Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Kurul'un Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin mesleki gelişimi konusunda, okullar başta olmak üzere kurumsal kapasitenin güçlendirildiği, sürekli gelişim anlayışına dayalı, kariyer ve ödüllendirme sistemiyle ilişkilendirilmiş bir model ortaya konularak Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Mesleki gelişim modeli kapsamındaki öneriler arasında şunlar yer aldı:

"Hizmet içi eğitim çalışmalarına erişim konusunda öğretmenlerin ve eğitim kurumu yöneticilerinin taleplerinin dikkate alındığı, ihtiyaç odaklı, adil ve şeffaf bir sistemin tesis edilmesi. Öğretmenlerimizin ve eğitim kurumu yöneticilerimizin mesleki gelişim konusunda motivasyonunu artırmak için ilgili tüm gelişim çalışmalarının kariyer ve ödüllendirme sistemiyle ilişkilendirilmesi. Bütün hizmet içi eğitimlerde eğitici niteliği başta olmak üzere belirlenen kalite standartlarının sağlanması ve sürekli geliştirilmesinin yanında katılımcı memnuniyetinin artırılması için etkin bir izleme/değerlendirme ile kalite takip sisteminin oluşturulması."

Ayrıca, il ve ilçe müdürlükleri ile okullara hizmet içi eğitim bütçesi sunularak öğretmenlerin ve eğitim kurumu yöneticilerinin gelişimi konusunda yerel düzeyde yetki ve sorumlulukların artırılmasına ilişkin görüşünü paylaşan Kurulun diğer önerileri ise şöyle:

"Okul müdürleri başta olmak üzere bütün kademelerdeki eğitim yöneticilerinin mesleki gelişim konusunda bilinçlendirilmesi, yönetici başarılarının değerlendirilmesinde öğretmen gelişimine yönelik tutumlarının/çalışmalarının temel bir kriter olarak dikkate alınması. Öğretmenlerin ve eğitim kurumu yöneticilerinin mesleki gelişim taleplerine azami ölçüde cevap verebilecek destek yapılarının oluşturulması; bu kapsamda her ilde asli işi mesleki gelişim çalışmalarını desteklemek ve güçlendirmek olan akademik ve bilimsel kuruluşlarla yoğun şekilde işbirliği yürüten 'Öğretmen ve Yönetici Gelişim Birimi'nin oluşturulması, bu birimlerde objektif ölçütler esas alınarak belirlenen alanında temayüz etmiş öğretmen, yönetici, müfettiş ve akademisyenlerin de geçici süreyle aktif şekilde görev alabileceği sahayla bütünleşmiş bir yapının tesis edilmesi. Bütün öğretmenlerimizin ve eğitim kurumu yöneticilerimizin sınırsız şekilde erişimine açık olacak elektronik mesleki gelişim altyapısının oluşturulması ve bu altyapı aracılığıyla ulusal/uluslarası zengin içeriklerin paylaşımının yanı sıra mesleki gelişim konusunda öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerimize izleme, bireysel danışma ve destek hizmeti sağlayacak bir sistemin inşa edilmesi. Öğretmenler kurulunun, zümrelerin ve öğretmenlerimizin mesleki gelişim taleplerinin okul, ilçe, il ve Bakanlık düzeyinde karşılanması, mesleki gelişim çalışmalarının, seminer ve sunumdan ziyade atölye/grup çalışması ya da çalışma ziyaretleri ve inceleme gibi iş başında ve etkileşimli yöntemlerle gerçekleştirilmesine öncelik verilmesi."