Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

    Dipnot Referansı

    Özkaynaklar

    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

    Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

    Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -66.531.299 126.922.325 -7.628.047 175.538.752 -179.621.222 3.481.065.296 4.269.825.377 4.269.825.377

    Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

    2.778.881.686

    Transferler

    626.806.568 75.377.042 -3.481.065.296

    Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

    -1.476.348 -990.569.443 -992.045.791 -992.045.791

    Dönem Karı (Zararı)

    -990.569.443 -990.569.443 -990.569.443

    Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

    -1.476.348 -1.476.348 -1.476.348

    Dönem Sonu Bakiyeler

    1.500.000.000 212.888.864 -346.002.724 -66.531.299 126.922.325 -9.104.395 250.915.794 2.599.260.464 -990.569.443 3.277.779.586 3.277.779.586

    Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    1.500.000.000 212.888.864 -346.002.724 -12.123.196 184.384.495 2.665.791.765 2.819.850.848 7.571.778.879 7.571.778.879

    Transferler

    2.819.850.848 -2.819.850.848

    Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

    -3.353.804 227.447.093 224.093.289 224.093.289

    Dönem Karı (Zararı)

    227.447.093 227.447.093 227.447.093

    Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

    -3.353.804 -3.353.804 -3.353.804

    Dönem Sonu Bakiyeler

    1.500.000.000 212.888.864 -346.002.724 -15.477.000 184.384.495 5.485.642.613 227.447.093 7.795.872.168 7.795.872.168

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

    Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

    İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

    1.557.817.941 -8.594.532

    Dönem Karı (Zararı)

    227.447.093 -990.569.443

    Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

    806.547.850 531.841.556

    Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

    4 10.317.176 5.612.589

    Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

    -3.139.140 2.717.227

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    -3.139.140 2.717.227

    Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

    512.603.833 372.489.225

    Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

    767.667.795 286.883.073

    Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

    5 0 -136.773.165

    Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

    0 -136.773.165

    Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

    173.782 912.607

    Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler

    -481.075.596 0

    İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

    533.087.246 451.387.554

    Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)

    0 281.134.268

    Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

    -344.294.973 157.992.742

    Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

    -247.005.527 -419.613.025

    Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

    -257.945.108 458.538.090

    Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    -23.616.798 -93.508.281

    Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

    1.075.462.243 140.829.602

    İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    330.487.409 -73.985.842

    Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

    1.567.082.189 -7.340.333

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

    -9.264.248 -1.254.199

    YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

    490.289.917 27.862.077

    Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri

    307.250.000 -3.259.722

    Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

    4 0 420.829

    Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

    4 -1.652.083 -1.034.686

    Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri

    5 184.692.000 31.735.656

    FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

    -1.918.360.680 -194.235.718

    Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

    5.014.332.343 3.229.613.797

    Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

    -6.420.089.190 -3.051.360.290

    Ödenen Faiz

    -512.603.833 -372.489.225

    YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

    129.747.178 -174.968.173

    NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

    129.747.178 -174.968.173

    DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

    26.326.519 182.152.173

    DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

    156.073.697 7.184.000

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

    Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

    Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

    Varlıklar

    DÖNEN VARLIKLAR

    Nakit ve Nakit Benzerleri

    156.198.020 26.326.519

    Ticari Alacaklar

    682.178.686 238.790.769

    İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

    221.982.008 144.977.336

    İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

    460.196.678 93.813.433

    Diğer Alacaklar

    13.066.145 8.575.708

    İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

    3.555.989 3.438.518

    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

    9.510.156 5.137.190

    Stoklar

    3 1.565.408.134 1.318.402.608

    Peşin Ödenmiş Giderler

    3 532.759.474 274.814.366

    İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

    12.304.810 2.171.728

    İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

    520.454.664 272.642.638

    Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

    122.544 236.345

    Diğer Dönen Varlıklar

    101.214.653 62.898.415

    ARA TOPLAM

    3.050.947.656 1.930.044.730

    TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

    3.050.947.656 1.930.044.730

    DURAN VARLIKLAR

    İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar

    1.413.312.959 1.566.862.364

    Ticari Alacaklar

    24.945.900 124.038.844

    İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

    24.588.200 124.038.844

    İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

    357.700 0

    Diğer Alacaklar

    3.952.146 1.316.749

    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

    3.952.146 1.316.749

    Stoklar

    3 862.201.275 862.201.274

    Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

    26.924.751 19.669.958

    Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

    5 8.697.744.967 8.882.436.967

    Maddi Duran Varlıklar

    4 13.712.816 13.831.519

    Kullanım Hakkı Varlıkları

    8.115.230 12.275.963

    Maddi Olmayan Duran Varlıklar

    4 977.366 731.286

    Peşin Ödenmiş Giderler

    3 0 0

    TOPLAM DURAN VARLIKLAR

    11.051.887.410 11.483.364.924

    TOPLAM VARLIKLAR

    14.102.835.066 13.413.409.654

    KAYNAKLAR

    KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

    3 1.020.590.592 922.047.272

    İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

    251.396.524 165.079.360

    İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

    769.194.068 756.967.912

    Ticari Borçlar

    77.172.103 100.788.901

    İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

    202.706 9.564.146

    İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

    76.969.397 91.224.755

    Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

    9.210.631 3.238.050

    Diğer Borçlar

    12.907.350 13.180.731

    İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

    10.741.268 10.545.055

    İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

    2.166.082 2.635.676

    Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

    3 334.985.869 373.474.407

    İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

    0 145.545.023

    İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

    334.985.869 227.929.384

    Kısa Vadeli Karşılıklar

    9.690.979 5.748.587

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

    8.492.674 4.550.282

    Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

    1.198.305 1.198.305

    Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

    6.346.482 5.898.264

    ARA TOPLAM

    1.470.904.006 1.424.376.212

    TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    1.470.904.006 1.424.376.212

    UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    Uzun Vadeli Borçlanmalar

    3 2.947.739.911 3.687.424.478

    İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

    381.305.951 443.739.761

    İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

    2.566.433.960 3.243.684.717

    Diğer Borçlar

    77.531.023 29.265.180

    İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

    1.351.281 1.351.281

    İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

    76.179.742 27.913.899

    Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

    3 1.801.907.002 687.956.221

    İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

    759.113.519 633.525.403

    İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

    1.042.793.483 54.430.818

    Uzun Vadeli Karşılıklar

    8.880.956 12.608.684

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

    8.880.956 12.608.684

    TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    4.836.058.892 4.417.254.563

    TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

    6.306.962.898 5.841.630.775

    ÖZKAYNAKLAR

    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

    7.795.872.168 7.571.778.879

    Ödenmiş Sermaye

    1.500.000.000 1.500.000.000

    Sermaye Düzeltme Farkları

    212.888.864 212.888.864

    Birleşme Denkleştirme Hesabı

    -417.611.352 -417.611.352

    Geri Alınmış Paylar (-)

    -1.044.755 -1.044.755

    Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

    548.033.582 548.033.582

    Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

    71.608.628 71.608.628

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

    -15.477.000 -12.123.196

    Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    -15.477.000 -12.123.196

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    -15.477.000 -12.123.196

    Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

    184.384.495 184.384.495

    Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

    5.485.642.613 2.665.791.765

    Net Dönem Karı veya Zararı

    227.447.093 2.819.850.848

    TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

    7.795.872.168 7.571.778.879

    TOPLAM KAYNAKLAR

    14.102.835.066 13.413.409.654

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022

    Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

    KAR VEYA ZARAR KISMI

    Hasılat

    1.093.029.764 883.246.492 638.039.971 433.662.597

    Satışların Maliyeti

    -480.575.087 -433.896.214 -147.479.688 -40.335.777

    TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

    612.454.677 449.350.278 490.560.283 393.326.820

    BRÜT KAR (ZARAR)

    612.454.677 449.350.278 490.560.283 393.326.820

    Genel Yönetim Giderleri

    -81.965.580 -77.887.211 -23.949.843 -34.586.982

    Pazarlama Giderleri

    -109.720.198 -48.657.000 -26.154.700 -19.662.340

    Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

    208.649.285 378.228.129 37.955.029 20.156.273

    Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

    -126.805.252 -347.187.155 -40.375.594 362.458.514

    ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

    502.612.932 353.847.041 438.035.175 721.692.285

    Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

    481.125.595 0 0 -839.752.708

    Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

    -49.999 48.525 -49.999 0

    Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

    -173.782 -912.607 -3.940 -1.006.281

    FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

    983.514.746 352.982.959 437.981.236 -119.066.704

    Finansman Gelirleri

    1.193.100 25.326.108 1.190.247 21.389.294

    Finansman Giderleri

    -757.260.753 -1.368.878.510 -219.786.744 -1.097.046.736

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

    227.447.093 -990.569.443 219.384.739 -1.194.724.146

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

    227.447.093 -990.569.443 219.384.739 -1.194.724.146

    DÖNEM KARI (ZARARI)

    227.447.093 -990.569.443 219.384.739 -1.194.724.146

    Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

    Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    0 0 0 0

    Ana Ortaklık Payları

    227.447.093 -990.569.443 219.384.739 -1.194.724.146

    Pay Başına Kazanç

    Pay Başına Kazanç

    Pay Başına Kazanç (Zarar)

    Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

    Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

    Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 7 0,15160000 -0,66040000 0,14630000 -0,79650000

    DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

    -3.353.804 -1.476.348 641.100 -1.792.612

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    -3.353.804 -1.476.348 641.100 -1.792.612

    Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

    0 0 0 0

    DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

    -3.353.804 -1.476.348 641.100 -1.792.612

    TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

    224.093.289 -992.045.791 220.025.839 -1.196.516.758

    Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

    Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    0 0 0 0

    Ana Ortaklık Payları

    224.093.289 -992.045.791 220.025.839 -1.196.516.758

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216632

    BIST