Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, SGK mali istatistiklerine göre, 2018'de 15,7 milyar lira olan kurumun bütçe açığının, 2019'da 39,9 milyar liraya yükseldiği hatırlatıldı.

SGK'nin bütçe açığının 2020'de 60 milyar liranın üzerinde gerçekleşmesinin beklendiğine işaret edilen gerekçede, SGK'nin gelirlerinin, giderlerini karşılayamadığı ve sistemin açık vermeye devam ettiği belirtildi.

SGK'nin, gelir-gider dengesindeki açığın hem miktar hem de oran olarak arttığına dikkat çekilen gerekçede, "SGK'nin gelir-gider dengesini bozan en önemli nedenler arasında; işsizlik, kayıt dışı çalışma, istihdam sorunu, prim afları, prim alacaklarının tahsil edilememesi, yetersiz denetim ve siyasi müdahaleler yer almaktadır. Özellikle gençlerde işsizlik oranının yüksekliği sorunu önemini korumaktadır. Sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesi sağlanmış ve mali açıdan sürdürülebilir hale gelmesi, yaşanan bu sorunların en aza indirgenmesi ile gerçekleşebilir." ifadesi kullanıldı.

SGK'ye bütçe transferinin, 2008'de 35 milyar lira iken 2019'da 196,7 milyar lira, 2020 Ocak/Kasım döneminde ise 231,2 milyar lira düzeyinde gerçekleştiği anımsatılan gerekçede, bütçeden yapılan toplam transfer tutarlarının, 2008'de yüzde 3,5 olan gayri safi yurt içi hasılaya oranının ise 2019'da yüzde 4,5'e yükseldiği kaydedildi.

Yoksulluk, işsizlik ve ekonomik belirsizlikle beraber temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken vatandaşların sayısının da giderek arttığı belirtilen gerekçede, şu görüşler paylaşıldı:

"Elektrik, su, doğal gaz faturalarını ödeyemeyenlerin, ucuz ekmek alabilmek için halk ekmek önünde uzayan kuyrukların, ocağında aş kaynamayan hane sayılarının artması, Kovid-19 tanı ve tedavi sürecinde hizmete erişimde ekonomik gerekçelerin engel oluşturması hayati bir başlık olarak öne çıkmaktadır. Hal böyle olunca da sosyal güvenlik politikaları gündeme oturmaktadır. Ancak sosyal güvenlik alanında tam bir bilgi kirliliği yaşanmakta, gerçekler tersyüz edilmekte ve çarpıtılmaktadır. Sosyal güvenliği siyasi polemiğe malzeme yapmadan SGK'nin gelir-gider dengesinin bozulması ve giderek artan SGK bütçe açığının nedenlerinin araştırılması, bu açığın azaltılması ve minimalize edilebilmesi için neler yapılabileceğinin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."