GÖKHAN KIRDAR, MÜZİK ALETİ "TÜR"Ü ANLATTI

Gökhan Kırdar programa yıldırım çarpmış kayın ağacından ve hastalıktan ölmüş geyik derisinden yapılan müzik aleti "tür"ün felsefesini anlatarak başladı ve çaldı.