12 KASIM

Serfiraz Ergun'un konuğu tenezzüh teknelerini yeniden İstanbul'a kazandıran Turizmci Kasım Zoto