Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    Sorumluluk Beyanı

    Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

    Hayır (No)

    Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

    -

    Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

    Yönetim Kurulu Karar Tarihi

    08/11/2023

    Karar Sayısı

    42

    Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

    FİNANSAL RAPORLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

    KARAR TARİHİ: 08/11/2023

    KARAR SAYISI : 2023/42                                                                                                                08/11/2023

                                                                                                    SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

                                                                II-14.1 NUMARALI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ

                                                                                                                BEYANIMIZDIR

    a) 30.09.2023 tarihinde sona eren döneme ait bağımsız denetimden geçmemiş Konsolide Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tabloları ile bunlara ait açıklamaları içeren dipnotların Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, 

     b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 

     c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal raporların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını

     beyan ederiz. 

    Saygılarımızla,

                Kanan Mirzayev                          Murat ZAMAN             Neslihan TONBUL

            Genel Müdür                 Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                 Komite Üyesi

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215445

    BIST