Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi İş-Yaşam Alkol ve alkollü içki tesisi kurma izin bedelleri belirlendi - İş-Yaşam Haberleri

    Tarım ve Orman Bakanlığının, "Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21. Maddesinin Uygulanmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre her türli bedele yüzde 22,58 oranında zam yapıldı

    Tebliğle alkol ve alkollü içki tesisi kurma izni, üretim izni ve proje tadilat iznine ilişkin 2020 yılı bedelleri belirlendi.

    Tesis kurma izni maktu bedeli bira için en az 13 bin 521 lira, şarap ve aromatize şarap için yıllık 20 bin litre veya daha az kapasitede olanlarda en az 3 bin 605 lira ve yıllık 20 bin litreden fazla kapasitede bulunanlarda en az 9 bin 13 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 45 bin 66 lira olacak.

    REKLAM

    Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına, bira için 13,52 lira, şarap ve aromatize şarap için 22,53 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 72,53 lira, distile alkollü içkiler için 153,22 lira olarak hesaplanacak. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilecek.

    ÜRETİM İZNİ BEDELLERİ

    Üretim izni maktu bedeli, bira için en az 13 bin 521 lira, şarap ve aromatize şarap için yıllık 20 bin litre veya daha az kapasitede en az 3 bin 605 lira ve yıllık 20 bin litreden daha fazla kapasitede en az 9 bin 13 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 45 bin 66 lira olarak belirlendi. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanacak.

    Proje tadilatı izin bedeli ise mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık 1000 litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilecek.

    Bira tesislerinde aromalı bira üretimi için en az 27 bin 41 lira, şarap tesislerinde yarı köpüren şarap, meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 45 bin 66 lira maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher 1000 litre başına 72,53 lira proje tadilat izni bedeli alınacak.

    REKLAM

    ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETTEKİ HİZMET BEDELLERİ

    Öte yandan, "Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. ve Geçici 5. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Söz konusu tebliğle, alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretinde uygulanacak 2020 yılı hizmet bedelleri belirlendi.

    Buna göre, hizmet bedeli, aylık satış raporuna göre beher 1000 litre başına bira için 13,40 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 22,33 lira, aromalı bira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 80,37 lira, distile alkollü içkiler için 143,51 lira olacak.

    Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli bira için en az 27 bin 40 lira, aromalı bira için en az 54 bin 79 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 20 bin litre veya daha az faaliyet hacminde en az 7 bin 212 lira ve 20 bin litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 18 bin 26 lira, yarı köpüren şarap meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 45 bin 67 lira, distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 64 bin 760 lira alınacak.

    REKLAM

    Dağıtım yetki belgesi bedeli faaliyet hacmi üzerinden beher 1000 litre başına bira için 27,04 lira, aromalı bira için 45,06 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 45,06 lira, yarı köpüren şarap meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 145,05 lira, distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 259,05 lira olacak.

    Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli de kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 5 bin 406 lira olarak belirlendi.

    ETİL ALKOL VE MENATOL ÜRETİMİ

    Bakanlığın "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25. ve 26. Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ"i de Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Etil alkol ve metanolün üretimiyle iç ve dış ticaretinde alınan belgelere ilişkin bedellerin belli olduğu tebliğe göre, tesis kurma uygunluk belgesi bedeli her 1000 litre proje kapasitesi başına 51,20 lira, üretim ve faaliyet uygunluk ve dağıtım uygunluk belgeleri 42 bin 650'şer lira, dağıtım uygunluk belgesi yenileme bedeli 5 bin 115 lira olacak.

    Alınan hizmet bedelleri ise 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlarda beher 1000 litre başına 104,90 lira, 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkollerde beher bin litre başına 42,67 lira, yakıt biyoetanolü beher 1000 litre başına 17,90 lira olarak belirlendi.

