Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ekonomi Bakanlığının İthalatta Gözeti̇m Uygulanmasına İli̇şki̇n Tebli̇ğde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gözetim belgesi, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda veya bunun mümkün olmaması halinde fiziksel olarak düzenlenecek. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak. Fiziksel olarak düzenlenen gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemeyecek.

Başvuru formunda firmaya ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde doğabilecek sorunlardan bakanlık sorumlu tutulamayacak.

Gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam yüzde 5’ten (yüzde 5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemeyecek.

AA