TMSF el koydu Borçlarının tasfiyesi çerçevesinde yaptığı anlaşmaya göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) olan yükümlülüklerini yerine getiremeyen Bayındır Grubu’nun faal şirketlerinden Sagra ve Sasbaş’ın yönetim ve denetimi Fon’a geçti. Bayındır Grubu’nun Sagra’yı kapatma kararına karşın, Fon, bu fabrikanın bölge ekonomisi açısından önemini dikkate alarak üretime devam etmesi kararı verdi.

TMSF, Bayındır Grubu’nun borçlarının teminatı açısından önemli bir yere sahip olan ve borçlu grubun en fazla değer ifade edebilecek varlıklarından Sagra Gıda Üretim Pazarlama A.Ş. ve Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş’nin yönetimine el koydu. TMSF tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sagra’nın temettü hacri ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Fon’a devredildiği kaydedildi. Sagra’nın ticari ve iktisadi bütünlük halinde satışına kadar geçecek sürede üretime devam etmesine karar verildi. Bölge ekonomisi için önemli bir katma değer yaratan Sagra’nın, faal bir durumda satılması borçlu gruptan daha fazla tahsilat imkanı vereceği ve kamu alacağının daha yüksek bedel ile tahsilinin mümkün kılınacağı bildirildi. TMSF'nin yönetimi devralmasıyla sonuçlanan süreç şöyle gelişti:

NEMA GLOBAL GROUP ALDI

Kapatma kararı öncesinde Sagra Gıda üretim Pazarlama Sanayi ve Tic. A.Ş, 1 Mayıs’ta imzalanan sözleşme ile yılda 2.5 milyon dolar karşılığında Nema Global Group tarafından kiralandı. Sagra’nın işletme hakkını 5 yıllığına alan Nema Global Group, işçilerin 9 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle üretimi durdurma kararı nedeniyle zora girdi. Fabrikanın yeni patronu, 9 aylık alacakları olan işçilere Mayıs ve Temmuz aylarında olmak üzere alacaklarını iki taksitle ödemeyi teklif etti ancak bu teklif kabul görmedi.

BAYINDIR GRUBU KAPATTI

Bayındır Grubu, iki hafta önce, Ordu-Sagra’nın kapatılmasına ve çalışanların iş akdinin feshine karar verdiğini duyurdu. Sagra Gıda’nın işletme sermayesi eksikliğinin kısa vadede çözülmesi ve şirketin borçlarını kısa vadede ödeyebilme imkanının bulunmadığı bildirildi. Yönetim Kurulu kararında, şirketin içinde bulunduğu ekonomik krizin alınan tedbirlere karşın artarak devam ettiği, tedarikçilere ödeme yapılmadığı, hammadde almakta zorlandığı ve çalışanlara ücretlerinin ödenemediği anlatıldı. Kararda, “Bu durumda işletmenin devam ettirilmeye çalışılması zararı arttırmaktan başka sonuç doğurmayacaktır. Mevcut duruma göre fabrikanın üretiminin durdurulması ve çalışanlarının tamamının iş akdinin ‘fabrikanın kapatılması nedeniyle feshi’ zaruriyeti doğmuştur. İşlemlerin iflası ve gereği için şirket genel müdürlüğüne ve fabrika müdürlüğüne gerekli talimatın verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

TMSF, KAPATMA KARARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Bayındır Grubu’nun fabrikayı kapatma kararının ardından TMSF de açıklama yaparak bu kararın kendileriyle ilgisi bulunmadığını bildirdi. Yaklaşık 500 işçinin çalıştığı fabrikanın kapatılma kararın ardından gelen tepkiler üzerine TMSF harekete geçti ve Sagra ve Sasbaş’ın yönetimini devraldı.

Sagra fabrikasında, Sarelle, Tadelle başta olmak üzere 200’e yakın marka üretiliyordu.

Nama Group’un fabrikayı kiralamasının ardından bu satışın iptali için siyasi baskıların arttığı öne sürülmüştü. Fon’un denetimine geçmesinin ardından Nama Group ile yapılan anlaşmanın devam ettirileceği kaydedildi.

ANKA