28 KASIM 2016
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri

07 Kasım 2016 Pazartesi, 11:18:06

Osmanlı padişahları 1299’dan 1922’ye kadar geniş kıtalara hükmettiler, onlarca Avrupa ülkesini fethettiler, güçlerinin zirve yaptığı 16. ve 17. yüzyıllarda Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın büyük bölümünü hüküm altında tuttular… Peki Osmanlı padişahlarının hayatları nasıl sonlandı?

 • 1
  1 | 81

  Murat BARDAKÇI / HT GAZETE
  Genç Osman hadisesi altı asırlık Osmanlı tarihinin en trajik olaylarındandır ve 1622’nin 20 Mayıs’ında yaşanan hadise, asırlar boyu unutulmamıştır.

 • 2
  2 | 81

  14 yaşında iken tahta çıkan İkinci Osman, yani Genç Osman, reform yapmaya çalışırken canından olmuştu.

 • 3
  3 | 81

  Polonya üzerine sefere çıkarken idamını emrettiği kardeşi Şehzade Mehmed “Osman, Allah’tan dilerim ki ömrün berbad olsun! Beni hayatımdan mahrum ettin, inşaallah sen de saltanat süremeyesin” diye beddua etmişti.

 • HABERİN DEVAMI
 • 4
  4 | 81

  Birinci Ahmed’in ölümünden sonra, Osmanlı tahtına devletin ileri gelenlerinin mutabakatıyla, 22 Eylül 1617 günü Birinci Ahmed’in en büyük oğlu olan Şehzade Mustafa geçirildi.

 • 5
  5 | 81

  Mustafa, Genç Osman’ın ağabeyi idi ve saltanat o zamana kadar babadan oğula geçerken, tahta artık hanedanın hayattaki en yaşlı erkek üyesinin oturtulması kararlaştırılmıştı.

 • 6
  6 | 81

  PADİŞAHI ODAYA KİLİTLEDİ
  Ancak, Birinci Mustafa’nın akli durumundaki bozukluk yüzünden devlet işleri yürümüyordu. Durumu gören Harem Ağası Mustafa, padişahı tahttan indirmek için bir komplo hazırladı.

 • HABERİN DEVAMI
 • 7
  7 | 81

  26 Şubat 1618 günü askerlere maaş dağıtıldığı sırada hükümdarı dairesine kilitledi ve tahta Birinci Ahmed’in diğer oğlu olan Şehzade Osman çıkartıldı. Böyle bir emrivaki ile tahtından olan Birinci Mustafa, sadece 97 gün padişahlık edebilmişti.

 • 8
  8 | 81

  Genç Osman, büyük dedeleri gibi cihangir olup şöhret kazanma hevesine düştü ve 1621 Nisan’ında Polonya üzerine sefere çıktı ama İstanbul’dan ayrılmadan önce kendisinden dört ay küçük olan kardeşi Şehzade Mehmed’i boğdurttu.

 • 9
  9 | 81

  İdam için gerekli fetvayı Şeyhülislâmı Esad Efendi’den alamamış ve şeyhülislâmlıkta gözü olan Rumeli Kazaskeri Kemaleddin Efendi’den elde etmişti.

 • HABERİN DEVAMI
 • 10
  10 | 81

  Şehzade Mehmed, kendisini boğmaya gelen cellâdları görünce, kardeşine “Osman, Allah’tan dilerim ki ömrün berbad olsun! Beni hayatımdan mahrum ettin, inşaallah sen de saltanat süremeyesin” diye beddua etmişti.

 • 11
  11 | 81

  YENİÇERİLER AYAKLANDI
  Polonya’da kolay bir zafer kazanacağını zanneden Genç Osman,umduğunu bulamadı ve Leh, yani Polonya askerlerinin işgal ettiği Hotin Kalesi kuşatıldıysa da fethedilemedi. Genç Osman,başarısızlığın bütün suçunu yeniçerilere yükledi

 • 12
  12 | 81

  Yeniçeri Ocağı’na çekidüzen vermek istedi fakat kardeşinin bedduası üzerindeydi ve işleri hep ters gitmeye başladı.

