KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

Avrupa Birliği

Birleşmiş Avrupa ülküsü, gerçek bir siyasi projeye dönüşüp ülkelerin hükümet politikalarında uzun vadeli bir hedef haline gelmeden önce, sadece filozoflarla önsezili kimselerin düşüncelerinde yaşıyordu. Avrupa Birleşik Devletleri hümanist ve barışçı bir hayalin parçasıydı. Avrupa yüzyıllarca, sık sık yaşanan kanlı savaşlara sahne oldu. 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. Bu savaşlarda birçok insan yaşamını kaybetti. Bu felaketler üzerine bazı Avrupalı lider ve düşünürleri, barışın sürdürülebilmesinin tek yolunun, ülkelerinin ekonomik ve siyasi yönlerden birleşmesi olduğu fikrine vardılar. Avrupa'da ulusal uzlaşmazlıkları aşabilecek bir örgütlenmenin kuruluşu İkinci Dünya Savaşı sırasında totaliter yönetimlere karşı savaşan direniş hareketlerinden kaynaklandı.

SCHUMAN PLANI

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Avrupalı devlet adamlarının Avrupa'da kalıcı bir barış oluşturma çabaları hız kazandı.Robert Schuman (Fransa Dışişleri Bakanı), Eski Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri Jean Monnet'in tasarısına dayanarak, 9 Mayıs 1950 tarihinde, Avrupa Devletlerini, kömür ve çelik üretiminde alınan kararları bağımsız ve uluslarüstü bir kuruma devretmeye davet etti. Schuman Planına göre, Avrupa'da bir barışın kurulabilmesi için Fransa ve Almanya arasında yüzyıllardır süregelen çekişmenin son bulması gerekiyordu. Bunun yolu ise, söz konusu kurumun gözetiminde, ortak kömür ve çelik üretimini sağlamak ve bu örgütlenmeyi tüm Avrupa devletlerinin katılımına açık tutmaktı.

AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU (AKÇT)
Schuman Deklarasyonunun bir sonucu olarak, 1951 yılında, Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan oluşan 6 üye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kuruldu. Söz konusu Topluluğun Yüksek Otoritesi'nin ilk başkanı ise, Schuman Deklarasyonu'na ilham veren bu fikrin sahibi Jean Monnet oldu. Böylece, savaşın ham maddeleri olan kömür ve çelik, barışın araçları oluyor; dünya tarihinde ilk defa devletler kendi iradeleri ile egemenliklerinin bir kısmını ulusüstü bir kuruma devrediyordu.

ROMA ANTLAŞMASI VE AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU
Altı üye devlet, 1957'de, işgücü ile mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına dayanan bir ekonomik topluluk kurmaya karar verdiler. Böylece, kömür ve çeliğin yanısıra diğer sektörlerde de ekonomik birliği kurmak amacıyla, 1957'de Roma Antlaşması imzalanarak Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu. AET'nin amacı, malların, işgücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı bir ortak pazarın kurulması, ve en nihayetinde siyasi bütünlüğe gidilmesiydi.

AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU (EURATOM)
Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) da 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren Roma Antlaşması ile kuruldu. Topluluğun amacı, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla ve güvenli biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla üye devletlerin araştırma programlarını koordine etmek olarak belirlendi.

FÜZYON ANTLAŞMASI VE AVRUPA TOPLULUKLARI
1965 yılında imzalan Füzyon Antlaşması (Birleşme Anlaşması) ile, yukarıda adı geçen üç topluluk (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu) için tek bir Konsey ve tek bir Komisyon oluşturularak, bu Topluluklar, Avrupa Toplulukları adı altında anılmaya başlandı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ
Mamul mallarda gümrük vergileri, planlanandan önce 1 Temmuz 1968'de kaldırıldı; özellikle tarım ve ticaret politikaları olmak üzere ortak politikalar 60'ların sonunda yerli yerine oturmuştu.

İLK GENİŞLEME DALGASI
Altılar'ın başarısı Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda'yı Topluluk üyeliğine başvurmaya yöneltti. General de Gaulle yönetimindeki Fransa'nın 1963'de ve 1967'de İngiltere'nin üyeliğine karşı iki kez veto yetkisini kullandığı çetin bir pazarlık dönemini takiben, bu üç ülke 1973'te üye oldular.

