Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Türkiye'de 2011 yılında işsizlik oranı, 2010 yılına göre 2,1 puan azalarak yüzde 9,8'e geriledi.

Kentsel alanlarda işsizlik oranı yüzde 11,9, kırsal yerlerde yüzde 5,8 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun ( TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması 2011 yılı sonuçlarına göre, 2010 yılında 3 milyon 46 bin olan işsiz sayısı, 2011 yılında 2 milyon 615 bin kişiye geriledi.

İstihdam ise 22 milyon 594 binden, 24 milyon 110 bin kişiye çıktı.

2011 yılı itibariyle Türkiye genelinde temel işgücü verileri şöyle:

. 2010 2011

. ------------- ------------

KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin) 71.343 72.376

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin) 52.541 53.593

İŞGÜCÜ (bin) 25.641 26.725

.İstihdam (bin) 22.594 24.110

.İşsiz (bin) 3.046 2.615

İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde) 48,8 49,9

İstihdam Oranı (yüzde) 43,0 45,0

İşsizlik Oranı (yüzde) 11,9 9,8

.Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde) 14,8 12,4

.Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde) 21,7 18,4

İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin) 26.901 26.867


Türkiye'de geçen yıl itibariyle işgücüne katılma oranı, 2010 yılına göre 1,1 puanlık artışla yüzde 49,9 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),Hanehalkı İşgücü Araştırması 2011 yılı sonuçlarına göre, geçen sene Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yıla göre 1 milyon 33 bin kişilik bir artış ile 72 milyon 376 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 1 milyon 52 bin kişilik artış ile 53 milyon 593 bin kişiye ulaştı.

2011 yılında Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yıla göre 1,1 puanlık artışla yüzde 49,9 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı bir önceki yılı göre 0,9 puanlık artışla yüzde 71,7, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 28,8 düzeyinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işgücüne katılma oranı 0,8 puanlık artışla yüzde 47,6, kırsal yerlerde ise 1,4 puanlık artışla yüzde 54,9 seviyesinde gerçekleşti.

TARIM DIŞI İSTİHDAM 1 MİLYON 56 BİN KİŞİ ARTTI
2011 yılında istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yıla göre 1 milyon 516 bin kişi artarak 24 milyon 110 bin kişiye ulaştı. 2011 yılında tarım sektöründe çalışan sayısı 460 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 1 milyon 56 bin kişi arttı.

Geçen yıl istihdam edilenlerin yüzde 25,5'i tarım, yüzde 19,5'i sanayi, yüzde 7'si inşaat, yüzde 48,1'i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,3 puan, inşaat sektörünün payının 0,7 puan arttığı, sanayi sektörünün payının 0,4 puan, hizmetler sektörünün payının ise 0,5 puan azaldığı görüldü.

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 12.4
Geçen sene Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yıla göre 431 bin kişi azalarak 2 milyon 615 bin kişiye düştü. İşsizlik oranı ise 2,1 puanlık azalış ile yüzde 9,8 seviyesinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,3 puanlık azalışla yüzde 11,9, kırsal yerlerde ise 1,5 puanlık azalışla yüzde 5,8 oldu.

Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,4 puanlık azalışla yüzde 12,4 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 puanlık azalışla yüzde 10,7, kadınlarda ise 2,5 puanlık azalışla yüzde 17,7 seviyesinde oldu.

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sorun güvenlik kuruluşunda kayıtlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yıla 1,2 puanlık azalışla yüzde 42,1 seviyesine geriledi. 2011 yılında bir önceki yıla göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 85,5'ten yüzde 83,9'a, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 29,1'den yüzde 27,8'e düştü.

2010 yılından itibaren temel işgücü göstergeleri, mevsim etkilerinden arındırılarak da yayımlanıyor.

TABLO
TÜİK verilerine göre, 2005-2011 döneminde aylar itibariyle işsizlik oranları şöyle:AYLAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Ocak 11,8 12,1 11,3 11,6 15,5 14,5 11,9

Şubat 11,9 12,2 11,7 11,9 16,1 14,4 11,5

Mart 11,2 11,3 10,7 11,0 15,8 13,7 10,8

Nisan 10,4 10,3 10,1 9,9 14,9 12,0 9,9

Mayıs 9,6 9,2 9,2 9,2 13,6 11,0 9,4

Haziran 9,6 9,2 9,2 9,4 13,0 10,5 9,2

Temmuz 9,6 9,3 9,3 9,9 12,8 10,6 9,1

Ağustos 9,9 9,6 9,7 10,2 13,4 11,4 9,2

Eylül 10,1 9,5 9,9 10,7 13,4 11,3 8,8

Ekim 10,4 9,6 10,2 11,2 13,0 11,2 9,1

Kasım 11,0 10,0 10,5 12,6 13,1 11,0 9,1

Aralık 11,5 10,9 10,9 14,0 13,5 11,4 (*)


YILLIK 10,6 10,2 10,3 11,0 14,0 11,9 9,8

(*) Aralık ayı işsizlik rakamları 15 Mart 2012 tarihinde açıklanacak.AA

BAKMADAN GEÇME