Türksat'ın hazırladığı e-Dönüşüm Türkiye ve Türksat başlıklı çalışmada, kamu kuruluşlarının e-kapıya yönelik çalışmalara karşı direnç gösterdiği ortaya çıktı. e-Devlet Ana Kapısı'na yönelik sorunları masaya yatıran Türksat, muhtemel riskler arasında bürokrasiyi liste başı yaptı. Kamu kuruluşlarının Türksat'ın yürüttüğü e-Devlet Kapısı çalışmalarına karşı direnç göstermesini risk değerlendirmesi içine aldı. Devlet ve kurumlar içerisinde bürokratik engellere takılarak yetkilendirmede sorunlar yaşanmasının altını çizen Türksat, bilgi paylaşımı ve teknoloji standardizasyonu süreçlerinin bürokrasiye takılmasından şikayetçi oldu.

Paylaşıma karşı direnç var

Türksat'ın hazırladığı çalışmaya göre, kurumlar bilişim projelerini sahiplenerek
paylaşıma ve bütünleşmeye karşı bir direnç oluşturuyor. Kurumlar, iletişim ve birlikte çalışabilirlik çalışmalarını benimsemiyorlar, kurum kimlikleri ve veri sahiplikleri ise direnç yaratıyor. Öte yandan, varolan yasal düzenlemeler ile e-devlet uygulamalarının ihtiyaç duyduğu teknolojik sistemler arasında uyumsuzluk bulunuyor. Mevzuat bilişimdeki gelişimin arkasından geliyor. Hem kurumlarda hem halkta bilişim teknolojilerindeki yetkinliğin ve eğitimin yetersiz kalma sonucu oluşabilecek eksikler ve sorunlar önemli. Kurumların proje çalışmalarında yeterli teknik birikime ulaşamaması mevcut riskler arasında.
Kamu kurumlarının e-Devlet Kapısı üzerinde kullanılacak standartlara uyumsuz sistemlerle çalıştığına dikkat çeken Türksat, yeni projelerde bu standartların baz alınmaması sonucu devlet içi koordinasyon eksikliği yaşanacağını vurguluyor. Türksat, zaman ve maliyet risklerini de değerlendirerek, yapılacak işlerin uzun vadeli getirilerinin doğru yansıtılamaması durumunda, kısa vadedeki dönüşümün farklı yorumlarının projelerin iptaline kadar giden süreçte etkili olacağını kaydetti.

Her kuruma bir e-devlet temsilcisi

e-Devlet Ana Kapısı'nı 2007-2010 yılları arasında geliştirmeyi planlayan Türksat, olası risklerinin yanında çözüm önerileri de gündeme getirdi. Kamu kurum ve kuruluşlarına birer e-devlet temsilcisi yerleştirilmesini isteyen Türksat, e-devlet uygulamaları ve koordinasyonu için bu görevlendirmenin yapılması gerektiğini dile getirdi. E-devlet temsilcilerinin devlet genelinde standardizasyon ve altyapının oluşturulmasında çalıştığı kurumu temsil edebilecek sorumlulukta ve yetkili kılınması isteniyor.
Öneriler arasında kamu kurumları için Türksat'ın organize edeceği eğitim programları dikkati çekiyor. Dünyadaki e-devlet uygulamaları konusunda bilgi birikiminin artırılmasını isteyen Türksat, bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda kamu çalışanlarına teknik eğitimlerin verilmesi üzerinde duruyor.
Veri sahipliği ile kamu içerisinde kimin hangi veriye sahip ve sorumlu olduğunun belirlenmesi, bu bilgilerin mükerrer olarak toplanması yerine sahibi netleştirilmiş bilgilerin diğer kamu kurumlarına açılması için gerekli teknik altyapı ve standardizasyonunun sağlanması da Türksat'ın çözüm önerileri arasında geliyor.
Kamu kurumları arasında güvenli bir ağ yapısının gerekliliğine işaret eden Türksat'a göre, kamu bilişim çalışanları arasında bir iletişim ağı oluşturularak bilgi ve fikirler paylaşılmalı, iletişim kanalı oluşturulmalı, düzenli toplantılar ile her kurum güncel bilgi düzeyine taşınarak proje üretiminin önü açılmalı.

Yaşanan sorunlar

Yetkilendirme sorunları yaşanıyor. Bürokrasi en büyük sorun haline geldi.
Bilgi paylaşımı ve teknoloji standardizasyonu engellere takılıyor.
Yeni projelerde bile standart sorunu ortaya çıkıyor.
Kurumlarda teknoloji yetkinliği yetersiz.
Kurumlar birlikte çalışma konusunda isteksizler.
Mevcut yasal düzenlemeler e-devlet teknolojilerini desteklemiyor. Mevzuat, bilişimdeki gelişimin arkasından geliyor.
Zaman ve maliyet riskleri ortaya çıkıyor.

Bazı çözüm önerileri

Kamu kurum ve kuruluşlarında birer e-devlet temsilcisi yer almalı.
Kurumlar, Türksat'ın organize edeceği eğitim programlarına önem vermeli.
Kamu içinde kimlerin hangi veriye sahip ve sorumlu olduğu belirlenmeli.
Bilgilerin diğer kamu kurumlarına da açılması ve mükerrer olmaması için gerekli teknik altyapı ve standardizasyon oluşturulmalı.
Kamu bilişim çalışanları arasında bir iletişim ağı oluşturularak bilgi ve fikirler paylaşılmalı.
Her kurum güncel bilgi düzeyine taşınarak proje üretiminin önü açılmalı.

BThaber