AA

Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal kapasitesinin artırılması ve Türkiye'nin tarım ve kırsal alanda AB mevzuatına uyumunun artırılması amacıyla 2017'den bu yana "Türkiye'de Çiftlik Danışmanlık Sisteminin Kurulmasına İlişkin Teknik Yardım Projesi" yürütülüyor. Projeyle hem entegre idare sisteminin kurulmasına hem de çiftçilerin fındık yetiştiriciliğinden seracılığa, tarla bitkilerinden tarım ekonomisine kadar bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında, farklı alanlarda da üreticilere katkıda bulunabilmeleri için çiftlik danışmanları eğitimden geçirildi. Muş, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Çorum, Trabzon, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Denizli ve Adana illerinde düzenlenen 5'er günlük bölgesel seminerlerle 81 ilden 325 tarım danışmanı farklı konularda eğitim aldı. Üreticilerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerin son ayağı ise Ankara'da yapıldı. Böylece, çiftlik danışmanlarının bilgi verecekleri alanlar genişletildi.

Yeni dönemde 325 çiftlik danışmanı, hayvan refahı, bitki sağlığı, gıda güvenliği, iyi tarım, çevre koşulları ve çapraz uyum kuralları, tarımsal üretimin ve gıda güvenliğinin sürdürülebilirliğinin sağlaması gibi konularda da üreticileri bilgilendirmekle görevli olacak. Bu sayı, gelecek dönemde daha da artırılacak.

Söz konusu modelle tarımda AB'ye uyumun artırılması ve AB ülkelerinde uygulanan Çiftlik Danışmanlık Sistemi'nin Türkiye'de de yerleşebilmesi için gerekli altyapı ve kapasitenin oluşturulması öngörülüyor.

"ÇİFTLİK DANIŞMANLIĞI SİSTEMİ DAHA GÜÇLENDİRİLMELİ"

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü, AA muhabirine, projeyle tarımda sürdürülebilirliğin sağlanabilmesine ve tarımsal alanlarının korunmasına katkıda bulunulacağını söyledi.

Tarımsal danışmanlığın önemine işaret eden Özlü, üreticilerin çevre, toplum, hayvan sağlığı ve refahı konularına ilişkin bilgilendirilmesinin amaçlandığını bildirdi. Özlü, çiftçilerin düzenlemelerden haberdar olabilmeleri ve bunlara uyum sağlayabilmeleri için danışmanlık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, uygulanan projeyle çiftlik danışmanlarının farklı rollerde de görev alacaklarını dile getirdi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Daire Başkanı Hakan Velioğlu da sadece AB'ye uyum için değil, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için oluşturulan temel kural ve şartların Türkiye'de de geçerlilik kazanması için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.