Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren mükellefleri ve mükellef haklarını güçlendiren bir kanun tasarısı çalışmasını yapıyoruz. Yakın zamanda bu konuyu da içine alacak, mükellef  hakkını, hukukunu güçlendirecek, vergiye gönüllü uyumu teşvik edecek bir kanunu  tasarısını da getireceğiz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, "Bazı Alacakların Yeniden  Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere Ak Parti Isparta  Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, toplantının başında usul  üzerinde söz alarak, düzenlemenin, içeriği bakımından kanun teklifi olarak değil,  Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanmış bir tasarı olarak Meclise gönderilmesi  gerektiğini savundu.

Daha sonra söz alan teklif sahiplerinden Süreyya Sadi Bilgiç,  düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

Teklifin, vatandaşların çok önemli beklentilerine cevap verecek  şekilde hazırlandığını vurgulayan Bilgiç, iş dünyasının devlete olan  yükümlülükleri noktasındaki bazı sıkıntıların giderilmesinin amaçlandığını  belirtti.

Maliye Bakanı Ağbal da komisyona, teklifin kapsamı hakkında bilgi  aktardı.

Teklifin alacakların dönemi açısından 30 Haziran 2016 tarihini esas  aldığını anlatan Ağbal, "Önerilen düzenlemede kesinleşmiş kamu alacaklarının asıllarının tahsilinden asla vazgeçmiyoruz. Kesinleşmiş kamu alacakları asıl  tutarları itibarıyla bire bir tahsil edilmektedir. İhtilaflı alacakları sulh  yoluyla tahsil etmeyi, böylece hem idarenin hem de yargı mercilerinin iş yükünü  azaltmayı, vatandaşlarımızın da ihtilaf nedeniyle yaşadıkları belirsizlikleri  ortadan kaldırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Ağbal, yeniden ele alınması için torba tasarıdan çıkarılan yurt dışı  varlıkların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin düzenlemenin de teklifte yer  aldığını belirterek, "Ekonomimize önemli bir katkı yapacağını düşündüğümüz bu  düzenlemeyi tekrar getirmiş olduk. İnşallah komisyonda yapılacak katkılarla  birlikte bu düzenleme de bu teklifin içinde son halini alıp yasalaşacaktır."  değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşın ve tüm işletmelerin devlete olan borçlarının yeniden  yapılandırılması yoluyla, ihtilafların ortadan kalkacağını, işletme kayıtlarının  düzeleceğini ve ekonomide canlanma sağlanacağını dile getiren Ağbal, teklifin  yasalaşması halinde kamu alacaklarının tahsilatına katkı yapacağına inandıklarını  söyledi.

Ağbal, teklifin yasalaşması halinde yararlanacak vatandaşlara ilişkin  de şu değerlendirmeleri yaptı:

"Maliyede gelir, kurumlar, katma değer vergisi için temelde  beklediğimiz sayı 4,5-5 milyon aralığında bir mükellef. Trafik para cezaları için  mevcut teklifte yok ama onu da kapsama dahil etmek noktasında öneri sunacağız.  Bunda 4 milyon 255 bin mükellef var. Yapılandırılan alacak tutarı yaklaşık 6  milyar lira tutarında. Vergi alacakları için bu kanun kapsamında yeniden  yapılandırmaya sokacağımız vergi alacağı aslı tutarı 90 milyar lira. Sosyal  güvenlik primi için 67 milyar lira. Gümrük vergisinde ise 325 milyon lira vergi  aslı, 935 milyon lira ise gümrük para cezası yapılandırmaya sokuluyor."

DÜZENLEMENİN KAPSAMI GENİŞLEYEBİLİR

Ağbal, teklifin komisyon görüşmeleri sırasında bazı ilavelerin  yapılabileceğine de işaret etti. Ağbal, teklifte olmadığı halde trafik para  cezalarının kapsama alınmasını önerdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle  sürdürdü:

"Trafik para cezalarının teklif kapsamına alınmasını öneriyoruz. Askerlik para cezası, Karayolu Taşıma Kanunu idari para cezası, nüfus para  cezası, seçim para cezası, karayolu geçiş ücreti idari para cezası uygun  görülürse önerge ile kanun kapsamına dahil edilebilir. Ayrıca vergi dairelerinin  tahsil ettiği diğer amme alacakları dediğimiz alacakları da kapsama dahil etmek  istiyoruz. Ama diğer amme alacaklarından bazılarını dışarıda tutuyoruz. Henüz  vergi dairelerine intikal etmemiş  Kredi Yurtlar Kurumunun öğrencilere vermiş  olduğu kredi ve burslarla ilgili alacakların kapsama dahil edilmesiyle ilgili de  önerimiz olacak. Ecrimisil alacaklarını yeniden yapılandırma kapsamına dahil  etmek istiyoruz. Belediyelerin su alacakları şu anda kapsamda değil. Bunları da  kapsama dahil etmek istiyoruz."

ECZACILARA YÖNELİK DÜZENLEME

Ağbal, eczacılarla ilgili bir düzenlemenin de teklifin kapsamına  alınabileceğini ifade ederek, buna ilişkin teknik çalışma yaptıklarını anlattı.

Bakan Ağbal, "Eczacılarımızın kayıtlarda olmadığı halde kayıtlarda  gözüken tutarlarla ilgili bir sorunları var. Beyan edilecek tutarın, yüzde 4'ü  oranında bir tutarın ödenmesi karşılığında eczacılarımızın geçmişten kalan bu  sorunlarını çözeceğiz. Bunu şu açıdan önemsiyorum; sağlık Bakanlığının eczacılar  için getirdiği bir kayıt sistemi var. O kayıt sistemi devreye girdikten sonra  bütün girişler ve çıkışlar zaten kayıtlı. Ama bir defalık böyle bir kayıt  düzeltmesine ihtiyaç var. Bunu zaman zaman değişik platformlarda konuşuyoruz. Bu  da eczacılarımız için inşallah hayırlı bir düzenleme olur. Kayıtlarını  düzeltirler." diye konuştu.

Kamuoyunda, vergisini zamanında ödeyen mükellefleri ödüllendirecek bir  düzenleme talebi olduğunu da dile getiren Ağbal, bunu önemsediklerini söyledi.

Ağbal, "Vergisini tam ve zamanında ödeyen mükellefle ilgili de bir  çalışmamız var. Yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren mükellefleri ve  mükellef haklarını güçlendiren bir kanun tasarısı çalışmasını yapıyoruz. İnşallah  yakın zamanda bu konuyu da içine alacak, mükellef hakkını, hukukunu  güçlendirecek, vergiye gönüllü uyumu teşvik edecek bir kanunu tasarısını da Plan  ve Bütçe Komisyonuna yakında getireceğiz." dedi.
AA