Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Maliye Bakanlığının, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, yatırım ortaklıkları, varlık yönetim şirketleri, noterler gibi yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da hali hazırda devam eden işleme konu mal varlığını aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda, yükümlüler şüpheli işlem bildirimini Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gerekçeleriyle birlikte işlemin ertelenmesi talebi ile gönderecek.

Erteleme talepli şüpheli işlem bildirimlerine konu işlemin olağan dışı nitelikli olması, çeşitli veri tabanlarından ya da diğer kaynaklardan yapılan kontroller sonucunda işlemi yapan kişi ya da kişilerin suçla ilgili olduğunun veya olabileceğinin anlaşılması, işlemin tamamlanmasının terörizmin finansmanı ile ilgili olduğu düşünülen fonlara ya da suçtan elde edilen gelirlere el koymayı engelleyeceğine veya zorlaştıracağına ilişkin tehlikeli bir halin bulunması gibi göstergelere haiz olması gerekecek.

Şüpheli işlem bildirimlerini işlemin ertelenmesi talebi ile Başkanlığa gönderen yükümlüler, işlem hakkında Maliye Bakanı tarafından verilecek karar, Başkanlıkça kendilerine tebliğ edilinceye kadar, işlemi gerçekleştirmekten imtina edecek. İşlemlerin ertelenmesi, yükümlü tarafından şüpheli işlem bildiriminde bulunulan tarihten itibaren yedi iş gününü geçemeyecek.

Erteleme talebiyle gönderilecek şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin usul ve esaslar şüpheli işlem bildirim rehberlerinde belirlenecek.

MAL VARLIKLARINA İLİŞKİN İŞLEMLERİN ERTELENMESİ

Başkanlıkça yükümlü nezdinde bulunduğu tespit edilen mal varlığıyla ilgili olarak, aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda, Maliye Bakanının ilgili mal varlığına ilişkin işlemlerin ertelenmesine yönelik kararı, Başkanlıkça ilgili yükümlülere tebliğ edilecek. Yükümlüler, tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü süresince kararda belirtilen işlemleri gerçekleştiremeyecek.

YURT DIŞI MUADİL KURUMLARDAN ALINAN TALEPLER

Yabancı bir muadil kuruluş tarafından aklama veya terörizmin finansmanı suçuna ilişkin işlemin ertelenmesi yönündeki gerekçeli talebi de Başkanlıkça değerlendirilecek ve aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda, bu talep Bakan tarafından karara bağlanacak. Bu yetki kullanılırken mütekabiliyet ilkesi gözetilecek.

İşlemlerin ertelenmesine karar verilebilmesi için yabancı muadil kuruluşun gerekçeli talebinde asgari olarak, erteleme işlemini gerçekleştirecek yükümlüye ve işleme ilişkin detaylı bilgilere, işlemin aklama veya terörizmin finansmanı suçu ile bağlantısına yönelik şüpheyi destekleyici belge veya ciddi emarelere ilişkin bilgilere, talebe konu kişilerin açık kimlik bilgilerine, ilgili ülkede konuya ilişkin yürütülen sürecin mahiyetine ilişkin bilgilere yer verilecek. Talebe ilişkin karar, talebi yapan muadil kuruluşa Başkanlıkça bildirilecek

Öte yandan, işlem hakkında uygulanacak karar, Başkanlıkça kendilerine elektronik tebligat hesabı açılan ilgili yükümlülere elektronik olarak tebliğ edilecek. İşlem hakkında uygulanacak karar, elektronik tebligat hesabı olmayan ilgili yükümlülere faks, elektronik posta veya web servis gibi teknik iletişim araçlarının kullanılması suretiyle derhal tebliğ edilecek.

AA