Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Başbakan Binali Yıldırım dün ekonominin ana aktörü yatırımcı şirketler ve esnafa KDV müjdesini verdi. Naci Ağbal’ın başında olduğu Maliye Bakanlığı ise Yıldırım’ın müjdesinin ayrıntılarını açıkladı. Müjde içeren Katma Değer Vergisi Kanunu’nda değişiklikler öngören Kanun Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edildi. 33 yıldır uygulanan KDV Kanunu’nda yapılacak değişiklikler 25 maddeden oluştu. Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme ile ilgili olarak “Vatandaşın Maliye’de biriken KDV’leri artık iade edilecek. Küçük esnafa iki önemli kolaylık getiriyoruz. Hasılat esaslı vergilendirme sistemine geçiyoruz. Küçük esnafa KDV beyan ettikten iki ay sonra ödeme yapılacak” dedi.

“REFORM NİTELİĞİNDE”

Gazete Habertürk'ün haberine göre Yıldırım, “Bu, son 33 yılda uygulanan kanunda, reform niteliğinde değişiklik yapıyor. Vatandaşın devletten KDV alacağı kalmayacak. Bir takvime göre bunlar ödenecek. Eğer KDV iadesini ödemezse 3 aydan sonra faiz işleyecek. Dolayısıyla vatandaşın mağduriyeti giderilmiş olacak” dedi. Küçük esnafa yönelik KDV konusunda iki önemli kolaylık getirdiklerini belirten Yıldırım, “Esnafımızın satış hasılatı üzerinden makul bir KDV hesaplanacak. Esnaf KDV beyan ettikten iki ay sonra ödeyecek” dedi.

ESNAFA 2 AY SONRA KDV ÖDEMESİ

İşletme esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı, aylık KDV dahil hasılatları üzerinden alışları nedeniyle yüklendikleri KDV’nin tutarına bakmaksızın belirlenen bir oranda KDV beyanında bulunacaklar. Bu işletmelere, aylık katma değer vergisi beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeme imkânı getiriliyor.

İŞTE KDV’DE YENİ KURALLAR

- Küçük esnafa KDV’yi 2 ay öteleme fırsatı

- İmalatçı ve ihracatçıya KDV iadesinin kapsamı genişliyor

- Serbest mali müşavir de KDV raporu tutabilecek

- Okul ve kreş yapana KDV muafiyeti uygulanacak

KDV YÜKÜ TAŞIYAN YATIRIMCI ŞİRKET 12 AY BOYUNCA DÜŞEMEZSE DEVLET VERECEK

Naci Ağbal’ın başında olduğu Maliye Bakanlığı yasa tasarısının ayrıntılarını açıkladı. Buna göre eğer şirket KDV yükünü 12 ayda indiremez ise devletten nakit olarak geri alacak.

KDV Kanunu’ndaki değişiklikte en önemlisi yatırımcı şirketlerin üstlendiği indirilecek KDV’nin şirketlere nakit olarak ödenecek olması. İşletmeler yaptıkları yatırımlar veya alışları nedeniyle yüklendikleri KDV’yi, eğer yeterli düzeyde tahsil ettikleri KDV yoksa sonraki dönemlere devredemiyor ve devletten iade olarak talep edemiyor. Bu durum birçok işletmenin bilançosunda yıllara yayılan devreden KDV stokunun oluşmasına neden oluyor.

Bu sorunun ortadan kalıcı şekilde kalkması, işletmeler üzerinde finansman yükü oluşmaması için devreden KDV’nin iade edilemeyeceği şeklindeki düzenleme yürürlükten kaldırılarak devreden KDV’nin 12 ay içerisinde indirilememesi halinde mükellefe iadesi sağlanıyor. 12 aylık süre 3 aya kadar indirilebilecek. 2018 yılı sonuna kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden KDV, Maliye Bakanlığı tarafından belirli bir program dahilinde iade edilmeye başlanacak. Maliye Bakanlığı bütçe imkânlarını da gözeterek geçmiş yıllardan gelen devreden KDV’yi vergi incelemeleri yaparak iade etmeye başlayacak.

