ABD Senatosu, taşıtların 2020 yılı itibarıyla şimdikinden yüzde 30 daha az yakıt tüketmesini şart koşan bir yasa teklifini onayladı.
      Bu önerge, enerji tasarrufu ve alternatif yakıtların yaygınlaştırılmasını hedefleyen daha geniş bir paketin parçası.
      Belirlenen yakıt tüketim sınırlamaları hem binek otomobilleri hem de yakıtı daha fazla kullanmakla eleştirilen 4x4 tipi araçlar için geçerli olacak.
      Yasa onaylanıp yürürlüğe girerse, 20 yıldır ilk kez Amerikan otomotiv sektörüne verimliliğe yönelik bir kısıtlama getirilmiş olacak.
      Bu konudaki paket, henüz temsilciler meclisinde görüşülmedi.
      Otomotiv sanayi başta düşünülen ve daha katı olan önlemler aleyhinde yoğun bir lobi çalışması yürütmüştü.
      Paketi hazırlayan senatörlerden Thomas Carper, akıllıca davranılırsa yakıtı taasrruflu kullanma girişimlerinin hem üreticiler, hissedarları ve çalışanları hem de müşterileri ve ülkenin geneli için faydalı olabileceğini savundu.
      Reform paketindeki bir diğer madde de 2015'e dek, üretilen tüm taşıtların yaklaşık yarısının etanol ile çalışabilecek nitelikte olmasını öngörüyor.
      Küresel ısınma ile mücadele için zehirli gazlara kısıtlama getirmeye yanaşmayan Amerika Birleşik Devletleri, bunun yerine yeni teknolojilere ve yenilenebilir yakıtlara yatırım yapmayı savunuyor.
      ABD motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılabilen etanol elde etmek amacıyla, mısır üretmeleri için çiftçilerine büyük mali destek veriyor.
      Avrupa Birliği de 2020 yılına kadar motorlu araçlarda kullanılan yakıtın %10'unun bitkilerden gelmesini hedefliyor.
      Ancak bazı kampanya kuruluşları ve BM, yakıt için tarıma yüklenilmesinin uzun vadede olumsuz sonuçlar yaratabileceği uyarısında bulunuyorlar.