KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

Ahmet Turgut

Promer Planlama Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı Ahmet Turgut 1968 yılında Antalya, Kumluca'da doğdu. 1989 yılında İstanbul, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü'nden şehir ve bölge plancısı olarak mezun oldu. Aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü'nde 1994 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1990 yılından itibaren kurucu ortağı olduğu firma bünyesinde çeşitli planlama ve proje çalışmalarında görev aldı. 1991 yılında TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanlığı görevine seçildi. Bu görevini 5 Haziran 2007 tarihine kadar sürdürdü. Bu süre içerisinde TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı olarak çok sayıda mesleki etkinliğe bildiri vererek ve düzenleyici olarak katıldı, çeşitli radyo ve televizyon programlarında konuk olarak yer aldı, planlı kalkınma, düzenli kentleşme, yerel yönetimler, yaşanılabilir bir çevre, doğal ve kültürel varlıkların korunması, konut sorununun çözümü, ulaşım politikaları oluşturulması konularında çalışmalar yürüttü. Meslek alanına giren konularda yasama faaliyetleri ile ilgili çok sayıda uzmanlık raporunun hazırlanmasında görev aldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Eğitim ve Kültür Hizmetleri Derneği'nde 1999-2005 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu aşkanlığı yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı'nda 2003 yılından itibaren mütevelli heyeti üyesi, 2007 yılından itibaren ise yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. 2001-2006 yılları arasında İstanbul III. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 2005-2006 eğitim yılından itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde ders vermektedir.

Ahmet Turgut Haberleri