 • HABERİN DEVAMI
 • 13
  13 | 81

  Yeniçeriler’i disiplin altına sokamayan hükümdar, bu defa hacca gitme bahanesiyle Suriye’den ve Anadolu’dan asker toplamayı düşündü fakat planları öğrenilince zor durumda kaldı.

 • 14
  14 | 81

  Askerler, padişahtan hacca gitmemesini istediler ama Genç Osman tepkilere aldırış etmedi ve Üsküdar’a geçti. Bunun üzerine yeniçerilerle sipahiler ayaklandılar.

 • 15
  15 | 81

  HER YERİ YAĞMALADILAR
  İsyan kısa sürede büyüdü ve âsiler, padişahın akıl hocalarının kellelerini istediler. Taleplerinin kabul edilmemesi üzerine, Topkapı Sarayı’na girerek her tarafı yağmaladılar.

 • HABERİN DEVAMI
 • 16
  16 | 81

  Hiçbir direnişle karşılaşmadan sarayın üçüncü kapısından geçerek avluya doldular ve devrik hükümdar Birinci Mustafa’yı buldular.

 • 17
  17 | 81

  Genç Osman durumun vahametini kavrayınca âsilerin taleplerini kabul etti fakat askerler Birinci Mustafa’yı çoktan padişah ilân etmişlerdi. Çaresi kalmadığını gören Genç Osman, yeniçeri ocağına sığındı ve hapsedildi.

 • 18
  18 | 81

  OSMANLI’DA BİR İLK
  Birinci Mustafa’nın tarafdarları, eski hükümdar yaşadığı sürece kendi iktidarlarının sağlam olmayacağının farkındaydılar ve bu yüzden Osman’ın ortadan kaldırılmasına karar verdiler.

 • HABERİN DEVAMI
 • 19
  19 | 81

  Yedikule’ye hapsedilmiş olan devrik hükümdara utanç verici hareketler yapıldı ve Genç Osman kemendle boğuldu.

 • 20
  20 | 81

  Osmanlı tarihinde bir padişah ilk defa teb’ası tarafından öldürülüyordu ve Genç Osman, halkın kanaatine göre tahtını sağlamlaştırmak için canını aldığı kardeşi Şehzade Mehmed’in bedduasına uğramıştı.

 • 21
  21 | 81

  İşte dünyaya hükmeden Padişahların ölüm nedenleri...

 • HABERİN DEVAMI
 • 22
  22 | 81

  Osman Gazi

 • 23
  23 | 81

  Doğum: 1258 / Ölüm: 1326 / Tahta çıktığı tarih:1281

 • 24
  24 | 81

  Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan Osman Gazi 1326′da kalp yetmezliğinden öldü.

 • HABERİN DEVAMI
 • 25
  25 | 81

  Orhan Gazi

 • 26
  26 | 81

  Doğum: 1281 / Ölüm: Mart 1362 / Tahta çıktığı tarih: 1326

 • 27
  27 | 81

  82 yaşındayken felç yüzünden 1362′de öldü. Aynı zamanda 2. Osmanlı padişahıdır.

 • HABERİN DEVAMI
 • 28
  28 | 81

  II. Murad

 • 29
  29 | 81

  Doğum: Haziran 1404 / Ölüm: 3 Şubat 1451 / Tahta çıktığı tarih: 1423

 • 30
  30 | 81

  Şiddetli bir baş ağrısı sebebiyle yatağa düştü ve üç gün sonra 3 Şubat 1451′de öldü. Ölüm sebebi beyin kanaması veya beyindeki bir tümördür. Aynı zamanda 6. Osmanlı padişahıdır.

