Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan, merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelere doğalgaz ulaştırılması için gerekli yatırımları yapmakla görevlendirdi.

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mevcut doğalgaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan, merkez nüfusu 20 bin ve üzerindeki ilçelere doğalgaz ulaştırılması için gereken yatırımlar, BOTAŞ tarafından kendiliğinden veya doğalgaz dağıtım şirketleriyle ortaklaşa gerçekleştirilecek.

Karar, büyükşehirlerde yer alan ilçelerdeki merkez nüfusu 20 bin ve üzerinde olan ve mahalleye dönüşen köy veya beldeleri kapsamayacak.

İlçelerin nüfuslarının tespitinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürülüğü verileri, doğalgaz dağıtım bölgeleri içinde yer alıp almadığının tespitinde ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verileri esas alınacak.

Karar kapsamında yeterliliği sağlayan ilçeler, BOTAŞ'ın önerisi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının onayıyla belirlenecek.

Belirlenen ilçelere doğalgaz ulaştırılması için BOTAŞ tarafından yapılacak yatırımların finansmanı, ilgili yıla ilişkin Orta Vadeli Program ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkların Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında değerlendirilecek.

Karar kapsamında yapılması gerekli yatırımlar yapılabilirlik etüdü hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına sunulacak ve söz konusu yatırımlar Bakanlık tarafından BOTAŞ'ın yatırım programına alınacak.

Kararın uygulanmasına dair usul ve esaslar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve BOTAŞ'ın görüşleri alınarak EPDK tarafından bugünü takip eden 45 gün içinde belirlenecek.

AA