3 AY GECİKİRSE DEVLET FAİZ ÖDÜYOR

- Mevcut sistemde ihracat işlemlerinde sadece ihraç edilen malın bünyesine giren yüklenilen KDV iade edilebiliyor. Yapılan değişiklikle, yüklenilen KDV dışında olan diğer KDV de iade edilebilecek.

- Mükelleflerin KDV iadelerini üç ay içerisinde alabilmelerine, aksi takdirde kendilerine faiz ödenmesine imkân sağlanıyor.

ARSASINI MÜTEAHHİDE VEREN KDV’DEN MUAF

Kanun değişikliği ile getirilen diğer değişiklikler şunlar:

- Sahibi olduğu arsayı müteahhide veren arsa sahibi, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya işyerleri için KDV ödeyecek. Şimdiye kadar arsa sahibi tüm inşaat için KDV ödüyordu. Bu maliyeti üstlenen müteahhit tutarı konut fiyatına ekliyordu. Düzenlemenin konut fiyatını düşürmesi bekleniyor.

- Serbest muhasebeci mali müşavirlere belirli sınırlar dahilinde iade raporu düzenlettirebilme konusunda Maliye’ye yetki veriliyor.

- Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makine ve teçhizat alımlarına katma değer vergisi istisnası getiriliyor. Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarına katma değer vergisi istisnası getiriliyor.

- Hayırseverler tarafından yaptırılarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, yaygın din eğitimi verilen tesisler, gençlik merkezleri, gençlik ve izcilik kamplarının inşa edilmesine ilişkin hayırseverlerce satın alınan mal ve hizmetler katma değer vergisinden ayrı tutuluyor.

- Gümrüksüz satış mağazalarına ve bunların depolarına yapılan teslimler katma değer vergisinden ve özel tüketim vergisinden istisna edilerek, yerli işletmeler aleyhine oluşan rekabet eşitsizliği gideriliyor.

- Sağlık turizmini teşvik etmek amacıyla yabancılara Türkiye’de sunulan sağlık hizmetleri için KDV istisnası getiriliyor.

- Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin teslim ve hizmet nedeniyle hesaplanmış olan katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesine izin veriliyor.

- Birbiriyle yüzde 50 ve daha fazla ortaklık ilişkisi olan şirketler ile kamu kurumlarına ait iktisadi işletmeler için ayrı ayrı değil, birleştirilmiş Katma Değer Vergisi beyannamesi verme imkânı getiriliyor.

- İkinci el araç veya taşınmaz ticareti ile iştigal edenlerin, mükellef olmayanlardan aldıkları ve vasfında önemli bir değişiklik yapmadan sattıkları araç veya taşınmazların tesliminde katma değer vergisi matrahı, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirleniyor.

 

BEDELSİZ TESLİM VE HİZMETLERE KDV TEŞVİKİ 

Aşağıdaki hizmetler nedeniyle yüklenilen Katma Değer Vergisi gider yazılmak yerine indirim ve iadeye konu edilebilecek.

- Özel okulların, üniversite ve yüksekokulların verdiği bedelsiz eğitim öğretim hizmetleri,

- Özel öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz yurt hizmetleri

- Kanunların zorunlu kıldığı bedelsiz mal teslimleri ve hizmet ifaları

- Kamu kurumlarına yapılan bedelsiz mal teslimleri ve hizmet ifaları

- Gıda bankalarına yapılan bedelsiz çeşitli malzeme teslimleri

- Kanunda sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına yapacakları bedelsiz teslimlere ilişkin, diplomatik temsilcilikler ile yabancı hayır kurumlarına yapılan teslim ve hizmetler

SERBEST BÖLGELERE VERİLEN HİZMETLERE KDV İNDİRİMİ

- Teknoparklarda bulunan şirketlerin istisna kapsamındaki işlemleri nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkân tanınmak suretiyle işletmeler üzerinde bu işlemlerden kaynaklanan vergi yükünün kaldırılması amaçlanıyor.

- Serbest bölgelere verilen hizmetler ile bu bölgelere yapılan ihraç amaçlı hizmetler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkân sağlanıyor. 

- Restorasyon işleri kapsamındaki mimarlık hizmetleri nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkân sağlanıyor.