    Tebliğler, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

    ALKOL VE TÜTÜN PİYASASINDA ÜCRETLER BELLİ OLDU

    Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan satış belge bedeli bu yıl 8 bin 700 lira, perakende satış belgeleri il merkezlerinde ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde 450 lira olarak uygulanacak. Tesis kurma uygunluk belgesi, sigara üretimi tesisleri için her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 22 bin 280 lira, diğer tütün mamulleri için her 1 tonluk üretim kapasitesi başına 265 lira olacak

    Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan satış belge bedeli bu yıl 8 bin 700 lira olacak.

    Tarım ve Orman Bakanlığının, "Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Tebliğle tütün mamulleri ve alkollü içki satış belgelerinin 2020 yılı bedelleri belirlendi.

    Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin toptan satış belgeleri 8 bin 700 lira olacak.

    Perakende satış belgeleri, il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 450 lira, ilçe merkezlerinde 300 lira, diğer mahallerde 110 lira olarak uygulanacak.

    REKLAM

    Açık içki satış belgeleri için, il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 1870 lira, diğer mahallerde 720 lira alınacak.

    Nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgeleri de il merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içinde 4 bin 590 lira, diğer mahallerde 4 bin 180 lira olacak.

    TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN BEDELLER

    Öte yandan, Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22, 23 ve 26. Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Söz konusu tebliğle bu yıl uygulanacak tesis kurma ve faaliyet uygunluk belgeleriyle tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedelleri belirlendi.

    Buna göre, tütün işleme tesisi kurma uygunluk belgesi 66 bin 300 lira, tütün işleme tesisi faaliyet uygunluk belgesi 132 bin 600 lira, tütün ticareti yetki belgesi 66 bin 300 lira ve tütün ticareti yetki belgesi vize işlemleri yıllık 6 bin 630 lira olacak.

    REKLAM

    TESİS KURMA BELGE ÜCRETLERİ

    Bakanlığın bir diğer tebliğiyle de bu yıl uygulanacak tütün tesisi kurma, proje tadilatı uygunluk belgesi ve bandrol satış hizmet bedelleri belirlendi.

    Buna göre, tesis kurma uygunluk belgesi karşılığında sigara üretimi tesisleri için her 100 milyon sigara üretim kapasitesi başına 22 bin 280 lira, diğer tütün mamulleri için her 1 tonluk üretim kapasitesi başına 265 lira alınacak.

    Proje tadilatı uygunluk belgesi de sigara üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik sigara üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 22 bin 280 lira, diğer tütün mamulleri üretim tesislerinde ise her bir tonluk kapasite artışına neden olan proje değişiklikleri için 265 lira olarak uygulanacak. Bandrollerin her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 4,16 lira tahsil edilecek.

    PURO İTHALATI BELGESİ

    REKLAM

    Puro ve sigarillo ithalatı yetki belgesi için 129 bin 430 lira, söz konusu yetki belgelerinin yıllık süre uzatımı için 10 bin 860 lira talep edilecek.

    Öte yandan, tesis kurma uygunluk belgesi için makaron üretim tesislerinde her 100 milyon makaron üretim kapasitesi başına 22 bin 280 lira, proje tadilatı uygunluk belgesi için makaron üretim tesislerinde her 100 milyon adetlik makaron üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 4 bin 170 lira, her bir piyasaya arz uygunluk belgesi için 4 bin 180 lira ödeme yapılması gerekecek.

    Makaron ithalatı uygunluk belgesi için 4 bin 180 lira, bandrollerin her 1000 adedi için basım maliyeti hariç satış hizmet bedeli olarak 20,92 lira alınacak.

    Yaprak sigara kağıdı üretimi ve ticaretinde tesis kurma uygunluk belgesi karşılığında, üretim tesisleri için her 100 milyon adet yaprak sigara kağıdı üretim kapasitesi başına veya proje tadilatı uygunluk belgesi karşılığında her 100 milyon kağıt üretim kapasitesi artışına neden olan proje değişiklikleri için 11 bin 710 lira ödenecek.

    Piyasaya arz uygunluk belgesi ve yaprak sigara kağıdı ithalatı uygunluk belgesi için 4 bin 180 lira ve her 1000 adet yaprak sigara kağıdının satış hizmet bedeli olarak 87 kuruş alınacak.

    Söz konusu tebliğler 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