Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan sürekli akış halinde Türkiye gümrük bölgesine bir ay içinde getirilmesi öngörülen eşyaya ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamesi o ayın ilk 10 günü içinde tescil edilecek.

Beyana esas miktarın tek seferde veya kısım kısım gelmesi halinde serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili, en geç eşyanın Türkiye gümrük bölgesine geldiği günü takip eden ilk iş günü içinde yapılacak.

Yükümlüler tarafından serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında miktara ilişkin rapor, belge, tutanak ile kıymet unsurlarını kapsayan sözleşmenin örneği, onaylı çevirisi veya eşyaya ilişkin fatura gümrük idaresine sunulacak.

Sermayesinin tamamı devlete ait kamu iktisadi teşebbüslerinden sözleşme istenmeyebilecek. Eşyanın kıymeti, ay içinde teslim edilmesi öngörülen miktar ve alım-satım sözleşmesinde yer alan birim kıymet esas alınarak beyan edilecek.

Gümrük idaresince gerek görülmesi halinde uluslararası gözetim şirketinden alınacak ölçüm raporu istenebilecek.

Belirlenen süre içinde tescil edilen serbest dolaşıma giriş beyannamesinde vergi hesaplaması, mevcut belgelerde kayıtlı miktar ve kıymet esas alınarak yapılacak.

Tebliğ kapsamına giren eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemlerini yapmaya Ankara Gümrük Müdürlüğü, söz konusu eşyalara ilişkin özel ve istisnai durumları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkili olacak.

AA