Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HABERTURK.COM

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar tarafından ortaya çıkan "Doğum Borçlanması" 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri tarafından uygulanabiliyor.

Doğum Borçlanması, 4/A (eski ismiyle SSK) statüsü kapsamındaki sigortalı çalışan kadının iki kez olmak üzere doğum tarihinden sonra iki senelik süreyi aşmamak şartı ile hizmet sözleşmesine istinaden işyerinde çalışmayabileceği anlamına geliyor.

DOĞUM BORÇLANMASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Doğumdan önce,
- Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/1-a ),
- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b),
- Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) ile bunların hak sahipleri,talepte bulunabilirler.

DOĞUM BORÇLANMASININ KOŞULLARI NELERDİR?

Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için;
- Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/a) sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,
- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b) prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması,
-Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,
- Kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi,
- Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi,
- Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması gerekmektedir.

DOĞUM BORÇLANMASININ SÜRELERİ NELERDİR?

- Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir.
- Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 6 yıla tekabül etmektedir.) borçlanabilir.
- Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır
- Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.
- İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.

DOĞUM BORÇLANMASI KAÇ ÇOCUĞU KAPSIYOR?

Sigortalının, sigortasının ödenmeye başladığı tarihten itibaren 3 çocuğu kapsıyor. Kadın sigortalı talebi halinde ve gerekli şartları da sağlamak koşulu ile 2160 güne kadar doğum borçlanması hakkını kazanıyor.

DOĞUM BORÇLANMASI 2017 YILINDA NASIL DÜZENLENDİ?

Artık evlat edinen kadınların da doğum borçlanması hakkını kullanabileceği açıklandı. Buna göre; evlat edinen kadın sigortalının doğum borçlanması yapabilmesi için sunulan en önemli şartlardan biri evlat edinilen çocuğun iki yaşını geçmemiş olması. İki yaşını doldurmuş çocuğu evlat edinen kadın sigortalı doğum borçlanması yapamaz. Kadın sigortalı münferiden veya eşiyle birlikte evlat edindiği çocuk için doğum borçlanması yapabilir. Evlat edinilen çocuğun doğum tarihi baz alınarak iki yıllık süre için borçlanma yapılabiliyor.

Evlat edinen kadınla birlikte çocuğunu evlatlık veren kadın da doğum borçlanması yapabiliyor. Ancak evlatlık veren annenin de sigorta girişinin bulunması gerekiyor.

2017 DOĞUM BORÇLANMASI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Doğum borçlanması asgari ücrete göre belirleniyor. En az asgari ücretin %32'si en fazla asgari ücretin %32'sinin 7,5 katı kadar olduğu biliniyor.