Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi İş-Yaşam Takip ve Koordinasyon Kurulu yerli kömür yatırımlarını hızlandıracak - İş-Yaşam Haberleri

    GAZETE HABERTÜRK

    Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Başbakan Ahmet Davutoğlu imzalı genelgede, 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları arasında yer alan “Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretimi Programı”nın eylem planında, yenilenebilir ve yerli kömür gibi tüm yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması için atılması gereken adımlar belirlendi. Genelgeyle, Enerji Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Kurul, kamu ve özel sektör tarafından yapılan ya da yapılacak yatırımların izin süreçlerinin takibini, denetimini ve koordinasyonunu sağlayacak. Özel sektöre açılacak linyit sahaları ile rödovans usulüyle yeni ihale edilecek sahalara yapılacak üretim tesisleri dahil bütün elektrik üretim ve iletim tesislerinin yatırım süreci hızlandırılacak.

    ÖZEL SEKTÖR DE DAVET EDİLECEK

    Kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde alt komite, danışma veya çalışma grupları oluşturulacak. Kurul, toplantılarına konuyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerini davet edebilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı’nın başkanlığında oluşturulan kurulda, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma, Kültür ve Turizm, Maliye, Orman ve Su İşleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarının da temsilcileri olacak. Kurulda, Hazine Müsteşarlığı, Tapu ve Kadastro, Devlet Su İşleri, Orman, Karayolları, Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik Üretim AŞ, Türkiye Elektrik İletim AŞ genel müdürlükleri ile Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) genel müdür veya başkan yardımcısı seviyesinde temsilciler bulunacak.

    BÜYÜK LİNYİT HAVZALARI İHALEYE ÇIKARILACAK

    Genelgeye dayanak oluşturan Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı’na göre, yerli kömür kaynaklı elektrik enerjisi üretiminin 2018 yılında 57 milyar kWh’e çıkarılması hedefleniyor. Bu amaçla, kamu-özel ortaklığına dayalı bir finansman modeli ile linyit sahalarında termik santralların kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Afşin Elbistan, Konya Karapınar ve Trakya Ergene gibi büyük linyit havzaları termik santral kurulmak üzere talep garantisi-hasılat paylaşımı şeklinde veya belirli bir süre alım garantisinin sağlandığı yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarılacak. Ayrıca, daha düşük kapasiteli linyit havzalarının, rödovans bedeli talep edilmeksizin ihtiyaçları olan elektriği üretmek üzere organize sanayi bölgelerine devredilmesi modeli araştırılacak.

    ‘7.2 MİLYAR $’A DENK’ TESPİTİ

    Enerji Bakanlığı’nın 2016 Bütçe Sunumu’nda kömür potansiyeli kullanıldığında 7.2 milyar dolarlık doğalgaz ithalatını önleyeceği tespiti yapılmıştı.

    KÖMÜR AR-GE’Sİ

    Kömürden gaz, petrol ve hidrojen üretiminin sağlanmasına yönelik yerli teknolojiler desteklenecek. Kömür gazlaştırma teknolojilerinin uygulanabilirliği araştırılacak. Temiz kömür teknolojileri ile yakma teknolojileri geliştirilecek. Üretilen yüksek kükürt içerikli kömürlerin sanayi sektörlerinde kullanılabilmeleri amacıyla yakma teknolojileri bulunacak.

    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