1980'LER: TOPLULUK GÜNEYE DDOĞRU GENİŞLİYOR
Topluluk 1981'de Yunanistan'ın, 1986'da da İspanya ve Portekiz'in katılmalarıyla güneye doğru genişledi. Böylece, üye sayısı 12'ye ulaştı.

AVRUPA TEK SENEDİ
Dünyadaki durgunluk ve mali yükün paylaşımı konusundaki iç çekişmeler 1980 başlarında bir "Avrupa karamsarlığı" havasının doğmasına neden oldu. Ancak, 1984'ten sonra bunun yerini Topluluğun canlandırılması konusunda daha umutlu beklentiler aldı. Jacques Delors başkanlığındaki Komisyonun 1985'te hazırladığı Beyaz Kitaba dayanarak Topluluk 1 Ocak 1993'e kadar tek pazar oluşturmayı kendisine hedef edindi. Avrupa Tek Senedi, 17 Şubat 1986'da Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, Lüksemburg ve Portekiz tarafından, 28 Şubat 1986'da ise Danimarka, İtalya ve Yunanistan tarafından imzalandı.

1987 yılında yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi ile Avrupa Topluluklarını kuran Antlaşmalar kapsamlı bir biçimde değişikliğe uğradı.

MAASTRİCHT ANTLAŞMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ

Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından 3 Kasım 1990'da iki Almanya'nın birleşmesi, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin Sovyet denetiminden kurtulmaları ve demokratikleşmeleri, Aralık 1991'de de Sovyetler Birliği'nin çözülmesi Avrupa'nın siyasi yapısını baştan aşağı değiştirdi. Üye Devletler bağlarını güçlendirme kararlılığıyla, temel özellikleri 9-10 Aralık 1991'de Maastricht'te toplanan Avrupa Birliği Zirvesi'nde kararlaştırılan yeni bir Antlaşmanın müzakerelerine başladılar. Maastricht Antlaşması, diğer adıyla Avrupa Birliği Antlaşması, 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu antlaşma ile 1999'a kadar parasal birliğin tamamlanmasına, Avrupa vatandaşlığının oluşturulmasına ve ortak dış ve güvenlik ile adalet ve içişlerinde işbirliği politikalarının meydana getirilmesine karar verildi.

Maastricht Antlaşması ile üç sütunlu Avrupa Birliği yapısı oluşturuldu. Bu yapının ilk sütununu Avrupa Toplulukları (AKÇT, AET ve EURATOM), ikinci sütununu "Ortak Dışişleri Güvenlik Politikası", üçüncü sütununu ise "Adalet ve İçişleri" oluşturuyordu.

YENİ BİR GENİŞLEME: AVUSTURYA, FİNLANDİYA, İSVEÇ
1995 yılında, Avusturya, Finlandiya İsveç'in katılımıyla, Avrupa Birliği'nin üye sayısı 15'e yükseldi.

EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK
Avrupa ortak para birimi olan Euro, 1 Ocak 2002 tarihinde resmen tedavüle girerek, 12 ülkede kullanılmaya başlandı.

SON GENİŞLEME DALGALARI
2004 yılında, Avrupa Birliği'nin tarihindeki en büyük genişleme dalgası gerçekleşti ve 10 yeni ülke (Çek Cumhuriyeti, Estonya, GKRY, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya) Avrupa Birliği'ne katıldı. 2007 yılında, Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla AB'nin üye sayısı 27'ye yükseldi. 2013 yılında Hırvatistan'ın katılımıyla Avrupa Birliği Üye Devlet sayısı 28'e ulaştı.

LİZBON ANTLAŞMASI
Avrupa Birliği'nin derinleşme sürecindeki son önemli aşama, 2007 yılında imzalanan ve 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile gerçekleşti. Bu antlaşma ile, temel olarak, AB'nin karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkların giderilmesi ve Birliğin daha demokratik ve etkili işleyen bir yapıya kavuşması hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda kapsamlı değişikliklere gidilerek, Avrupa Topluluğu'nu kuran Antlaşmanın adı "Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma" olarak değiştirildi.

Avrupa Birliği Haberleri

 • Almanya: Anlaşmalı Brexit, anlaşmasız Brexit'ten iyidir

  Dünya, 19 Ağustos 2019

  Almanya: Anlaşmalı Brexit, anlaşmasız Brexit'ten iyidir

  Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, İngiltere'nin AB'den anlaşmalı bir şekilde ayrılmasının anlaşmasız Brexit’ten çok daha iyi olduğunu söyledi.