 • HABERİN DEVAMI
 • 31
  31 | 81

  Yavuz Sultan Selim

 • 32
  32 | 81

  Doğum: 10 Ekim 1470 / Ölüm: 21-22 Eylül 1520 / Tahta çıktığı tarih: 1512

 • 33
  33 | 81

  9. Osmanlı padişahıdır. 21 Eylül 1520′yi 22 Eylül’e bağlayan gece kanserden vefat etti.

 • HABERİN DEVAMI
 • 34
  34 | 81

  Kanuni Sultan Süleyman

 • 35
  35 | 81

  Doğum: 27 Nisan 1495 / Ölüm: 6 Eylül 1566 / Tahta çıktığı tarih: 1520

 • 36
  36 | 81

  10. Osmanlı padişahıdır. 1566′da Zigetvar Kuşatmasının son günü 6/7 Eylül gecesi beyin kanamasından öldü.

 • HABERİN DEVAMI
 • 37
  37 | 81

  III. Murad

 • 38
  38 | 81

  Doğum: 4 Temmuz 1546 / Ölüm: 16 Ocak 1595 / Tahta çıktığı tarih: 1574

 • 39
  39 | 81

  12. Osmanlı padişahıdır. 17 Ocak 1595′te prostat kanserinden öldü.

 • HABERİN DEVAMI
 • 40
  40 | 81

  III. Mehmed

 • 41
  41 | 81

  Doğum: 26 Mayıs 1566 / Ölüm: 21 Aralık 1603 / Tahta çıktığı tarih: 1595

 • 42
  42 | 81

  13. Osmanlı padişahıdır. Bir gün saraya dönerken yolda karşılaştığı bir meczub, “56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın. Gafil olma padişahım” demişti. Bu olay Üçüncü Mehmed’i derinden etkilemişti. Padişah yemeden, içmeden kesildi ve 22 Aralık 1603′te kalp krizi geçirerek öldü.

 • HABERİN DEVAMI
 • 43
  43 | 81

  I. Mustafa

 • 44
  44 | 81

  Doğum: 1592 / Ölüm: 20 Ocak 1639 / Tahta çıktığı tarih: 1617

 • 45
  45 | 81

  15. Osmanlı padişahıdır. Osmanlı tarihinde tek “Deli” padişah olan Sultan Mustafa 1623′te tahttan indirildikten sonra 20 Ocak 1639′da bir sara nöbeti sırasında öldü.

 • HABERİN DEVAMI
 • 46
  46 | 81

  IV. Murad

 • 47
  47 | 81

  Doğum: 27 Temmuz 1612 / Ölüm: 8 Şubat 1640 / Tahta çıktığı tarih: 1623

 • 48
  48 | 81

  17. Osmanlı padişahıdır. Ölüm nedeni üzerine iki ayrı iddia vardır. Batılı kaynaklar sirozdan, Osmanlı kaynakları ise damla hastalığından öldüğünü iddia ederler. 8 Şubat 1640 gecesi öldü.

 • HABERİN DEVAMI
 • 49
  49 | 81

  IV. Mehmed

 • 50
  50 | 81

  Doğum: 2 Ocak 1642 / Ölüm: 6 Ocak 1693 / Tahta çıktığı tarih: 1648

 • 51
  51 | 81

  19. Osmanlı sultanıdır. 1687′de tahttan indirildikten sonra dört yıl hapis hayatı yaşadı. Yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu 6 Ocak 1693′te öldü.

 • HABERİN DEVAMI
 • 52
  52 | 81

  II. Süleyman

 • 53
  53 | 81

  Doğum: 15 Nisan 1642 / Ölüm: 22 Haziran 1691 / Tahta çıktığı tarih: 1687

 • 54
  54 | 81

  20. Osmanlı padişahıdır. 40 yıl sarayda hapis hayatı yaşadıktan sonra 1691′de tahta çıktı. Viyana’daki bozgun yıllarında sıkıntılı geçen dört yıllık bir padişahlığın ardından, 6 Şubat 1695′te böbrek yetmezliğinden öldü.

 • HABERİN DEVAMI
 • 55
  55 | 81

  II. Mustafa

 • 56
  56 | 81

  Doğum: 6 Şubat 1664 / Ölüm: 29 Aralık 1703 /Tahta çıktığı tarih: 1695

 • 57
  57 | 81

  22. Osmanlı padişahıdır. 1703′te bir isyan sonucu tahttan indirildi, bu olayın üzüntüsünü üzerinden atamadan 29 Aralık 1703′te prostat kanserinden öldü.

