İstanbul Arel Üniversitesi, Trakya Bölgesi’ndeki pek çok firma için araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri “Arel Trakya Teknopark”ını yakın gelecekte hayata geçiriyor. Proje bölgeyi başlı başına bir teknoloji üssüne dönüştürmeyi amaçlıyor.
Teknopark Projesi, Trakya bölgesinin bilimsel ve teknik alanda yenileşme altyapısı için “gelişim başlangıç noktaları” sağlamak amacıyla gerçekleştirilmekte. Teknoloji transferi, ticari faaliyetlerin teşvik edilmesi, yeni faaliyet türlerinin geliştirilmesi ve bölgesel girişimlerin desteklenmesi İstanbul Arel Üniversitesi’nin kuracağı Teknopark’ın edindiği başlıca görevler arasında yer alacak. Ayrıca proje küçük ve orta büyüklükteki yenilikçi işletmelerin kendilerini geliştirmeye yönelik araştırma faaliyetlerinin, bilginin, buluşların ve bilime dayalı teknolojinin ticarileştirilmesine de olanak sağlamayı hedefliyor.

YERİ BELİRLENDİ
Projenin amaçları arasında şunlar var:  
- Yüksek değerli birçok yatırım gerçekleştiren yatırımcılara teşvik sağlamak,
- Bölgedeki işletmelerin artan toplam iş hacmini ve bölge ekonomisini geliştirmek,
- Birçok uzmanın her yıl üniversitede ileri eğitim dersleri almasını sağlamak,
- Yeni ve geleceğe yönelik teknolojileri teşvik etmenin ve desteklemenin yanı sıra birçok dinamik yeni işin gerçekleştirilmesine de katkıda bulunmak.
Proje kapsamında, Silivri ve çevresindeki Trakya bölge halkı ile yüksek öğrenim mezunları, Arel Trakya Teknopark’ın proje ve çalışmalarına katılabilecekler.   
Hazırlık çalışmaları tamamlanan “İstanbul Arel Üniversitesi Trakya Bölgesi Teknopark Projesi” için 150 dönümlük bir alan tahsis edildi ve pilot projeler oluşturuldu. Projenin yapı çalışmalarına 2014 yılında başlaması planlanıyor.