 • İtalya'da hükümet krizi büyüyor

  Dünya, 16 Ağustos 2019

  İtalya'da hükümet krizi büyüyor

  İtalya’daki koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketinin (M5S) lideri Luigi Di Maio, hükümetleri için güvenoyu isteyerek kriz çıkartan Lig Partisi ile devam etmeyeceklerinin işaretini verdi. M5S lideri Luigi Di Maio, "O (Lig Partisi lideri Matteo Salvini) şimdi pişman oldu ama omlet çoktan pişti. Bol şans" ifadesini kullandı

 • Avrupa Birliği, Londra'yla Brexit'i görüşmeye hazır

  Dünya, 06 Ağustos 2019

  Avrupa Birliği, Londra'yla Brexit'i görüşmeye hazır

  AB, İngiltere'nin birlikten ayrılık anlaşmasının müzakereye kapalı olduğunu fakat gelecek haftalarda Londra ile Brexit'e ilişkin görüşmeler yapabileceğini açıkladı.

  Temmuz 2019 kayıtlara geçen en sıcak ay oldu

  Dünya, 06 Ağustos 2019

  Temmuz 2019 kayıtlara geçen en sıcak ay oldu

  Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği gözlemleme kurumu, Temmuz 2019'un kayıtlara geçen en sıcak ay olduğunu açıkladı.

  İngiltere'den anlaşmasız ayrılık için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe

  Dünya, 01 Ağustos 2019

  İngiltere'den anlaşmasız ayrılık için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe

  İngiliz hükümeti, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız çıkış olasılığına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için 2,1 milyar sterlinlik ek bütçe ayrıldığını duyurdu.

 • Zarif: AB sözlerini yerine getirmezse İran üçüncü adımı atacak

  Dünya, 31 Temmuz 2019

  Zarif: AB sözlerini yerine getirmezse İran üçüncü adımı atacak

  İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Mevcut şartlarda AB sözlerini yerine getirmediği sürece İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda üçüncü adımı atacaktır." dedi.

 • 'AB ticarette bizi öldürüyor'

  İş-Yaşam, 24 Temmuz 2019

  'AB ticarette bizi öldürüyor'

  ABD Başkanı Trump Avrupa Birliği'nin ticaret alanında kendilerini öldürdüğünü belirtti. AB'nin koyduğu ticari bariyerlerin adil olmadığını ifade etti

 • Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı!

  Gündem, 18 Temmuz 2019

  Oktay'dan Doğu Akdeniz mesajı!

  AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti yayınladıkları ortak bildiride "Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısı sonuç bildirgesinde açıklanan yaptırımları uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez" olduğunu kaydetti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yaptırımlara tepki gösterdi. TBMM'de konuşan Oktay, “Kim ne karar alırsa alsın, kim ne engel çıkarmaya çalışırsa çalışsın bu bildiride vurgulandığı üzere Türkiye, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama faaliyetlerine aynı kararlılıkla devam edecek ve uluslar arası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanmaktan geri durmayacaktır” dedi

  Sırada kur savaşı mı var?

  Döviz, 17 Temmuz 2019

  Sırada kur savaşı mı var?

  Avrupa ve Çin'in dolar karşısında para birimlerinin değerini manipülatif şekilde düşürerek ticarette haksız rekabete yol açtığını söyleyen Donald Trump'ın doları zayıflatmak için yeni adımlar atabileceği belirtiliyor. ABD basınındaki haberlere göre Trump, 1995'te Clinton döneminde hayata geçirilen "güçlü dolar" politikasını terk edebilir. Uzmanlar bu durumda ticaret savaşlarının üzerine bir de kur savaşlarının eklenebileceğini ve beklenmedik sonuçlara neden olabileceğini vurguluyor. Peki, Trump'ın dolara müdahalesi nelere yol açabilir? Habertürk'ten Alper Öcal'ın haberi...