 • HABERİN DEVAMI
 • 58
  58 | 81

  III. Ahmed

 • 59
  59 | 81

  Doğum: 30 Aralık 1673 / Ölüm: 1 Temmuz 1736 / Tahta çıktığı tarih: 1703

 • 60
  60 | 81

  23. Osmanlı padişahıdır. Eğlenceleriyle meşhur Lale Dönemi’nin padişahı olan Üçüncü Ahmed, 1730′da Patrona Halil isyanı sonucu tahttan indirildi. Yıllarca Topkapı Sarayı’nda hapis hayatı yaşadıktan sonra, şeker hastalığının vücudunda meydana getirdiği tahribatın sonucunda 24 Haziran 1736′da öldü.

 • HABERİN DEVAMI
 • 61
  61 | 81

  I. Abdülhamid

 • 62
  62 | 81

  Doğum: 20 Mart 1725 / Ölüm: 7 Nisan 1789 / Tahta çıktığı tarih: 1774

 • 63
  63 | 81

  27. Osmanlı padişahıdır. 1787-1791 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Anapa Kalesi’nin Rusların eline geçtiği haberi üzerine beyin kanaması geçirdi ve bir süre sonra 7 Nisan 1789′da öldü.

 • HABERİN DEVAMI
 • 64
  64 | 81

  II. Mahmud

 • 65
  65 | 81

  Doğum: 20 Temmuz 1785 /Ölüm: 2 Temmuz 1839 / Tahta çıktığı tarih: 1808

 • 66
  66 | 81

  30. Osmanlı padişahıdır. II. Mahmut yakalandığı verem hastalığından kurtulamayarak, 1 Temmuz 1839 günü dinlenmek için gittiği kardeşi Esma Sultan’ın Çamlıca’daki köşkünde, 54 yaşında vefat etti.

 • HABERİN DEVAMI
 • 67
  67 | 81

  Abdülmecid

 • 68
  68 | 81

  Doğum: 25 Nisan 1823 / Ölüm: 25 Haziran 1861 / Tahta çıktığı tarih: 1839

 • 69
  69 | 81

  31. Osmanlı padişahıdır. Tanzimat Dönemi’ni başlatan sultan 25 Haziran 1861′de babası İkinci Mahmud gibi veremden öldü.

 • HABERİN DEVAMI
 • 70
  70 | 81

  V. Murad

 • 71
  71 | 81

  Doğum: 21 Eylül 1840 / Ölüm: 29 Ağustos 1904 / Tahta çıktığı tarih: 1876

 • 72
  72 | 81

  33. Osmanlı padişahıdır. Tahtta en kısa süre duran Osmanlı padişahıdır. Müzmin şeker hastasydı. Bu hastalığın vücudunda meydana getirdiği tahribatın neticesinde 29 Ağustos 1904′te öldü.

 • HABERİN DEVAMI
 • 73
  73 | 81

  II. Abdülhamid

 • 74
  74 | 81

  Doğum: 21 Eylül 1842 / Ölüm: 10 Şubat 1918 Tahta çıktığı: 1876

 • 75
  75 | 81

  34. Osmanlı padişahıdır. “Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı” diye Osmanlı tarihinin en çok tartışılan padişahı olan İkinci Abdülhamid, 10 Şubat 1918′de Beylerbeyi Sarayı’nda 76 yaşındayken yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu veremden öldü.

 • HABERİN DEVAMI
 • 76
  76 | 81

  V. Mehmed Reşat

 • 77
  77 | 81

  Doğum: 2 Kasım 1844 / Ölüm: 3 Temmuz 1918 / Tahta çıktığı tarih: 1909

 • 78
  78 | 81

  35. Osmanlı padişahıdır. Müzmin şeker hastasıydı ve şekerin vücudunda yaptığı tahribat sonucunda 3 Temmuz 1918′de öldü.

 • HABERİN DEVAMI
 • 79
  79 | 81

  VI. Mehmed Vahideddin

 • 80
  80 | 81

  Doğum: 2 Şubat 1861 / Ölüm: 15 Mayıs 1926 / Tahta çıktığı tarih: 1918

 • 81
  81 | 81

  36. ve son Osmanlı padişahı. Vahdettin San-Remo’da 16 Mayıs 1926′da kalp krizinden öldü.


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
Kalan karakter : 300