Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK ) İstanbul Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,8 arttı.

Kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektörde gerçekleştirilen anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak yapılan hesaplamalara göre Türkiye’de gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcaması 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,8 artarak 17 milyar 598 milyon Türk lirası olarak hesaplandı.

Bir önceki yıl yüzde 0,95 olan gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2014 yılında yüzde 1,01’e yükseldi.

EN YÜKSEK AR-GE HARCAMASI TİCARİ KESİMDE

Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamalarında özel sektördeki girişimler ve Kamu İktisadi Teşekküllerinden (KİT) oluşan ticari kesim yüzde 49,8 ile en büyük paya sahipken, bunu yüzde 40,5 ile yüksek öğretim kesimi ve yüzde 9,7 ile kamu kesimi takip etti.

Ticari kesim Ar-Ge harcaması 2014 yılında 8 milyar 760 milyon Türk lirası oldu. Ekonomik faaliyet kollarına göre ticari kesim Ar-Ge harcamasının dağılımı incelendiğinde, 2014 yılında en fazla Ar-Ge harcaması yapan sektör yüzde 51,8 ile İmalat (Kısım C) sektörü oldu. Bunu sırasıyla Bilgi ve İletişim (Kısım J) ve Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler (Kısım M) sektörleri izledi.