Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) taşra teşkilatına en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık, sigortacılık bölümlerinden üç yüz; matematik, istatistik ve aktüerya bölümlerinden fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği bulunan YÖK tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş yüz kişi olmak üzere toplam dört yüz kişi alınacak. Peki, SGK personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? Sınava kimler başvurabilir?

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

SGK'nın taşre teşkilatına 400 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak. Sınava başvurular 17-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Alınan başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 11 Ağustos 2017 tarihinde SGK'nın internet sitesinde yayımlanacak.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı; https://uyg.sgk.gov.tr/kdsinavbasvuru/AnaSayfa.do adresinden 18-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

c) ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P13, KPSS P23 ve KPSS P42 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

e) Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?

a) Elektronik ortamda doldurulan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu. (Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav Başvu ru Formu nun eksiksiz ve tam olarak elektronik ortamda doldurulup onaylandıktan sonra çıktısı alınarak imzalanması gerekmektedir.)

b) Yükseköğrenim diploması/geçici mezuniyet belgesi veya YÖK tarafından onaylanmış yabancı okullardan mezun olanlar için denklik belgesinin aslını ibraz etmek kaydıyla Kurumumuzca, no terce veya mezun olduğu üniversite tarafından onaylanacak örneği.