OBEZİTE NEDEN GİDEREK YAYGINLAŞIYOR?

Türk Obeztie Vakfı Yöntim Kurul Üyesi Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva, obezitenin nedenlerini anlattı...