Bakan Şener, küreselleşme sürecinde refah artışının yarattığı olanaklardan bütün halkların aynı ölçüde yararlanamadığını söyledi. Şener'in konuşma metninde küresel piyasalarda yaşanabilecek bir türbülans tehlikesi uyarısı yapması dikkat çekti.

OECD ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ortalığıyla İstanbul'da düzenlenen “Toplumların İlerlemesinin Ölçülmesi ve Teşvik Edilmesi” konulu İkinci OECD Dünya İstatistik, Bilgi ve Politika Forumu'nun açılışında konuşan Şener, toplum, devlet ve ekonominin etkileşimini en derinden küreselleşme dinamiklerinin etkilediğini, son 30 yılın en önemli olgusu olan küreselleşmenin, dünya genelinde bir yeniden yapılanma sürecini başlattığını söyledi.
Şener, bu kapsamda demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve liberalizm gibi kavramların ortak değerler olarak benimsendiği, mal ve finans piyasalarının entegre olduğu, bilgi ve teknolojinin ülke sınırlarını aştığı günümüzde küreselleşmenin ekonomik alanında da ötesine giderek bir anlamda siyasal nitelik kazandığını ifade etti.

Küreselleşme sürecinin, üretim ve ticari faaliyetlerde köklü değişimlere neden olduğunu belirten Şener, küreselleşme sürecinde ulusların zenginliğinin, dikey ve yatay anlamda aynı hızda artmadığını, ekonomik bütünleşmenin ve refah artışının yarattığı olanaklardan bütün uluslar ya da her bir ulusun toplumsal sınıflarının hepsinin aynı ölçüde yararlanamadığını anlattı.

Mali dengesizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksulluk, çevre ve güvenliğin insanlığın temel sorunları olarak ön plana çıktığını kaydeden Şener, şöyle devam etti: “Bu sorunları aşmak için görüntülerin yüzeyinden daha derinlere inerek bu sorunlara yaklaşımımızı yeniden sorgulamanın zamanı gelmiştir. Şimdi hep birlikte düşünelim; karşılıklı olarak etkileşen dinamik bir sosyo politik dünyada toplumsal ilerlemenin tarifi, ölçütü, unsurları ve araçlarının sabit kalması ne kadar mümkündür? Bu hızla değişe ve gelişen dinamik yapı içerisinde olayları, olguları algılama, açığa çıkarma ve analiz etmenin yöntemi, veri oluşumu ve birikimi statik olarak kalamaz. İşte OECD, uluslararası sorumluluğunun gereğini tam da zamanında yüklenerek bizleri, bu konuyu pratik ve kurumsal bağlamlarıyla birlikte tartışmaya çağırıyor.”

TÜRBÜLANS UYARISI

Abdüllatif Şener'in, konuşmasını kısa kesmesine rağmen basın mensuplarına dağıtılan konuşma metninde küresel piyasalarda yaşanabilecek bir türbülans tehlikesi uyarısı yapması dikkat çekti. Şener'in konuşma metninde, "Yüksek oranlı büyüme gösteren ekonomilerin dünya ekonomisinin itici gücü haline gelmesini, dünyanın doğu ve batı uçları arasındaki cari işlem dengesizliklerini dikkatle izlemek zorundayız. Son dönemde uluslararası piyasalarda yaşanan likidite bolluğunun ve içsel dinamiklerin aniden tersine dönmesi olasıdır. Genelde herkesin memnun olduğu bu 'oyun' ani olarak durduğunda ne olacağını kimse bilmemektedir. Bu durumda olası bir finansal türbülansın beraberinde ekonomik ve siyasi dalgalanmaları da getireceğini hesaba katmak gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. 

"MİLLİ GELİRİ BİR AVUÇ İNSAN BİLİYOR"

Toplantıda konuşan OECD Genel Sekreteri Angel Gurria da yakın zamanda Rusya, Şili, İsrail, Slovenya ve Estonya gibi gelişmekte olan ülkelerin de OECD üyeliğine alındığını belirterek, yeni üyelerin birliğe alınmasıyla küreselleşmenin herkes için olumlu hale getirilmesinin ve bu toplumların da refahının artırılmasının amaçlandığını belirtti. Forumun OECD'nin şimdiye kadar girdiği en heyecan verici proje olduğunu, en zorlu, en entelektüel ve en mükemmel çabayı başlattığını vurgulayan Gurria, "Bu projeyle insanların bilgilerini ilerletmeye çalışıyoruz. Çünkü kendileri ve hükümetleriyle ilgili çok az  bilgiye sahipler. Sadece bir avuç insan bütçe açığının, GSMH'nin ne olduğunu bilir. Fakat kendi durumlarını ve refah düzeylerini bilirler ve diğer insanlarla kıyaslama yapmak isterler. ” şeklinde konuştu. Gurria, Devlet Planlama Teşkilatı ortalığıyla düzenlenen projenin, OECD'nin şimdiye kadar girdiği en heyecan verici proje olduğunu belirterek,  “Eğer başarılı olursak sonuçlar toplumlarımızın devamında kalıcı etkilere sahip olacaktır ” dedi. Forumdaki oturumların konu başlıkları arasında ise Uluslararası politika, küresel kentlerin yönetilmesi, ülkelerin emeklilik sistemlerinin analizi, modern demokrasilerin işleyişi, göç ve buna bağlı sorunlar, toplumların ilerlemesi, göstergelerin kullanılma yöntemleri, istatistik ve politika arasındaki ilişki, rekabetçilik, yenilikçiliğin benimsenmesi ve ekonomik büyüme yer alıyor.

AA