Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ajans Haberleri AYM, İşsizlik Sigortası Fonundan işverene destek verilmesini anayasaya uygun buldu

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre CHP, 21 Şubat 2019 tarihli 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 19. maddesine eklenen ve işsizlik fonundan işverene destek verilmesini öngören hükmün anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

    CHP'nin başvurusunda, fonun, "işsiz kalınması durumunda çalışanlara ekonomik güvence sağlanması"na yönelik amaç dışında kullanılmasına imkan tanındığı, işverene teşvik sağlanmasının fon amaçları arasında bulunmadığı savunuldu.

    Yüksek Mahkeme, kuralın anayasaya aykırı olmadığına hükmetti, CHP'nin iptal talebini reddetti.

    - Gerekçe

    Kuralla, işverene sağlanacak ücret desteği tutarının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasının öngörüldüğüne işaret edilen gerekçede, teşvik niteliğindeki kuralla istihdamın artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

    Anayasanın 60'ıncı maddesiyle devlete, sosyal güvenlik hakkını sağlayacak gerekli tedbirleri alma ödevi yüklendiği ifade edilen gerekçede, anayasanın 49. maddesine göre de devletin işsizliği önlemeye yönelik ekonomik bir ortam yaratma yükümlülüğü bulunduğu, anayasaya aykırı olmamak kaydıyla bu kapsamda alınacak tedbirleri, bu tedbirlerin kapsamını, içeriğini, şeklini ve usulünü belirlemenin kanun koyucunun takdir yetkisinde olduğu vurgulandı.

    Gerekçede, şunlar kaydedildi:

    "İşverene sağlanacak ücret desteği tutarının fondan karşılanmasının öngörülmesiyle ilave çalışan istihdamının kolaylaştırılmasının hedeflendiği açıktır. Bu yönüyle kural, devletin işsizliği önlemeye yönelik ekonomik bir ortam yaratmak yükümlülüğü kapsamında aldığı bir tedbir niteliğindedir. Öte yandan kural sosyal güvenlik hakkının sağlanmasına hizmet eden işsizlik sigortasının işleyişinde herhangi bir değişiklik öngörmemekte, işsizlik durumunda sigortalıya yapılan ödeme ve sunulan hizmetlerde herhangi bir sınırlamada bulunmamaktadır. Sigortalı, kural öncesinde sahip olduğu imkanları kural sonrasında da aynen muhafaza etmeye devam etmektedir. Bu itibarla işverene sağlanacak ücret desteği tutarının fondan karşılanmasının öngörülmesinin sigortalının sosyal güvenlik hakları bakımından bir kayba yol açtığı söylenemez."

    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