Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

06 Ağustos 2021 Cuma, 07:47

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
830.000 13 -2.594 512.592 -4.109 191.559 -6.540 1.064.180 2.585.101 0 2.585.101
Transferler
1.064.180 -1.064.180 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.542 198.984 233.526 0 233.526
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.113 -7.826 -10.939 0 -10.939
Dönem Sonu Bakiyeler
17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.084.356 198.984 2.807.688 0 2.807.688
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 830.000 13 -5.707 512.592 -4.109 191.559 1.049.814 312.188 2.886.350 0 2.886.350
Transferler
290.000 22.188 -312.188 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
641.776 641.766 0 641.766
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -1.994 7.578 5.584 0 5.584
Dönem Sonu Bakiyeler
17 1.120.000 13 -7.701 512.592 -4.109 213.747 1.057.392 641.776 3.533.710 0 3.533.710


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
869.500 474.520
Dönem Karı (Zararı)
256.574 -176.721
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
256.574 -176.721
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.641.098 448.825
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 109.795 40.700
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.628 4.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 14.280 4.451
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 348 -120
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
149.501 62.727
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -16.302 -710
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 169.030 61.175
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-3.227 2.262
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 1.356.230 337.521
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.304 3.628
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13.304 3.628
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.360 -82
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -2.360 -82
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.025.649 205.896
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-805.768 -91.777
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-171.464 54.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-634.304 -146.730
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-147.219 43.889
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-147.219 43.889
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-871.333 -117.360
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7.259 7.831
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
684.182 172.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
684.182 172.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.941 3.713
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.255 -8.622
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.255 -8.622
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
99.034 195.926
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
872.023 478.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.523 -2.795
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 0 -685
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-548.990 -504.946
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.837 82
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,22 3.837 82
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-552.827 -505.028
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -552.827 -505.028
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-364.228 66.489
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -10.939
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.156.652 1.219.006
Kredilerden Nakit Girişleri
4 1.156.652 1.219.006
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.362.218 -1.032.211
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -1.343.818 -1.032.211
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -18.400 0
Ödenen Faiz
4 -166.032 -110.871
Alınan Faiz
23 16.302 710
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -8.932 794
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.718 36.063
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.718 36.063
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 428.395 101.348
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 384.677 137.411


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 384.677 428.395
Finansal Yatırımlar
4 55.914 46.982
Ticari Alacaklar
1.502.893 700.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 208.652 37.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.294.241 663.151
Diğer Alacaklar
7 8.317 4.208
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.317 4.208
Stoklar
8 2.209.567 1.338.235
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.198 15.457
Diğer Dönen Varlıklar
16 391.800 248.693
ARA TOPLAM
4.561.366 2.782.309
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.561.366 2.782.309
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 117 114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 84 120
Maddi Duran Varlıklar
11 6.531.774 5.864.428
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.248 852
Peşin Ödenmiş Giderler
9 103.275 205.609
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.322.742 1.936.763
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.961.240 8.007.886
TOPLAM VARLIKLAR
13.522.606 10.790.195
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.217.591 1.558.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.217.591 1.558.803
Banka Kredileri
4 2.182.142 1.535.171
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 35.449 23.632
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 1.070.698 947.962
Ticari Borçlar
5 1.942.150 1.215.789
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.942.150 1.215.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 25.530 21.589
Diğer Borçlar
7 6.570 2.315
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 6.570 2.315
Türev Araçlar
13.304 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 799.933 700.899
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 777 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 936 588
ARA TOPLAM
6.077.489 4.447.945
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.077.489 4.447.945
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.842.957 3.399.207
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.842.957 3.399.207
Banka Kredileri
4 3.743.114 3.313.238
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 99.843 85.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 68.450 56.693
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.911.407 3.455.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.988.896 7.903.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.533.710 2.886.350
Ödenmiş Sermaye
17 1.120.000 830.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 13 13
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -7.701 -5.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
508.483 508.483
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
508.483 508.483
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17,25 512.592 512.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17,25 -4.109 -4.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 213.747 191.559
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 1.057.392 1.049.814
Net Dönem Karı veya Zararı
17 641.776 312.188
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.533.710 2.886.350
TOPLAM KAYNAKLAR
13.522.606 10.790.195


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 5.258.100 1.863.186 2.725.599 858.497
Satışların Maliyeti
18 -4.022.394 -1.538.558 -2.067.693 -697.236
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.235.706 324.628 657.906 161.261
BRÜT KAR (ZARAR)
1.235.706 324.628 657.906 161.261
Genel Yönetim Giderleri
19 -44.624 -17.823 -23.676 -9.279
Pazarlama Giderleri
19 -180.983 -61.274 -99.965 -29.210
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -1.669 -576 -1.434 -339
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 547.606 234.849 329.392 137.626
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -523.730 -176.791 -261.929 -91.452
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.032.306 303.013 600.294 168.607
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 3.581 239 582 112
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -1.049 -171 -678 -144
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.034.838 303.081 600.198 168.575
Finansman Gelirleri
23 219.277 99.027 20.452 56.707
Finansman Giderleri
24 -997.541 -578.829 -354.549 -269.773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
256.574 -176.721 266.101 -44.491
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
385.202 375.705 265.933 173.393
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -777 0 -425 84
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 385.979 375.705 266.358 173.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
641.776 198.984 532.034 128.902
DÖNEM KARI (ZARARI)
641.776 198.984 532.034 128.902
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
641.776 198.984 532.034 128.902
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 27 0,57300000 0,17770000 0,47500000 0,11510000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
641.776 198.984 532.034 128.902
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
641.776 198.984 532.034 128.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955229


BIST