Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını yarın gerçekleştirecek. Peki; asgari ücret 2019 ne kadar olacak? Gözler, kritik asgari ücret toplantısında...

İŞVEREN TARAFINI TİSK TEMSİL EDİYOR

İşçi ve işveren arasındaki pazarlıkların başlaması bakımından belirleyici olan, bir işçinin asgari geçim tutarının Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) bu toplantıda komisyonla paylaşılaşılması bekleniyor.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki üçüncü toplantısı yarın Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılacak.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

Bu toplantıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca verilen görev doğrultusunda TÜİK tarafından hesaplanan bir işçinin asgari geçim tutarının da paylaşılması bekleniyor. Bu rakamın, gerek işçi gerekse de işveren tarafının tekliflerinin somutlaşması ve pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici niteliği bulunuyor.

İŞÇİ VE İŞVERENİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Türk-İş yeni asgari ücret belirlenirken öncelikle geçim şartlarının temel alınmasını istiyor. Ayrıca, asgari ücret görüşmelerine 2 bin liranın üzerinde başlanılmasını, bu rakama enflasyon oranındaki artışın yanında refah payının da eklenmesini talep ediyor.

Asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da savunan Türk-İş, net ücrette 2 bin liranın altındaki her teklife kapılarını kapatıyor.

TİSK ise yeni asgari ücret belirlenirken hedef enflasyon, yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik ve işsizlikle mücadelenin dikkate alınmasını, asgari ücret desteğinin arttırılarak devam ettirilmesini, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını talep ediyor.

İşveren ayrıca SGK işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkartılmasını ve toplu iş sözleşmesi imzalanan iş yerlerinde bunun yüzde 7 olarak uygulanmasını istiyor.

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA

Asgari ücret ile kazanmış olduğunuz maaş AGİ dahilinde verilen net maaştır. Aile ve geçim durumuna göre AGİ ödemesi yapılmaktadır. Evli olup olmamanız yada çocuk sayınız AGİ'den gelecek olan para miktarını etkilemektedir. Bu nedenle aylık gelecek olan maaş değişebilir. 

- Bekar, çocuksuz : 1603
- Evli, eşi çalışmayan : 1633,5
- Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu : 1656,4
- Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu : 1679,2
- Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 1709,6

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmakla birlikte 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin bilgileri ve düşünceleri ayrı ayrı toplanacak. Komisyon son toplantısı yine Bakanlıkta yapılacak.
Bakanlığın belirlemiş olduğu en az 10 üye ile oy çokluğuyla karar veriliyor. Oyların sonuçları ile belirleniyor.

ASGARİ ÜCRET 2018'DE NE KADAR OLDU?

2018 asgari ücret oranı Aralık ayının son haftasında belli olmuştu. Yeni yıl dahilinde asgari ücret yüzde 14.2 artış ile net maaş olarak 1.603 TL brüt olarak 2.029 TL oldu. Asgari ücretin bir günlük olarak belirlenmesi gerekmektedir. 

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA KİMLER BULUNUR?

Asgari ücret komisyonu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü veya Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısı, Devlet İstatistik Ensitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya Yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'ndan konu ile ilgili seçecekleri beş kişi, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşlarından değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur.

ASGARİ ÜCRET 2019 TAHMİNİ ZAM ORANI

Asgari ücret 2019 zam pazarlıkları enflasyon tahminleri çevresinde gerçekleşiyor. Bu nedenle iki ihtimal öne çıkıyor. Bu ihtimallerden biri yüzde 20, diğeri ise yüzde 25 zam senaryosu... Ancak yapılacak zam bu rakamların altında veya üzerinde de olabilir. Her ne kadar kesinlik kazanmasa da tahmini asgari ücret 2019 zam miktarı bu yüzdeler üzerinden belirleniyor.

İşte Asgari ücret 2019 tahmini zam oranları: