Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

    Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili Hakkında

    Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

    Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

    Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

    Genel Kurul Çağrısı

    Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul

    Karar Tarihi 02.10.2023

    Genel Kurul Tarihi 26.10.2023

    Genel Kurul Saati 11:00

    GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.10.2023

    Ülke Türkiye

    Şehir İSTANBUL

    İlçe SANCAKTEPE

    Adres Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85)

    Gündem Maddeleri

    1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi,

    2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,

    3 - Şirket'in olağanüstü yedeklerden, geçmiş yıl karlarından, diğer sermaye yedeklerinden ve yasal yedeklerden 2023 yılı içerisinde temettü dağıtması ve dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

    4 - Dilek ve görüşler.

    Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

    Kar Payı Dağıtım

    Genel Kurul Çağrı Dökümanları

    EK: 1 Agenda 26102023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

    EK: 2 Gündem 26102023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

    EK: 3 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı 26102023.pdf - İlan Metni

    EK: 4 Extraordinary Shareholders Meeting Invitation and Agenda 26102023.pdf - İlan Metni

    EK: 5 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Notu 26102023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

    EK: 6 General Assembly Meeting Information Document 26102023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

    Genel Kurul Sonuçları

    Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

    Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin, 26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 11:00'da, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:

    Ortaklara 10.443.081.600 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması,

    - Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 10.443.081.600 TL'nin:

    15.633.687,40 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 1.130.228.395,19 TL'sinin yasal yedeklerden, 9.285.400.926,20 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 11.818.591,21 TL'sinin ise geçmiş yıl karlarından karşılanması ayrılacak 1.044.308.160 TL tutarındaki ikinci tertip yasal yedeğin:1.563.368,74 TL'sinin diğer sermaye yedeklerinden, 113.022.839,52 TL'sinin yasal yedeklerden, 928.540.092,62 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 1.181.859,12 TL'sinin ise geçmiş yıl karlarından karşılanması,

    - SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolar uyarınca nakden dağıtılacak 10.443.081.600 TL'nin 9.312.853.204,81 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 1.130.228.395,19 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanması ve ayrılacak 1.044.308.160 TL ikinci tertip yasal yedeğin 931.285.320,48 TL'sinin olağanüstü yedeklerden, 113.022.839,52 TL'sinin yasal yedeklerden karşılanması,

    - Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 10.443.081.600 TL kar payının 1 TL nominal değerli pay için brüt 29,7600 TL (%2.976,00), net 26,7840 Kr (%2.678,40) olarak ödenmesi,

    - Kar payı dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

    tarafından belirlenen esaslara göre 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren yapılması.

    İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

    Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

    Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

    Genel Kurul Kararları Tescili

    Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır

    Tescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.

    Genel Kurul Sonuç Dökümanları

    EK: 1 Tutanak_26102023.pdf - Tutanak

    EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi_26102023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

    Ek Açıklamalar

    Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun, 2 Ekim 2023 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurulu'nun 26 Ekim 2023 Perşembe günü saat 11:00'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Akpınar Mahallesi, Hasan Basri Caddesi No:2, Sancaktepe / İstanbul (Tel: +90 216 564 71 00, Faks: +90 216 564 73 85) adresindeki Şirket Merkezi'ndeki toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.fordotosan.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219331

    BIST