  AB Komisyonu Başkanı belli oldu

  Dünya, 16 Temmuz 2019

  AB Komisyonu Başkanı belli oldu

  Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması kabul edildi

 • Avrupalılar en fazla kalp krizi ve felçten ölüyor

  Sağlık, 16 Temmuz 2019

  Avrupalılar en fazla kalp krizi ve felçten ölüyor

  Avrupa Birliğinde kalp krizi ve felcin en fazla ölüme neden olan rahatsızlıklar arasında yer aldığı belirtildi

 • "Doğu Akdeniz'e 4. gemiyi de göndereceğiz"

  Dünya, 16 Temmuz 2019

  "Doğu Akdeniz'e 4. gemiyi de göndereceğiz"

  Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonyalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, gelen bir soru üzerine AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını değerlendirdi

 • Türkiye mayısta AB ile ticaret fazlası verdi

  İş-Yaşam, 16 Temmuz 2019

  Türkiye mayısta AB ile ticaret fazlası verdi

  Türkiye, mayısta Avrupa Birliği ile 564.5 milyon euro ticaret fazlası verdi. Mayıs ayında Türkiye, AB'ye 6 milyar 873,8 milyon euroluk ihracat yaptı

  AB yaptırımları "havada kaldı"

  İş-Yaşam, 16 Temmuz 2019

  AB yaptırımları "havada kaldı"

  Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin KKTC karasularında sondaj hakkını kullanmasını gerekçe göstererek bir dizi yaptırım öngören paketi onayladı. Yaptırımlar, mali yardımlarda kesintiyi ve Havacılık Anlaşması müzakerelerinin askıya alınmasını öngörüyor. Yaptırımların, Türk havacılık sektörüne ve Avrupa’ya uçuşlara etkide bulunması beklenmiyor. AB ülkeleri, müzakereleri gerekçe göstererek zaten uçuş frekans artışına izin vermiyordu. Tatminkar düzeyde olduğu belirtilen mevcut trafik hakları çerçevesinde AB ülkelerine uçuşlar devam edecek. Sadece, sertifikasyon alanıyla ilgili bazı endişeler dile getiriliyor. Olcay Aydilek'in haberi

  AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı!

  Dünya, 16 Temmuz 2019

  AB'den Türkiye'ye yaptırım kararı!

  Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu iddia ederek, bazı adımlar atma kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler Konseyinin aldığı kararların Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme yönündeki kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini bildirdi.

 • Çavuşoğlu'ndan Brüksel'le kritik görüşme!

  Dünya, 15 Temmuz 2019

  Çavuşoğlu'ndan Brüksel'le kritik görüşme!

  Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Mogherini ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi...

 • 'Türkiye'ye yaptırım listesi' Brüksel'in masasında

  Dünya, 15 Temmuz 2019

  'Türkiye'ye yaptırım listesi' Brüksel'in masasında

  Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj faaliyetleri Avrupa Birliği'nin masasındaki en önemli gündem maddelerinden biri. Türkiye'nin faaliyetlerini 'Güney Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal' olarak değerlendiren ve 'tam dayanışma' yaklaşımıyla duruma cevap vereceğini açıklayan Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik bir dizi yaptırım açıklamaya hazırlanıyor. Bugün bir araya gelecek olan AB Dışişleri Bakanları toplantısından konuyla ilgili bir karar çıkması beklenirken, Reuters'a konuşan bir AB yetkilisi durumu, "Bazı üye ülkeler Türkiye'den geçen enerji nakil hatlarına muhtaç, bu yüzden adımlarımızı dikkatli hesaplıyoruz. Daha geniş ekonomik yaptırımlar beklemeyin." sözleriyle özetliyor. Barış Kaygusuz'un haberi...

 • Çavuşoğlu'ndan AB'ye Kıbrıs mesajı

  Dünya, 12 Temmuz 2019

  Çavuşoğlu'ndan AB'ye Kıbrıs mesajı

  Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Doğu Akdeniz konusunda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik adımlar atması durumunda karşılık verileceğini ve Türkiye'nin Kıbrıs'ta faaliyetlerini artıracağını söyledi

  KKTC'den AB'ye 'at gözlüğü' benzetmesi !

  Dünya, 10 Temmuz 2019

  KKTC'den AB'ye 'at gözlüğü' benzetmesi !

  KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin yaptığı sondaj çalışmalarına "kanunsuz ve hukuksuz" demesi üzerine, "Avrupa Birliği'nin (AB), siyasi saiklerle ve hukuksuz bir şekilde üyeliğe aldığı Rum devletini 'at gözlüğüyle' destekler pozisyonu, Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp eden, hakkaniyetten yoksun bir hale dönüşmüştür" açıklamasında bulundu.