Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı

    Özkaynaklar

    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

    Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

    Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    873.193.432 212.888.864 -346.002.724 126.922.325 7.660.838 175.386.673 179.934.693 3.200.065.874 4.348.197.000 548.262.122 4.896.459.122

    Transferler

    626.806.568 79.691.893 2.478.567.413 -3.200.065.874 -15.000.000 15.000.000 0

    Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

    -1.477.619 -969.807.375

    Dönem Karı (Zararı)

    -969.807.375 -969.807.375 6.931.106 -962.876.269

    Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

    -1.477.619 -1.477.619 -424 -1.478.043

    Dönem Sonu Bakiyeler

    1.500.000.000 212.888.864 -346.002.724 126.922.325 -9.138.457 255.078.566 2.658.502.106 -969.807.375 3.361.912.006 570.192.804 3.932.104.810

    Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    1.500.000.000 212.888.864 -346.002.724 -1.044.755 548.033.582 -12.471.165 188.547.267 2.725.033.407 5.223.148.289 10.038.132.765 1.364.269.821 11.402.402.586

    Transferler

    5.223.148.289 -5.223.148.289

    Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

    -3.256.638 -296.315.159

    Dönem Karı (Zararı)

    -296.315.159 -296.315.159 -22.816.764 -319.131.923

    Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

    -3.256.638 -3.256.638 51.861 -3.204.777

    Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi

    -144.715.748 -144.715.748 -77.240.921 -221.956.669

    Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması

    0 255.000 255.000

    Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış

    45.468 -422.855 106.088.618 105.711.231 528.913.770 634.625.001

    Dönem Sonu Bakiyeler

    1.500.000.000 212.888.864 -490.718.472 -1.044.755 548.033.582 -15.682.335 188.124.412 8.054.270.314 -296.315.159 9.699.556.451 1.793.432.767 11.492.989.218

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

    Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

    İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

    2.219.016.961 296.642.992

    Dönem Karı (Zararı)

    -319.131.923 -962.876.269

    Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

    1.306.812.242 513.933.440

    Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

    4 10.317.176 6.941.778

    Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

    -2.490.917 2.717.227

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    -2.490.917 2.717.227

    Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

    514.571.506 403.651.735

    Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

    784.240.695 236.483.258

    Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

    0 -136.773.165

    Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

    0 0

    Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

    0 -136.773.165

    Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

    173.782 912.607

    İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

    1.240.776.332 746.840.020

    Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)

    0 281.134.268

    Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

    -1.348.728.355 157.917.464

    Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

    3 -1.018.626.793 -675.405.620

    Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

    3 -264.225.232 86.634.697

    Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    116.045.671 -94.007.889

    Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

    3.267.958.151 845.658.383

    İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    488.352.890 144.908.717

    Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

    2.228.456.651 297.897.191

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

    -9.439.690 -1.254.199

    YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

    -91.006.850 -172.296.861

    Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri

    307.250.000 0

    Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları

    -132.490.924 -3.259.722

    Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

    4 0 420.829

    Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

    4 -1.914.147 -2.070.460

    Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri

    5 184.692.000 31.735.656

    Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

    5 -448.543.779 -199.123.164

    FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

    -1.928.522.755 -415.538.039

    İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri

    0 0

    Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

    3 5.034.894.084 3.356.841.519

    Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

    3 -6.448.845.332 -3.368.727.823

    Ödenen Faiz

    3 -514.571.507 -403.651.735

    YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

    199.487.356 -291.191.908

    NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

    199.487.356 -291.191.908

    DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

    289.661.046 520.978.077

    DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

    489.148.402 229.786.169

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

    Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

    Varlıklar

    DÖNEN VARLIKLAR

    Nakit ve Nakit Benzerleri

    489.959.296 289.661.046

    Ticari Alacaklar

    1.684.984.740 237.163.441

    İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

    611.832.270 143.353.555

    İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

    1.073.152.470 93.809.886

    Diğer Alacaklar

    14.775.483 8.696.159

    İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

    3.550.789 3.433.318

    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

    11.224.694 5.262.841

    Stoklar

    3 1.565.408.134 1.318.402.608

    Peşin Ödenmiş Giderler

    3 1.050.573.871 786.374.012

    İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

    225.407.913 145.935.876

    İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

    825.165.958 640.438.136

    Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

    1.374.022 1.950.883

    Diğer Dönen Varlıklar

    172.338.384 195.763.027

    ARA TOPLAM

    4.979.413.930 2.838.011.176

    TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

    4.979.413.930 2.838.011.176

    DURAN VARLIKLAR

    Ticari Alacaklar

    24.945.900 124.038.844

    İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

    24.588.200 124.038.844

    İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

    357.700 0

    Diğer Alacaklar

    4.104.767 1.469.370

    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

    4.104.767 1.469.370

    Stoklar

    3 2.214.484.778 1.442.863.511

    Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

    26.924.751 19.669.958

    Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

    5 14.575.658.746 14.311.806.967

    Maddi Duran Varlıklar

    4 20.443.872 16.286.300

    Kullanım Hakkı Varlıkları

    9.663.224 15.759.331

    Maddi Olmayan Duran Varlıklar

    4 1.073.783 828.931

    Peşin Ödenmiş Giderler

    3 55.833 30.460

    TOPLAM DURAN VARLIKLAR

    16.877.355.654 15.932.753.672

    TOPLAM VARLIKLAR

    21.856.769.584 18.770.764.848

    KAYNAKLAR

    KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

    3 1.069.444.158 964.373.625

    İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

    250.642.786 164.526.622

    İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

    818.801.372 799.847.003

    Ticari Borçlar

    260.282.849 144.237.178

    İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

    13.496.713 19.980.487

    İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

    246.786.136 124.256.691

    Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

    12.698.365 3.833.425

    Diğer Borçlar

    111.392.958 13.183.931

    İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

    109.221.602 10.548.255

    İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

    2.171.356 2.635.676

    Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

    3 334.994.959 373.474.407

    İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

    0 145.545.023

    İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

    334.994.959 227.929.384

    Kısa Vadeli Karşılıklar

    12.296.979 6.845.812

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

    10.202.074 5.647.507

    Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

    2.094.905 1.198.305

    Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

    20.739.037 14.240.696

    ARA TOPLAM

    1.821.849.305 1.520.189.074

    TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    1.821.849.305 1.520.189.074

    UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    Uzun Vadeli Borçlanmalar

    3 2.947.739.911 3.688.507.442

    İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

    381.305.951 443.739.761

    İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

    2.566.433.960 3.244.767.681

    Diğer Borçlar

    147.439.898 43.342.205

    İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

    1.351.281 1.351.281

    İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

    146.088.617 41.990.924

    Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

    3 5.409.291.407 2.102.853.808

    İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

    1.614.707.332 2.048.368.447

    İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

    3.794.584.075 54.485.361

    Uzun Vadeli Karşılıklar

    10.857.169 13.469.733

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

    10.857.169 13.469.733

    Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

    26.602.676 0

    TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    8.541.931.061 5.848.173.188

    TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

    10.363.780.366 7.368.362.262

    ÖZKAYNAKLAR

    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

    9.699.556.451 10.038.132.765

    Ödenmiş Sermaye

    1.500.000.000 1.500.000.000

    Sermaye Düzeltme Farkları

    212.888.864 212.888.864

    Birleşme Denkleştirme Hesabı

    -562.327.100 -417.611.352

    Geri Alınmış Paylar (-)

    -1.044.755 -1.044.755

    Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

    548.033.582 548.033.582

    Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

    71.608.628 71.608.628

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

    -15.682.335 -12.471.165

    Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    -15.682.335 -12.471.165

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    -15.682.335 -12.471.165

    Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

    188.124.412 188.547.267

    Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

    8.054.270.314 2.725.033.407

    Net Dönem Karı veya Zararı

    -296.315.159 5.223.148.289

    Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    1.793.432.767 1.364.269.821

    TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

    11.492.989.218 11.402.402.586

    TOPLAM KAYNAKLAR

    21.856.769.584 18.770.764.848

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022

    Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

    KAR VEYA ZARAR KISMI

    Hasılat

    1.093.029.764 883.246.492 638.039.971 433.662.597

    Satışların Maliyeti

    -480.575.087 -433.896.214 -147.479.688 -40.335.777

    TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

    612.454.677 449.350.278 490.560.283 393.326.820

    BRÜT KAR (ZARAR)

    612.454.677 449.350.278 490.560.283 393.326.820

    Genel Yönetim Giderleri

    -103.531.127 -86.530.136 -31.491.776 -37.352.234

    Pazarlama Giderleri

    -258.703.026 -74.449.178 -101.040.013 -28.232.847

    Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

    347.509.046 402.113.809 52.409.273 23.320.568

    Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

    -126.188.220 -354.299.803 -29.630.967 356.258.906

    ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

    471.541.350 336.184.970 380.806.800 707.321.213

    Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

    0 49.168.525 0 -856.213.724

    Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

    -173.782 -912.607 -3.940 -1.006.281

    FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

    471.367.568 384.440.888 380.802.860 -149.898.792

    Finansman Gelirleri

    7.356.670 52.723.893 4.446.467 29.149.160

    Finansman Giderleri

    -789.438.274 -1.400.041.050 -233.492.576 -1.107.322.415

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

    -310.714.036 -962.876.269 151.756.751 -1.228.072.047

    Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

    -8.417.887 0 -99.757 0

    Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

    -8.417.887 0 -99.757 0

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

    -319.131.923 -962.876.269 151.656.994 -1.228.072.047

    DÖNEM KARI (ZARARI)

    -319.131.923 -962.876.269 151.656.994 -1.228.072.047

    Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

    Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    -22.816.764 6.931.106 -23.613.638 -8.331.706

    Ana Ortaklık Payları

    -296.315.159 -969.807.375 175.270.632 -1.219.740.341

    Pay Başına Kazanç

    Pay Başına Kazanç

    Pay Başına Kazanç (Zarar)

    Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

    Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 7 -0,19750000 -0,64650000 0,11680000 -0,81320000

    Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

    DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

    -3.204.777 -1.478.043 1.247.876 -1.789.596

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    -3.204.777 -1.478.043 1.247.876 -1.789.596

    Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

    0 0 0 0

    DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

    -3.204.777 -1.478.043 1.247.876 -1.789.596

    TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

    -322.336.700 -964.354.312 152.904.870 -1.229.861.643

    Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

    Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    0 0 0 0

    Ana Ortaklık Payları

    -322.336.700 -964.354.312 152.904.870 -1.229.861.643

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216630

    BIST