Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022

    Kar veya Zarar Tablosu

    KAR VEYA ZARAR KISMI

    Hasılat

    28 1.801.833.686 855.407.683 896.612.729 341.742.899

    Satışların Maliyeti

    28 -1.574.110.903 -541.040.293 -719.148.927 -191.455.329

    TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

    227.722.783 314.367.390 177.463.802 150.287.570

    BRÜT KAR (ZARAR)

    227.722.783 314.367.390 177.463.802 150.287.570

    Genel Yönetim Giderleri

    29,30 -170.737.424 -44.383.650 -78.219.390 -20.441.713

    Pazarlama Giderleri

    29,30 -62.831.213 -30.392.766 -35.333.142 -11.991.450

    Araştırma ve Geliştirme Giderleri

    29,30 -92.228.195 -6.256.979 -60.622.600 -2.356.123

    Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

    31 626.395.127 260.166.317 175.177.745 74.748.629

    Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

    31 -286.954.520 -157.359.954 -100.188.218 -57.752.915

    ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

    241.366.558 336.140.358 78.278.197 132.493.998

    Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

    32 332.742.962 40.226.707 117.836.896 13.230.406

    Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

    32 -142.254.748 -2.625.543 -281.190 -363.157

    Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

    16 3.621.012 8.186.631 1.050.394 43.678

    FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

    435.475.784 381.928.153 196.884.297 145.404.925

    Finansman Gelirleri

    34 163.968.214 10.941.656 70.083.217 4.527.347

    Finansman Giderleri

    33 -255.437.248 -146.584.437 -77.878.394 -47.925.584

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

    344.006.750 246.285.372 189.089.120 102.006.688

    Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

    36 245.723.243 -51.040.122 73.173.551 -26.292.029

    Dönem Vergi (Gideri) Geliri

    36 -80.332.899 -49.463.830 -39.756.506 -24.966.563

    Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

    36 326.056.142 -1.576.292 112.930.057 -1.325.466

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

    589.729.993 195.245.250 262.262.671 75.714.659

    DÖNEM KARI (ZARARI)

    589.729.993 195.245.250 262.262.671 75.714.659

    Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

    Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    36.038.314 217.630 10.519.577 225.047

    Ana Ortaklık Payları

    553.691.679 195.027.620 251.743.094 75.489.612

    Pay Başına Kazanç

    Pay Başına Kazanç

    Pay Başına Kazanç (Zarar)

    Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

    Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 37 2,77000000 0,98000000 1,26000000 0,38000000

    Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

    Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

    İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

    763.496.390 -283.493.659

    Dönem Karı (Zararı)

    589.729.993 195.245.250

    Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

    589.729.993 195.245.250

    Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

    -256.922.423 93.058.774

    Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

    17,18,19 56.169.626 10.601.782

    Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

    3.146.233

    Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    10 5.558.840

    Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    13 -2.412.607

    Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

    11.531.100 4.113.834

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    24 11.139.375 3.914.414

    Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    22 391.725 199.420

    Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

    44.638.361 33.846.415

    Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

    33 -14.128.827 -7.077.711

    Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

    33 84.625.973 40.924.126

    Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri

    10 -38.265.022

    Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri

    10 12.406.237

    Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

    -185.931.783

    Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

    7,32 -185.718.060

    Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

    32 -213.723

    Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

    16 -3.621.012 -8.186.631

    Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

    35 -245.723.243 51.040.122

    Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler

    -491.224

    Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

    -2.269.941 -5.081.705

    Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

    16,17,32 -2.269.941 -5.081.705

    İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

    322.386

    Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

    65.138.236 6.893.795

    İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

    215.729.497 -536.742.876

    Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)

    7.942.764 -80.577.957

    Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

    10 -370.827.921 -137.144.587

    Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

    11 -118.566.862 -59.912.301

    Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler

    -164.116.281 37.433.913

    Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)

    -164.116.281 37.433.913

    Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

    13 -360.505.066 -232.188.835

    Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

    15 -117.918.101 -419.528.733

    Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    10 1.090.472.876 336.814.175

    Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

    20 47.598.844 4.326.691

    Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler

    -28.969.091

    Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)

    -28.969.091

    Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    11 633.749.109 156.043.228

    Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

    15 356.138.942 -135.279.500

    İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    -759.269.716 -6.728.970

    Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

    -696.822.531 -7.664.028

    Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

    -62.447.185 935.058

    Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

    548.537.067 -248.438.852

    Ödenen Temettüler

    -30.000.000

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

    22 -11.808.402 -237.209

    Vergi İadeleri (Ödemeleri)

    25 256.767.725 -34.817.598

    YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

    -2.710.410.889 -253.917.875

    Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları

    -6.164.718

    İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları

    16 -51.254.248 -15.500.000

    Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

    -557.598.564

    Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

    18,19 2.730.633 7.668.582

    Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

    18,19 -2.104.288.710 -239.921.739

    FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

    1.116.056.329 590.128.476

    Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

    1.186.553.475 636.404.518

    Kredilerden Nakit Girişleri

    8 1.067.738.199 636.404.518

    Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri

    118.815.276

    Ödenen Temettüler

    -12.429.627

    Ödenen Faiz

    -84.625.973 -40.924.126

    Alınan Faiz

    14.128.827 7.077.711

    YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

    -830.858.170 52.716.942

    NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

    -830.858.170 52.716.942

    DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

    6 1.182.097.226 77.148.996

    DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

    6 351.239.056 129.865.938

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

    Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

    Varlıklar

    DÖNEN VARLIKLAR

    Nakit ve Nakit Benzerleri

    6 351.239.055 1.182.097.226

    Finansal Yatırımlar

    7 3.351.321 134.898.212

    Ticari Alacaklar

    10 1.188.222.249 835.359.403

    İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

    32.380.063 12.913.948

    İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

    1.155.842.186 822.445.455

    Diğer Alacaklar

    11 128.992.652 80.668.631

    İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

    414.088 29.627.502

    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

    128.578.564 51.041.129

    Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar

    197.344.684 33.228.406

    Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları

    15 197.344.684 33.228.406

    Türev Araçlar

    12 213.723 0

    Stoklar

    13 771.685.021 408.767.348

    Peşin Ödenmiş Giderler

    24 784.756.055 406.968.657

    Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

    25 286.650 7.149.520

    Diğer Dönen Varlıklar

    26 158.354.127 19.337.085

    ARA TOPLAM

    3.584.445.537 3.108.474.488

    TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

    3.584.445.537 3.108.474.488

    DURAN VARLIKLAR

    Finansal Yatırımlar

    7 130.717.289 7.113.162

    Diğer Alacaklar

    11 70.242.841 0

    İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

    69.658.563 0

    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

    584.278 0

    Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

    16 99.905.104 45.029.843

    Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

    17 75.397.000 89.123.000

    Maddi Duran Varlıklar

    18 2.611.033.805 627.574.369

    Kullanım Hakkı Varlıkları

    9 75.958.585 1.188.669

    Maddi Olmayan Duran Varlıklar

    19 665.052.336 38.270.168

    Şerefiye

    563.552.905 5.954.341

    Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

    101.499.431 32.315.827

    Peşin Ödenmiş Giderler

    24 32.455.212 292.324.509

    Ertelenmiş Vergi Varlığı

    36 499.966.100 167.764.377

    Diğer Duran Varlıklar

    26 557.805.488 0

    TOPLAM DURAN VARLIKLAR

    4.818.533.760 1.268.388.097

    TOPLAM VARLIKLAR

    8.402.979.297 4.376.862.585

    KAYNAKLAR

    KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    Kısa Vadeli Borçlanmalar

    8 500.234.219 390.068.741

    İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

    500.234.219 390.068.741

    Banka Kredileri

    485.862.435 389.504.408

    Kiralama İşlemlerinden Borçlar

    9 14.371.784 564.333

    Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

    8 980.329.407 100.948.567

    Ticari Borçlar

    10 1.416.190.430 473.489.379

    İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

    53.217.451 6.031.092

    İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

    1.362.972.979 467.458.287

    Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

    22 61.396.171 13.797.327

    Diğer Borçlar

    11 477.723.505 5.411.456

    İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

    1.081.399 0

    İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

    476.642.106 5.411.456

    Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler

    9.265.666 38.234.757

    Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri

    15 9.265.666 38.234.757

    Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

    24 438.475.671 82.336.729

    Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

    36 47.406.122 36.361.640

    Kısa Vadeli Karşılıklar

    22 12.751.563 2.678.165

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

    10.035.871 2.678.165

    Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

    2.715.692 0

    Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

    26 221.556 9.352.682

    ARA TOPLAM

    3.943.994.310 1.152.679.443

    TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    3.943.994.310 1.152.679.443

    UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    Uzun Vadeli Borçlanmalar

    8 885.889.044 688.881.888

    İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

    885.889.044 688.881.888

    Banka Kredileri

    821.569.518 688.028.518

    Kiralama İşlemlerinden Borçlar

    9 64.319.526 853.370

    Diğer Borçlar

    11 1.472.798.423 1.201.854.561

    İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

    1.440.965.014 1.201.854.561

    İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

    31.833.409 0

    Uzun Vadeli Karşılıklar

    21,22 6.873.691 2.700.297

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

    22 6.454.566 2.672.897

    Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar

    21 419.125 27.400

    Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

    36 37.609.526 31.865.949

    TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    2.403.170.684 1.925.302.695

    TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

    6.347.164.994 3.077.982.138

    ÖZKAYNAKLAR

    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

    1.934.491.236 1.278.733.930

    Ödenmiş Sermaye

    27 200.000.000 200.000.000

    Geri Alınmış Paylar (-)

    27 0 -14.150.000

    Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

    27 400.502.133 438.587.602

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

    150.441.303 151.647.319

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

    40.919.440 3.542.197

    Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

    27 9.321.255 11.129.389

    Diğer Yedekler

    27 164.267.004 0

    Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

    27 415.348.422 18.916.769

    Net Dönem Karı veya Zararı

    27 553.691.679 469.060.654

    Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    121.323.067 20.146.517

    TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

    2.055.814.303 1.298.880.447

    TOPLAM KAYNAKLAR

    8.402.979.297 4.376.862.585

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı

    Özkaynaklar

    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

    Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

    Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

    Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    27 38.062.500 59.331.875 33.135.234 -280.003 469.174 1.617.443 23.573.794 130.667.738 286.577.755 -177.946 286.399.809

    Transferler

    27 7.702.205 122.965.532 -130.667.738

    Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

    27 -3.164.264 1.109.406 2.486.421 195.027.620 195.459.183 217.630 195.676.813

    Dönem Karı (Zararı)

    27 195.027.620 195.027.620 195.027.620

    Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

    27 -3.164.264 1.109.406 2.486.421 431.563 217.630 649.193

    Sermaye Arttırımı

    27 161.937.500 -49.000.000 -112.937.500

    Kar Payları

    27 -12.429.627 -12.429.627 -12.429.627

    Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

    27 -177.946 -177.946 177.946 0

    Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması

    27 329.107 1.809.740 12.682 2.151.529 2.352.474 4.504.003

    Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış

    27 3.185 3.185 246.814 249.999

    Dönem Sonu Bakiyeler

    27 200.000.000 10.660.982 29.970.970 829.403 2.955.595 11.129.388 21.010.120 195.027.620 471.584.079 2.816.918 474.400.997

    Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    27 200.000.000 -14.150.000 438.587.602 152.190.469 -543.150 3.542.197 11.129.389 18.916.769 469.060.654 1.278.733.930 20.146.517 1.298.880.447

    Transferler

    27 469.060.654 -469.060.654

    Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

    27 -1.206.016 37.377.243 553.691.679 589.862.906 36.038.314 625.901.220

    Dönem Karı (Zararı)

    27 553.691.679 553.691.679 36.038.314 589.729.993

    Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

    27 36.171.227 36.171.227

    Sermaye Avansı

    164.267.004 164.267.004 164.267.004

    Kar Payları

    -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000

    Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

    27 14.150.000 14.150.000 14.150.000

    Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

    27 -38.085.469 -1.808.134 -39.893.603 -6.499.908 -46.393.511

    Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması

    27 -42.629.001 -42.629.001 71.638.144 29.009.143

    Dönem Sonu Bakiyeler

    27 200.000.000 164.267.004 0 400.502.133 152.190.469 -1.749.166 40.919.440 9.321.255 415.348.422 553.691.679 1.934.491.236 121.323.067 2.055.814.303

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022

    Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

    DÖNEM KARI (ZARARI)

    36 589.729.993 195.245.250 262.262.671 75.714.659

    DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

    -1.206.016 -2.054.858 -2.092.041 -2.016.409

    Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)