Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

GAZETE HABERTURK- HT EKONOMİ

Kamuda doktor, hemşire, ebe ve sağlık memuru iken bulunduğu ilin valisiyle yapılacak bir yıllık sözleşmeyle aile hekimliği sistemine geçmiş olanlar 657 Sayılı Kanun bakımından aylıksız izinli sayılmaktadır ve 657’den gelen hakları artık yoktur. Sözleşmede yazılı şartlarla çalışacaklardır. Kamudan geçenlerin sosyal güvenliği geçici olarak Emekli Sandığı (5510-4/C) ile ilgilendirilmeye devam edilecek ama nereye kadar? Zira, aile hekimliği sistemi esasen kendi muayenehanesinde çalışan hekimler gibidir ve esasen Bağ-Kur’lu olmaları gerekir. Fakat, kamudan gelenleri korkutmamak adına geçici olarak Emekli Sandığı ile ilgilerinin devam edeceği kanuna yazılmıştır. Kamu hekimi olmadığı halde açıktan sözleşmeli olan hekimlerin ise SSK’lı (5510-4/A) gibi sosyal güvenlikleri sağlanacaktır. Aile sağlığı elemanları yani ebe-hemşire ve sağlık memurları sadece kamudan geçiş yapabilir, şimdilik primleri Emekli Sandığı’na ödenmeye devam edecektir.

KAMUYA GERİ DÖNEBİLİRLER Mİ?
Sözleşmeli olarak çalışan aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, kurumlarında aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar ve bunların kadrolarıyla ilişkileri devam eder. Bu personel, talepleri halinde eski görevlerine atanırlar ve sözleşmeli statüde geçen süreleri kazanılmış hak, derece ve kademelerinde veya kıdemlerinde değerlendirilir. “Sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken aile hekimi ve aile sağlığı elemanı statüsüne geçenlerden önceki sözleşmeli personel statüsüne dönmek isteyenler, eski kurumlarındaki boş pozisyonlara öncelikle atanırlar” denmekte ama yönetmelikle bu dönüş kısıtlanmıştır.

SEVK ZİNCİRİ HASTANELERİ ÜZER. TIKLAYIN

30 GÜN İÇİNDE ATAMA YAPILIR
İlgili Aile Hekimliği Yönetmeliği’nin 12’nci maddesine göre, “Bakanlık, ilgili ve bağlı kuruluş kadrolarında memur statüsünde görev yapmakta iken ücretsiz izne ayrılarak sözleşmeli statüde aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olan personel, sözleşmesinin sona ermesi halinde kadro veya personel dağılım cetveli fazlalığına bakılmaksızın ücretsiz izne ayrıldığı görevine geri döner. Ancak kadrosunun bulunduğu birimin aile hekimliği uygulaması nedeniyle kaldırılması halinde bu birimin aktarıldığı toplum sağlığı merkezine atanır ve memuriyete başlamasından itibaren 30 gün içinde kendisinin talebiyle il içinde ihtiyaç duyulan kadrolardan birine yer ataması yapılabilir” denilmiştir.

Torba yasa memuru birbirine düşürecek
Torba Kanunu adı altında yer alan kanun tasarısı TBMMplan ve bütçe komisyonunda alt komisyona havele edildi. Tasarı ile kamuda uzman kadroları ihdas edilecek ve bunlara yılda ayrıca 6 ikramiye daha verilecek. Uzmanlar, tasarı aynen kabul görürse, 1’inci derecede ortalama 3650 liramaaş alacak. Tasarı ile kamuda ücret dengesizliği daha da bozulacak. Şöyle ki, uzmanların ücretleri artırılırken neden öğretmenlerin, şube müdürlerinin, polislerin, memurların, askerlerin, öğretimüyelerinin ücretlerinde artış yapılmıyor? Bazı bakanlıklarda şube müdürlerinin veya daire başkanlarının altında çalışan uzmanların ücretleri 3650 lira olurken, mali hizmet uzmanları gibi bazılarının ise hiç artırılmıyor. Şube müdürlerinin ücretleri ek ödeme alıp almadığına göre 1800 ile 2200 TL arasında değişirken, öğretmenler ortalama 1700 lira alırken, uzmana iki katı ücret ve altı ikramiye verilmesi adaleti zedeleyecektir. TBMMplan ve bütçe komisyonu üyelerine sesleniyorum...Milletimin saygıdeğer temsilcileri, Torba Kanun’da yer alan, 657 sayılı Kanunda yapılacak değişiklikler içerinde yer alan uzman istihdamı ile ilgili maddeleri gelin seçim sonrasına bırakın. Eğer şimdi görüşmek istiyorsanız tasarıya polisleri, öğretmenleri, şubemüdürlerini, daire başkanlarını,müfettişleri, genelmüdür yardımcılarını, genel müdürleri,mühendisleri, memurları da ekleyin. Bu unvanları da ek göstergelerini artırın. Uzmanların ücretlerini yükseltirken bu unvanları eklemezseniz bakanlıklarda çalışma barışını bozarsınız.

AİLE HEKİMİ VE PERSONELİNİN SENDİKA VE TİS HAKKI VAR MI?
Aile hekimleri ve personeli, artık devlet memuru veya 657’ye göre sözleşmeli olmadıkları için herhangi bir sendikaya üye olamazlar. Sendikalara üye olamadıkları için yeni Anayasa ile getirilen memurların toplu sözleşme haklarından da yararlanamazlar. Bu kişiler özel bir sözleşmeyle çalıştıklarından sadece sözleşmede yazan hakları ve borçları vardır. BAŞKA İŞ DE YAPAMAZLAR İmzaladıkları sözleşmeye göre, “Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, bu görevleri dışında, bilimsel faaliyetler hariç olmak üzere mesleklerinin icrasından menfaat temin edemezler. Hizmet akdi suretiyle veya esnaf veya tacir sayılmayı gerektiren herhangi bir faaliyette bulunamazlar”.

BAKMADAN GEÇME