Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak yürürlüğe giren ÖSYM, Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan (3) adet Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla avukat alınacağını duyurdu. Peki Avukatlık Giriş Sınavı ne zaman? Sınav başvuruları nasıl yapılacak? İşte Avukatlık Giriş Sınavı hakkında tüm soruların cevabı...

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı tarih ve saat, ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecektir.  Giriş sınavı sözlü usulü ile 31 Ağustos 2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

ç) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

a) Başkanlık internet sayfasından temin edilecek sınav başvuru formu,

b) Mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS(B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Özgeçmiş,

e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği. Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Başkanlığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça da onaylanabilir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular bu ilanın yayımlandığı tarihten başlamak üzere 10/08/2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurduktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, Başkanlığımızın Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 06800 Bilkent/Ankara adresine şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Başvurusu kabul edilen adayların listesi, sınav yeri ve tarihi Başkanlığın internet sitesinde (sonuc.osym.gov.tr) duyurulur.

AVUKATLIK GİRİŞ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