Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi İş-Yaşam Elektronik belgenin kapsamı genişletildi - İş-Yaşam Haberleri

    TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, elektronik belge uygulamalarının kapsamının genişletilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

    e-Fatura, e-arşiv fatura ve e-irsaliye uygulamasına zorunlu dahil olması gereken mükellef gruplarının kapsamının genişletilmesine ve e-Döviz Alım/Satım Belgesi ile e-Gider Pusulası uygulamalarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin Resmi Gazete'de yayınlanarak uygulamaya girdiğini anımsatan Kartaloğlu, yeni düzenlemeyle brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 milyon lira, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon lira ve üzeri mükelleflere e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirildiğini söyledi.

    REKLAM

    Kartaloğlu, elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon lira, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin lira ve üzeri brüt satış hasılatı olanlara da bu zorunluluğun getirildiğini aktararak, düzenleme kapsamına giren diğer mükellefleri şöyle sıraladı:

    "Gayrimenkul ve motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon lira, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin lira ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeler kapsamda bulunuyor."

    TUTARLAR GÜNCELLENDİ

    Düzenlemenin esas itibarıyla fatura düzenleyen tüm vergi mükelleflerini ilgilendirdiğine dikkati çeken Kartaloğlu, "e-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, aynı günde, aynı kişiye düzenlenen ve vergiler dahil toplam tutarı belli bir rakamı aşması nedeniyle 1 Ocak 2020'den bu yana elektronik ortamda e-arşiv fatura olarak düzenlenme zorunluluğu bulunan faturalar için belirlenen tutarlar, 1 Mart 2022'den itibaren gerçekleştirilecek teslim ve hizmetlere ilişkin düzenlenecek faturalar bakımından güncellendi. Geçen yıl bu tutarlar vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda 30 bin lira, vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5 bin liraydı. 1 Mart'tan itibaren vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda, vergiler dahil toplam tutarın 5 bin lirayı, vergi mükelleflerine düzenlenenlerde ise 2 bin lirayı aşması halinde, faturaların kağıt yerine, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Portalı üzerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemleri ile entegrasyonu sağlayabilmiş özel entegratör kuruluşların bilgi sistemleri aracılığıyla elektronik ortamda e-arşiv fatura olarak düzenleme zorunluluğu başlayacak." diye konuştu.

    REKLAM

    Tebliğde yapılan diğer düzenlemelere de değinen Kartaloğlu, "e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar için e-irsaliye uygulamasına zorunlu olarak geçişte dikkate alınan 25 milyon lira ve üzeri ciro haddi, 2021 hesap döneminden geçerli olmak üzere 10 milyon lira ve üzeri olarak revize edildi. Böylece e-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2021 ve müteakip yıllar cirosu 10 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin izleyen yılın 7'nci ayı başından itibaren e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu başladı." değerlendirmesinde bulundu.

    Kartaloğlu, bir diğer düzenlemenin ise döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen mükellefleri ilgilendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

    "Yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükelleflerden aynı zamanda ilgili mevzuat dahilinde kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi de bulunanların, döviz ve kıymetli maden alım/satım işlemlerinde tek belge olarak düzenlenebilen 'Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi' ile 'Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi'ni de e-Döviz Alım/Satım Belgesi uygulaması kapsamında elektronik belge olarak düzenleyebilmesine, muhatabına kağıt veya elektronik ortamda iletilebilmesine ve elektronik ortamda muhafaza edilebilmesine imkan sağlandı."

    e-Gider Pusulası uygulamasında, elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifikayla imzalanan e-gider pusulasının en az bir örnek kağıt çıktısının sadece muhatabı tarafından ıslak imzayla imzalanmasının yeterli hale geldiği bilgisini veren Kartaloğlu, düzenleyenin ayrıca kağıt çıktı üzerinde ıslak imza atma şartının kaldırıldığını bildirdi.

    ÖNERİLEN VİDEO
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