Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    Sorumluluk Beyanı

    Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

    Hayır (No)

    Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

    -

    Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

    Yönetim Kurulu Karar Tarihi

    06/11/2023

    Karar Sayısı

    15/01

    Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                                                FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

     

    KARAR TARİHİ :06/11/2023

    KARAR SAYISI : 15/01

     

    SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 

    "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE

    SORUMLULUK BEYANI

     

    30.09.2023 dönemine ilişkin,

     

    Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.' nin 30.09.2023 tarihi itibariyle düzenlenmiş Konsolide Faaliyet Raporu ve Özet Finansal Tablolarını incelemiş bulunuyoruz.

     

    İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde

     

    -          Şirketin Konsolide Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

     

    -          Konsolide Finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar/zararı ile ilgili gerçeği doğru ve dürüst biçimde yansıtmakta olduğunu,

     

    -          İlişkin olduğu dönem itibariyle Konsolide Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını ve  işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

    kabul ve beyan ederiz.

     

    Serdar Muharrem BAYRAKTUTAN - Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Başkanı

     

    Gül SAĞIR AYDIN - Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Üyesi

     

    Hakan ÇIBUK -  Muhasebe Müdürü

     

     

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214575

    BIST