Bush'un Irak savaşını, terörizme karşı mücadeleyi ve iç siyasi sorunları ele alışına karşı geniş çaplı bir hoşnutsuzluğu yansıttığı belirtilen yoklamada, Bush'un tüm uygulamalarından memnun olanların oranının yüzde 32 olduğu bildirildi.

Bu oranın, yine AP-Ipsos'un ocak ayındaki yoklamasında ortaya çıkan düşük seviyedeki destekle aynı ve mayıs ayına göre ise yüzde 3 daha az olduğu bildirildi.

Yoklamada, Bush, Cumhuriyetçilerin 10'da 7'sinin desteğini alırken, ABD Başkanının Irak savaşıyla ilgili uygulamalarından memnun oranların oranı, bir önceki aya göre yüzde 5 azalarak yüzde 28'e düştü. Cumhuriyetçilerin de üçte ikisi bu konuda Bush'u desteklediklerini söyledi.

Bush'un, sağlık alanı gibi ülke içi meseleleri ele alışını destekleyenlerin oranı ile dış politika ve terörle savaş uygulamalarından memnun olanların oranı üçte bir çıktı.

George Bush'un ekonomi uygulamalarını destekleyenlerin oranı yüzde 37'yi buldu.

ABD'nin doğru yönde gittiğine inananların oranı yüzde 21 çıkarken, bunun da AP-Ipsos'un Aralık 2003'ten bu yana yaptığı yoklamalardaki en düşük oran olduğu kaydedildi.

Bu arada, özellikle kadınların, yaşlıların ve düşük gelirlilerin Bush'un politikalarından hoşnutsuz oldukları vurgulandı.

Kamuoyu yoklamasının, 4-6 haziran arasında rastgele seçilen 1000 kişiyle telefonla yapıldığı bildirildi.