Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Komisyon, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplandı.

Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Seyhan Nehri'nde meydana gelen taşkınların en büyüğünün 1949'da gerçekleştiğini, tüm ovanın sular altında kalması nedeniyle 1950-1951'de Seyhan Nehri'ndeki bu taşkınları önlemek için nehrin iki yanına sedde inşaatına başlandığını hatırlattı.

Bu seddelerin yapımı ile seddeler arasında kalan Adana ve Mersin sınırları içindeki toplam 12 köyün, seddelerin dışına çıkarılması zaruretinin ortaya çıktığını anımsatan Kılıç, tahliye edilen köylülere evlerini yapmak üzere DSİ tarafından arsa tahsisinde bulunulduğunu ancak söz konusu kişilere bu arazilerin tapusunun verilmediğini dile getirdi.

Zeminle mülkiyetin DSİ veya maliye arazisine, üzerindeki muhdesatın ise vatandaşlara ait olmasının, vatandaşlar açısından sürekli problem oluşturduğunu belirten Kılıç, "Teklifimizle, bu problemlerin çözümü için söz konusu kişilere rayiç değeri üzerinden taşınılan arazinin tapusunun verilmesi sağlanacak." dedi.

Kılıç, Akşehir Gölü'nün, Konya Akşehir ve Tuzlukçu ilçelerinde yer alan kıyı kesimine ait kıyı kenar çizgisinin ilk olarak 12 Mart 1997'de onaylandığını, onaylı kıyı kenar çizgisinin hatalı olduğu ve iptali gerekçesiyle, Konya İdare Mahkemesince muhtelif esaslarda açılan davalar sonucunda kıyı kenar çizgisinin iptaline karar verildiğini ifade etti.

Mahkeme kararının ifası amacıyla bakanlık tarafından onaylı kıyı kenar çizgisinin iptal edildiğini anımsatan Kılıç, yargılama sonucu oluşturulan bilirkişi raporlarına göre hükmen yeni bir kıyı kenar çizgisinin tespit edildiğini söyledi.

Kılıç, 2019'da bakanlık tarafından kıyı kenar çizgisi belirlendiğini ancak bu tarihe kadar tapuları iptal ve terkin edilenlerden bir kısmı tarafından tazminat davası açıldığını belirtti.

Bunun yanında tazminat davası devam edenlerin bulunduğunu ve mülk sahiplerinden bazılarına da halihazırda tazminat ödendiğini aktaran Kılıç, "Düzenlemeyle, 4 Ocak 2019 tarihli kıyı kenar çizgisi esas alınarak söz konusu taşınmazların sahiplerinin mülkiyet sorunlarının çözülmesi amaçlanıyor. Öte yandan aynı alan içinde bulunan ve daha önce yapılan kadastro çalışmaları sırasında kadastro harici bırakılan taşınmazların Hazine adına tescil edilmesi ve bu taşınmazların kullanıcı veya muhdesat sahiplerine doğrudan kiralanabilmesi hedefleniyor." diye konuştu.

Kılıç, "Teklifimizin bir diğer maddesiyle, 15 Mart 2020'den sonra ihalesi yapılan, henüz uygulama sözleşmesi imzalanmayan, finanse edilmesi planlanan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı özel bütçeli kamu idareleri tarafından borç üstlenim anlaşması imzalanacak olan ancak bazı teknik ve mücbir sebeplerle söz konusu özel bütçeli kamu idarelerinin taraf olamadığı projeye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının borç üstlenim anlaşmasına taraf olması, finansmana erişimde önemli ölçüde avantaj sağlayacaktır." dedi.

- "Altyapı kurulumları daha hızlı ve etkin hale getirilecek"

Haberleşme ve elektronik iletişim sistemlerinin ulaşılabilir olmasının bir tür kamu hizmeti olduğunu ifade eden Kılıç, söz konusu hizmetlerin bütün yurt sathında düzgün dağıtılmasının, Türkiye'nin her bölgesinde fırsat eşitliğinin sağlanması için de son derece önemli olduğunu belirtti.

