Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Ahmet KIVANÇ/Tahsin AKÇA/GAZETE HABERTÜRK

Türkiye’nin tersine beyin göçü çekebilmesi ve başta Suriyeliler olmak üzere ülkemize gelen yabancı sığınmacılar arasındaki nitelikli göçmenleri başka ülkelere kaptırmamak amacıyla verilecek Turkuaz Kart’ın detayları belli oluyor. Turkuaz Kart ile Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkı sağlayacak nitelikli yabancılara süresiz çalışma ve ikamet izni sağlanacak. Turkuaz Kart hakkından, Türkiye’de nitelikli yatırım yapan yabancı işadamları da yararlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan Uluslararası İşgücü Kanunu Tasarısı, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan son Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) ve Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü. Meclis tatile girmeden yasalaştırılması planlanan tasarının önümüzdeki günlerde TBMM’ye sunulması bekleniyor. Tasarı bir yandan nitelikli işgücü ve nitelikli yatırımcıya Turkuaz Kart’la çeşitli kolaylıklar sağlarken, öte yandan diğer yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerini kapsamlı bir şekilde yeniden düzenliyor. Tasarının getirdiği en önemli özelliklerden birini Turkuaz Kart oluşturuyor. Bakanlıktan çalışma izni alan meslek sahibi yabancılara Turkuaz Kart verilecek. Kart verilirken, yabancının eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi gibi hususlar dikkate alınacak. Kart sahipleri süresiz çalışma izni ve ikamet hakkına sahip olacak. En son yayımlanan 2014 yılı verilerine göre, Türkiye’de 52 bin 304 yabancı çalışıyor. Bunlardan sadece 95’i süresiz çalışma iznine sahip bulunuyor. Turkuaz Kart ile bu sayının hızla artması bekleniyor.TURKUAZ KART’TAN AİLELER YARARLANABİLECEK

Turkuaz Kart verilen yabancılar ve aileleri seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme, muaf olarak araç ithal etme hakları ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü dışındaki, Türk vatandaşlarına sağlanan tüm haklardan yararlanabilecekler. Vergiden muaf olarak araç ithal etme hakkı, sadece Türk vatandaşlığına geçen yabancılara veriliyor. Turkuaz Kart sayesinde bir yandan, yurtdışından yetişmiş beyin gücünün Türkiye’ye çekilmesi, bir yandan da Suriye’den, Irak’tan ve diğer birçok ülkeden gelenler arasında yer alan nitelikli işgücünün Avrupa, ABD gibi ülkelere kaç- masının önlenmesi amaçlanıyor

SAKINCALI KİŞİNİN İZNİNİ BAKANLIK İPTAL EDEBİLECEK

Yürürlükteki yasaya göre, güvenlik gerekçesiyle çalışma izinleri sadece, yabancının yurda giriş yasağı olması durumunda reddediliyor. Kamu sağlığı, kamu güvenliği ve kamu düzeni açısından uygun görülmeyen yabancıların çalışma izinleri ret ya da iptal edilse bile yasal dayanak olmadığı için bu işlemler idare mahkemelerinden dönüyor. Kamu düzeni açısından sakıncalı kişilerin çalışma izinlerinin iptali konusu yasal dayanağa kavuşacak. Halen çalışma izinleri Çalışma Bakanlığı’nın dışında Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Devlet Opera ve Balesi tarafından veriliyor. Çalışma izni muafiyetlerine ilişkin uzun bürokratik süreçler uygulanıyor. Tasarı yasalaştığında çalışma izni ve çalışma izni muafiyetleri sadece Çalışma Bakanlığı tarafından tek elden verilerek kolaylık sağlanacak

ANA KRİTER TEKNOLOJİ OLACAK

-Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı itibarıyla “nitelikli işgücü” olarak değerlendirilenler.

-Bilim ve teknolojiye katkısı, yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı  istihdamın büyüklüğü ve benzeri özellikleri itibarıyla “nitelikli yatırımcı” olarak adlandırılanlar.

-Bilimsel, kültürel veya spor alanındaki başarısı ile uluslararası düzeyde başarı göstermiş olanlar.

ALARM BAKANLAR KURULU’NDA

Yabancılara çalışma izinlerini kolaylaştıran tasarıda emniyet subabına da yer verildi. Bu konuda güvenlik kaygısı ana faktör olarak öne çıkarılıyor. Söz konusu düzenlemeye göre, Bakanlar Kurulu ülke menfaatlerinin gerektirdiği durumlarda ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, sektör, iş ve meslek sınırlandırabileceği gibi kısmen veya itibarıyla çalışma izni verilmesini tamamen durdurabilecek ya da yasaklayabilecek

YABANCI ÖĞRENCİYE 30 SAAT İZİN

Mevcut mevzuat, Türk üniversitelerinde okuyan yabancı öğrencilerin çalışma izni almasına müsaade etmiyor. Tasarıyla Türkiye’de üniversitelerde okuyan yabancı öğrenciler, çalışma izni almak suretiyle çalışabilecekler. Öğrenimlerinin ilk yılını tamamladıktan sonra çalışma iznine başvurabilecekler. Yabancı öğrencilere “kısmi” süreli çalışma izni verilecek. Bu kapsamda, haftada 30 saate kadar “yarı zamanlı” işlerde çalışabilecekler

ŞİRKET ORTAKLARINA BAĞIMSIZ ÇALIŞMA İZNİ

Yabancıların kendi adına bağımsız çalışma izni alabilmesi için Türkiye’de en az 5 yıl ikamet zorunluluğu bulunuyor. Bu nedenle şu an, Türkiye’de yatırımı bulunan yabancı şirket ortakları kendi adlarına bağımsız çalışma izni alamıyorlar. Dolambaçlı yol kullanılarak, kendi şirketlerinde işçi gösterilerek “bağımlı izin” veriliyor. Tasarı yasalaştığında:

-Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü

-Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi

-Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı.

-Profesyonel meslek mensupları (ilgili meslek odasının olumlu görüşü olması kaydıyla) bağımsız çalışma izni alabilecek. Bağımsız çalışma izni alan kişiler, niteliği olmayan yabancılardaki kısıtlamaların bir kısmından muaf olacaklar ama belli bir süreyle çalışma hakkı elde edecekler. Şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi ve diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortakları ise çalışma izninden muaf tutulacaklar. Ayrıca, Türkiye’ye getirilen yüksek teknolojinin montajı ve bu ürünleri kullananların eğitimi amacıyla gelenler; diplomatik temsilciliklere bağlı okul ve kültür kurumlarında çalışanlar; yabancı stajyerler; tarım sektörü ve mevsimlik tarım işçileri de çalışma izninden muaf olacaklar.

MÜBAŞİR DE KIYAFET ALACAK

Yönetmelik değiştirilerek kıyafet yardımı yapılacak memurlara, mübaşirler ve kurtarma teknisyeni ile evde sağlık hizmeti verenler de eklendi