Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) piyasaların şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması amaçları ile hazırladığı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı" ve "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı" yayımladı.

25 MİLYON LİRALIK ŞART
Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı ile aracı kurumların yürüttükleri yatırım hizmet ve faaliyetinin taşıdığı riskler dikkate alınarak sahip olmaları gereken özsermaye açısından üç farklı gruba ayrıldığı ifade edilen açıklamada; "Emir iletimine aracılık ve/veya yatırım danışmanlığı faaliyetlerinden herhangi birini yürütecek aracı kurumların 2 milyon 500 bin lira, işlem aracılığı faaliyeti, en iyi gayret aracılığı faaliyeti, sınırlı saklama hizmeti ve/veya portföy yöneticiliği faaliyetinden herhangi birini yürütecek aracı kurumların 10 milyon lira (Bu gruptaki aracı kurumlar (a);da belirtilen faaliyetleri herhangi bir sermaye şartı aranmaksızın yerine getirebilirler), yukarıda faaliyetlere ilave olarak, portföy aracılığı faaliyeti, genel saklama hizmeti ve/veya aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi birini yürütecek aracı kurumların 25 milyon lira (Bu gruptaki aracı kurumlar (a) ve (b);de belirtilen faaliyetleri herhangi bir sermaye şartı aranmaksızın yerine getirebilirler), özsermayeye sahip olmaları gerekmektedir" denildi.

SPK tarafından yapılan açıklamada 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nda, yatırım hizmet ve faaliyetlerinin kurumsal bir yapıda, geniş bir perspektifte sunulmasına yönelik olarak, yatırım hizmetlerini ve bu hizmetleri sunacak kuruluşların yeni bir bakış açısıyla yorumlandığı belirtilerek, ayrıca yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunulmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin ikincil düzenlemelerin, kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlanarak yürürlüğe girmesinin gerektiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda uygulamada karşılaşılan problemlerin giderilmesi ve piyasaların şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması amaçları ile hazırlanan "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı" ile "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı"nın Kurulun internet sitesinde yayımlandığı ifade edildi.

Açıklamada, daha önce araç bazında yapılan sınıflandırmaya dayanarak tek tek sayılan sermaye piyasası faaliyetleri yerine, 6362 sayılı yeni kanunda faaliyet bazlı bir sınıflandırma yapıldığı ve yatırım kuruluşlarının izne tabi olarak yerine getirecekleri yatırım hizmet ve faaliyetlerinin yanı sıra, belirlenen koşulları sağladıklarına ilişkin bildirimde bulunarak yan hizmetleri de sunabilmelerine, böylece yatırımcılarına oldukça geniş bir yelpazede hizmet vermelerine yönelik düzenleme yapıldığı belirtildi.
Ayrıca, menkul kıymet, türev araç ya da kaldıraçlı alım satım işlemine aracılık edilmesine göre ayrı ayrı yetki belgesi düzenlenmesi uygulamasının terk edilerek, sunulacak faaliyet ve hizmete göre tek bir yetki belgesi düzenlenmesi öngörüldüğü kaydedildi.

FAALİYET İZNİ ÇEŞİTLENDİRİLDİ
Açıklamada tebliğ taslağının Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinde yer alan faaliyet izni ve esasları ile faaliyet sırasında uyulacak ilke ve esasları 6362 sayılı kanun çerçevesinde yeniden düzenlendiği vurgulanarak şunlar kaydedildi: "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile mevcut durumda alım satım aracılığı, türev araçların alım satımına aracılık ve kaldıraçlı alım satım işlemleri adı altında yürütülen alım satıma aracılık faaliyeti; 6362 sayılı SPK Kanunu uyarınca emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı şeklinde sınıflandırılmıştır. Yatırım kuruluşları tarafından, sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak sadece emirlerin müşteriden alınması ve gerçekleştirilmek üzere başka bir yatırım kuruluşuna iletilmesine aracılık ediliyorsa 'emir iletimine aracılık'; emirlerin müşteriden alınması ve borsa ya da borsa dışı bir platformda sonlandırılmasına aracılık ediliyorsa 'işlem aracılığı'; müşteriden alınan emirlerin şirketin kendi portföyünden karşılanması suretiyle işlem yapılıyorsa 'portföy aracılığı' faaliyet izni alınması gerekecektir."
Bu kapsamda bankalar ve aracı kurumlar arasındaki acentelik tesisi vasıtasıyla kurulan iş ilişkisi yerine emir iletimine aracılık faaliyeti öngörüldüğünün belirtildiği açıklamada, halka arza aracılık faaliyeti 6362 sayılı kanun uyarınca ikiye ayrılarak bu faaliyetleri yürütecek yatırım kuruluşları ile faaliyet izni esasları ve faaliyet şartlarının belirlendiği kaydedildi.

ŞARTLAR YENİDEN BELİRLENDİ
Açıklamada aracı kurumların faaliyetlerine yönelik yapılan düzenleme ve değişiklikler de şu başlıklar altında sıralandı:
"Aracı kurumlara halka arza aracılık faaliyet izni, aracılık yüklenimi ve en iyi gayret aracılığı olmak üzere iki ayrı şekilde verilecek; Bireysel portföy yöneticiliği kolektif portföy yöneticiliğinden ayrı olarak tanımlanmış ve bu faaliyetleri yürütecek yatırım kuruluşları ile faaliyet izni esasları ve faaliyet şartları belirlendi; Yatırım danışmanlığının kapsamı değiştirilerek faaliyet şartları yeniden belirlendi; Genel tavsiye tanımlanarak bu hizmeti verecek kurumlar ile faaliyet ilkeleri düzenlendi; Saklama hizmeti; sınırlı saklama ve genel saklama hizmeti olmak üzere düzenleme altına alındı ve bu faaliyetleri yürütecek yatırım kuruluşları ile faaliyet izni esasları ve faaliyet şartları belirlendi."
Bu tebliğ taslağı ile sermaye piyasası araçlarına ilişkin portföy aracılığı faaliyeti kapsamındaki tezgahüstü işlemlerin ilk defa düzenleme altına alındığı belirtilen açıklamada, bu faaliyetleri yürütecek yatırım kuruluşları ile faaliyet izni esasları ve faaliyet şartlarının ve yatırım hizmet ve faaliyetlerinin yanı sıra yatırım kuruluşlarınca yürütülebilecek yan hizmetler ve bunlara ilişkin faaliyet ilkelerinin belirlendiği kaydedildi.

Aracı kurumların Kurulda mevcut yetki belgesi başvuruları yürürlükteki mevzuat uyarınca sonuçlandırılacağının belirtildiği açıklamada, Taslağın ilanından sonra yapılacak başvuruların ise Tebliğin yürürlüğe girmesini müteakip yeni mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca tüm kişi ve kuruluşlar tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerilerini 15 Mayıs 2013 tarihine kadar yatirimhizmetleri@spk.gov.tr adresine ya da Kurula yazılı olarak gönderebilecekleri ifade edildi.

AA