Kamu hizmetlerine haiz ancak telekomünikasyon işletmecileri tarafından karşılanmasında mali güçlük bulunması nedeniyle altyapı götürülemeyen yerlere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, uygulanan projelerle gerekli yatırımların yapıldığını anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Uygulanan mevcut sisteme göre işletmecilerden toplanan evrensel hizmet gelirleri yine işletmeciler aracılığı ile yürütülen projeler çerçevesinde evrensel hizmetin bakanlık tarafından belirlenen yerleşim yerlerine götürülmesi için kullanılıyor. Mevcut uygulamada işletmeciler proje kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin maliyetlerini bir sonraki yıl bakanlığa bildirmekte, bakanlık gerekli denetlemeleri yaptıktan sonra ödenecek miktarı belirlemekte ve ödeme yapılmaktadır. Bu sürece göre bir işletmeci yaptığı bir faaliyetin bedelini yaklaşık 12-24 ay yani ortalama 18 ay sonra alabilmektedir. Bunun neticesinde hizmetin maliyetinin öngörülmesi zorlaşmakta ilave finansman maliyeti oluşmakta evrensel hizmet projelerine olan ilgi azalmakta ve gerçekçi proje bedelleri belirlenememektedir. Öngörülen değişiklikle bu konuda bir düzenleme yapılmakta ve finansman maliyetinin asgariye indirgenerek proje faaliyetlerinin daha gerçekçi değerlerde oluşması amaçlanıyor. Söz konusu değişiklikle evrensel hizmet kapsamında altyapı kurulumlarının daha hızlı ve etkin hale getirilmesi, BTK'ye evrensel hizmet yükümlüsünü doğrudan belirleyebilme yetkisi verilerek, daha fazla yere altyapı ve hizmet götürülmesi hedefleniyor."

Kılıç, düzenlemeyle, toplum sağlığı ile hayvan haklarının korunması arasındaki dengeyi gözeterek, nakil esnasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verileceğini bildirdi. Kılıç, bu durumda yakalanan hayvanların karantina altına alınacağını ve karantinaya esas olacak hususların, bakanlıkça belirleneceğini ifade etti.

Sanayileşme, kalkınma ve katma değer üreten sanayi tesislerinin devamlılığının sağlanmasının, bir ülke için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Kılıç, bütün bu konularda gereken ulaşım ve lojistik imkanlarının sağlanmasında en etkili yolun demir yolları olduğunu vurguladı.

- "Kamu hizmeti yükümlülüğünün süresi uzatılacak"

Türkiye'nin göz bebeği kurumlarından olan TCDD'nin, üzerine düşen bu kritik görevi ifa etmek için yoğun bir tempoyla çalıştığını belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Mevcut yük ve yolcu taşımacılığı hizmetlerinin yeniden yapılanma süreci tamamlanıncaya kadar aksamadan sürdürülmesi ve mevcut altyapının güçlendirilerek vasfının iyileştirilmesi için hem altyapı hem de tren işletmeciliğinden kaynaklanan sorunlar sebebiyle altyapı işletmeciliği ile taşımacılık hizmetlerinin yapılamaz hale gelmesinin önlenmesi amacıyla öngörülen geçiş sürecinin uzatılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İşletilmesi ticari olmayan yolcu taşımacılığı için yakın zamanda özel tren işletmecilerinden talep olmadığından, TCDD Taşımacılık AŞ'nin yürüttüğü kamu hizmetinin devamının sağlanması, yolcu taşımacılığında mağduriyetin yaşanmaması için kamu hizmeti yükümlülüğü süresinin uzatılması amaçlanıyor."

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alanı'nın, milli kimliğin ve milli mücadele ruhunun ortaya konulduğu son derece önemli bir savaşa, Çanakkale muharebelerine şahit olduğunu hatırlatan Kılıç, "Çanakkale Savaşları'nın insanımıza ve özellikle genç nesillere iyi anlatılması son derece önemlidir. Alan kılavuzları bu anlamda önemli bir görevi ifa edecek ve boşluğu dolduracaktır." dedi.

Tarihi alanda görev yapan alan kılavuzlarının, halihazırda rehberlik hizmeti yerine getirmeksizin yönlendirme faaliyeti yapabildiğine ancak alana gelen ziyaretçi yoğunluğu ve turist rehberlerinin sayıca yetersiz kalmaları dikkate alındığında alan kılavuzlarının hizmetine ihtiyaç duyulduğuna değinen Kılıç, "Bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla mevzuat çalışması yapılmasına Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile çatışma yaşanmaması ve yeniden dava süreciyle uygulamada kesinti yaşanmaması için mevzuatın kanun olarak yapılmasına ihtiyaç duyuldu." diye konuştu.

Komisyonda teklifin görüşmeleri sürüyor.