Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamada, Kilis'te yaşanan terör olayları nedeniyle SGK'ye verilmesi gereken her türlü bilgi ve belgenin, teslim süreleri ile kuruma yapılmak zorunda olan başvuruların sürelerinin daha önce 23 Aralık'a kadar uzatıldığı, primlerin ise 2 Ocak 2017'ye ertelendiği anımsatıldı.

Açıklamada, Kilis'te terör olaylarının devam etmesi ve bölgede ekonomik faaliyetlerin azalması nedeniyle SGK Yönetim Kurulunun konuyu tekrar değerlendirdiği bildirildi.

Açıklamaya göre, 23 Aralık 2016- 31 Mart 2017 arasında verilmek zorunda olunan her türlü bilgi ve belgenin yasal süreleri içinde SGK'ye verilmesi kaydıyla belge teslim ve borç ödeme sürelerine yönelik yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, 1 Mart 2016'dan önce ödeme süresi dolmuş, mevcut prim borçları ile 31 Mart 2017'ye kadar olan döneme ait prim borçları ve bu döneme denk gelen her türlü yapılandırma peşin ödeme tutarları ile taksitleri ve taksitlendirme taksitlerinin 5510 sayılı Kanunda belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 2 Mayıs 2017'ye kadar ertelenecek.

Ayrıca, 1 Mart 2016 ile 31 Mart 2017 döneminde, 5510 Sayılı Kanunda belirtilen zamanaşımı süreleri işlemeyecek ve teşvikler, yapılandırma ile taksitlendirmelerden yararlanan işverenler bakımından, bu durum ihlal nedeni sayılmayacak.

İCRA TAKİPLERİ DURDURULACAK 

1 Mart-23 Aralık 2016 döneminde verilmesi gereken belgelerin verilmemesi ve 1 Mart 2016-2 Mayıs 2017 döneminde ödemelerin yapılamaması nedeniyle uygulanmış ve tahsil edilmiş olan idari para cezaları, gecikme cezası ve gecikme zamları iptal edilerek işveren ve sigortalıların borcu varsa borcundan, borcu yoksa sonraki ödemelerinden mahsup edilecek.

Erteleme kapsamındaki işyerlerine ait borçlar nedeniyle 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulacak, erteleme süresince yeni icra takip dosyaları da açılmayacak.

Ayrıca, erteleme kapsamındaki işyerlerinin borcu için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmaması, erteleme kapsamındaki işyerlerinden kaynaklanan borçlar nedeniyle 6183 Sayılı Kanuna göre uygulanmış olan hak ve alacak hacizlerinin de kaldırılması karalaştırıldı.