Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Rahim AK / GAZETE HABERTÜRK

Şirketler 2015 yılına ilişkin olarak Nisan 2016 tarihinde vereceği kurumlar vergisi beyannamesinde de zarar beyan etmesi halinde, İdarenin Risk Analiz Sistemi’nce incelenmesi gereken şirketler grubuna ayrılacak. On binlerce şirkete gittiği düşünülen yazıda şirketin 2013 ve 2014 yıllarında zarar beyanda bulunduğu belirtilerek bu yıl kar beyanı beklendiği, yine zarar beyanı halinde kesinlikle inceleneceği bildirildi. Maliye’nin ilk kez kullandığı bu kesin dil şirketleri kaygıya sevk ederken incelemeden çekinen birçok şirket bilançolarında düzeltmeye gitmeye başladı.

BU YIL İLK KEZ UYGULANIYOR

Gelir İdaresi’nde denetleme ve inceleme birimlerinde firmaların incelenmesi için risk analizleri yapılıyor. Artık eskisi gibi elle değil, bilgisayarlar vasıtasıyla birtakım kriterler girilerek incelenecek firmalar belirleniyor. Örneğin sektörünün altında kâr edenler hemen incelenecek şirketler olarak kırmızı listeye alınıyor. İkinci olarak toplam satışlara oranla kârın düşük olması inceleme için riskli şirket seçiminde etkili oluyor. Ayrıca kârlılık durumunun geçmiş yıllardan farklı olarak sapması da Maliye için bir işaret olabiliyor. Diğer şandan şirketlerin kasa hesabında sürekli olarak normalin üzerinde nakit bulunması ya da yeterli nakdi olduğu halde yüksek tutarlı kredi kullanılması ve bankalardan alınan veriler ile bilançoda yer alan verilerin arasında fark bulunması bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor ve bu durum da inceleme gerekçesi oluyor.

Maliye’nin bilgisayarlarının veya inceleme elemanlarının odaklandığı bir başka nokta, şirket ortağına yüksek tutarlı borç para verilmesi ile şirketin bilançosunda banka kredisi ve ortaklardan alacaklar hesabının bulunması, üçüncü olarak da şirket ortağına sermayenin üç katından fazla borçlanılması. Bir de şirketin faaliyet gösterdiği sektör verileri baz alınarak kredi kartı ile yapılan satış işleminin sektör ortalamasının altında ya da üstünde olması bir risk olarak değerlendiriliyor.