Mehmet Çalışkan

Ahmet Güneştekin'in nesneler üzerinden bellek politikalarının doğasına baktığı kişisel sergisi 'Hafıza Odası', Pilevneli Project sunumuyla 26 Ocak'a kadar açık kalacak.

Güneştekin'in eserleri daha sonra da ilk adımda Tiflis, Astana, Moskova ve Paris'te sergilenecek.
DAAX Corporation sponsorluğunda Pilevneli Mecidiyeköy'de açılan sergi, sanatçının farklı sanatsal disiplinlerle etkileşim içinde çalıştığı işlerini bir araya getirerek, materyalleri yorumlama çeşitliliğine ve sergileme pratiğine bakıyor.

Ahmet Güneştekin'in " Türkiye'nin 100 yıllık belleğini sorgulayan bir sergi" olarak tanımladığı 'Hafıza Odası'nda sanatçının anıları çağrıştıran nesnelerle çalıştığı enstalasyonları ve dil ile düşünüş tarzları arasındaki bağlantıdan yola çıkarak kimi şaşırtıcı özellikleriyle dile ve hatta düşüncelere dair neyin doğal olduğu sorusuna bambaşka açılardan bakmayı sağlayan video yerleştirmeleri yer alıyor. Sergide ayrıca sanatçının çağrıştırıcı fragmanları bir anlatı olarak okunabilecek katmanlı bir formda çalıştığı kırkyamaları, gerçeküstü, grotesk ve çok renkli seramikleri, tuval yüzeyine dışbükey metal yarımküreler yerleştirerek çalıştığı işleri ve geleneksel pratiklerin dışında kalarak çalıştığı işleri yer alıyor.

'Hafıza Odası', nesnelerin ve mekânların sosyal ve duygusal ilişki ağlarının aktif unsurları olduğunu gösteriyor ve onların öznel deneyimleri ve duyguları yansıtan yüzeylerden ibaret olmadıkları, aynı zamanda tüm deneyimleri kapsayan bir derinliğe sahip oldukları konusunda bir tartışma başlatmayı amaçlıyor.

Ahmet Güneştekin, bu bağlamda enstalasyonu çağrıştıran nesnelerle ilişkilerimiz üzerinde düşünmenin bir yolu olarak tasarlayarak eserleri üzerinden şu soruları soruyor;
* Anılar ne işe yarar?
* Belleğimiz geçmişimizi nasıl yapılandırır?
* Bir nesneyi anımsatıcı, çağrıştıran yapan şey nedir?
* Nesneleri kavramlar üzerinde düşünmek, özdeşleşmek veya hatıraları somutlaştırmak için nasıl kullanırız?
* Geçmişin nasıl hatırlanacağına kim karar verir?
* Bellek politikaları nasıl oluşur?

Ahmet Güneştekin'in 'Hafıza Odası' adlı sergisindeki eserler şu başlıklar altında yer alıyor;
* Bellek
* Çürüme
* Dil
* Güneşe Yolculuk Serisi
* Hafıza Serisi
* Hafıza Tepesi
* İnkar
* Kırkyamalar
* Kostantiniyye Serisi
* Kutsal Yüzleşme Serisi
* Saklı Cennetin Dervişleri
* Tanrının Arka Bahçesi Serisi
* Ticaret
* Troya'da Son Gece
* Tuval Üzerine Yağlı Boya
* Yoktunuz
* Zülkarneyn Serisi

Ahmet Güneştekin, 'Hafıza Odası'nı Habertürk'ten Mehmet Çalışkan ile birlikte gezerek eserleri hakkında bilgi verdi.

'Cennetin Kimin?'
İçinde yer aldığı 'Tanrının Arka Bahçesi Serisi', Cennet Bahçesi'nin günah ve ölümün kökenlerini gösteren bir hikâye olarak değil, insanlığın kısa bir süre için erişebildiği ama çabucak kaybettiği ölümsüzlük şansının hikâyesi olarak yorumlanıyor.

'Hafıza Tepesi'
Nesnelerin ve mekânların sosyal, duygusal ilişki ağlarının aktif unsurları olduğunu gösteriyor. Nesnelerin ve mekânların sadece öznel deneyimleri ve duyguları yansıtan yüzeyden ibaret olmadıklarını, aynı zamanda tüm deneyimleri barındıran bir derinliğe sahip oldukları konusunda bir tartışma başlatmayı amaçlıyor.

'Çürüme'
İnançlar, fanatizm ve kültürün çöküşü gibi konuları ele alış biçimiyle karmaşık bir yapıt. Savaşın, çatışmanın ve yüzleşmenin anısını uyandırıyor.

'Yoktunuz'
Yaşam alanımızda mekânları dolduran cansız varlıkların pasif bir eylemsizlik halinde olmadıklarını, kendilerine özgü bir yaşam sürdüklerini hatırlatıyor.

'Kırkyamalar'
Serginin ziyaretçilerini kültürel ve retorik bir sanat formu olarak bu özel kültürel metaryalin tarihini ve tarihin yazımı üzerinden bir yolculuğa çıkarıyor.

'Hafıza Serisi'
Seramiklerin üzerindeki simgeler ve motiflerden Yunus'un hikâyesinde tanrıların büyük tufanı yaratarak insanlığı yok etmek istemesi ve Gılgamış'ın şehri Ninova'nın benzer bir felaketle yıkılışı okunuyor.

'Çemberlitaş Tepesi'
İçinde yer aldığı 'Kostantiniyye Serisi', Konstantinopolis'in doğuşunu, onun yüzyıllar içindeki çalkantılı tarihinin, dini bir başkent olarak yükselişini, ardından düşüşünü ve bugünkü İstanbul'a dönüşümünü konu ediniyor.