Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
İHA

Anayasa Mahkemesi, müftülüklere nikah yetkisi verilmesine dair düzenlemenin iptal istemini reddetti. Mahkemenin gerekçesinde, "dava konusu kuralın İslam dini dışındaki inanç sahipleri aleyhine bir düzenleme getirmediği" belirtildi.

Nüfus Hizmetleri Kanunu'na, 2017 yılında eklenen düzenlemeyle, il ve ilçe müftülerine nikah kıyma yetkisi verilmişti. CHP, bu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle, iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

AYM REDDETTİ
Yüksek Mahkeme, oybirliğiyle, düzenlemenin iptal istemini reddetti. Kararın gerekçesinde, dava konusu kuralın İslam dini dışındaki inanç sahipleri aleyhine bir düzenleme getirmediği belirtildi...

“ZORUNLULUK YOK”
Kararın gerekçesinde, dava konusu kural İslam dini dışındaki inanç sahipleri aleyhine bir düzenleme getirmediği ifade edildi. Kanun'da evlilik işlemlerini gerçekleştirecek evlendirme memuru konusunda bireylere seçenek tanıdığı, gayrimüslim azınlıklar da dâhil olmak üzere toplumdaki herhangi bir inanç grubu yönünden evlilik işlemlerinin müftülüklerde yaptırılması gibi bir zorunluluk bulunmadığı belirtildi.

“İNANÇ GRUPLARI ARASINDA AYRIMCILIK YAPILMIYOR”
Müftülüklere verilen evlendirme memurluğu yetkisinin Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilen resmî evlilik işlemlerine yönelik olduğu ve medeni nikâh esaslarında herhangi bir değişiklik öngörmediği belirtilen kararda şöyle denildi:

“Evliliğin hukuki sonuç doğurabilmesi için Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre resmî evlilik işlemlerinin gerçekleştirilmesi zorunlu olup bu konuda herhangi bir dinî gruba ayrıcalık tanınmamaktadır. Diğer taraftan anılan Kanun'un 143. maddesinde ayırım gözetmeksizin bireylere, resmî evlilik işlemleri gerçekleştikten sonra kendi inançlarına göre dinî tören yapma imkânı da sağlanmıştır. Dolayısıyla gerek resmî evlilik işlemleri gerekse de evlenmenin dinî töreni bakımından farklı inanç grupları arasında herhangi bir ayrımcılık yapılması söz konusu değildir.