Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Engelli sağlık raporu alırken şikaytetçi olduğunuz ve işinize engfel olan hastalıklarınız ile ilgili branşlara muaytene olursunuz. Muayene sonunda Sağlık Kurulu çeşitli branşlardan aldığınız puanları inceler. Bu raporda ilgili hastalığın vücut fonsiyon kaybı oranına bakılır. Raporun alt kısmında tüm hastalıkların yazıldığı teşhis bölümü ve engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı yazar. İşte bu oran sizin vergi indirimi ya da erken emeklilik alıp alamayacağınızın göstergesidir. Yönetmeliğe göre %80 ve üzeri engel raporu olanlar birinci derece, %60-%79 arasında kaybedenler ikinci derece, %40-%59 arasında kaybedenler ise üçüncü derece engelli sayılırlar. Ardından raporunuzu Merkez Sağlık Kurulu inceler. Peki Sağlık Kurulu incelemesinde nelere bakılır? İşte engelli sağlık raporu alacakların bilmesi gereken çok önemli maddeler...

SAĞLIK KURULU İNCELEMESİNDE NELER YER ALIR?

Merkez Sağlık Kurulu, ilgili mevzuat gereğince engellilik indirimi talebi ile gelen
sağlık kurulu raporlarının;
• Yetkili Hastane tarafından düzenlenmesi,
• İlgili yönetmelikte belirtilen bilgi ve şekle uygunluğu,
•Yönetmelik ile oluşturulan sayıda kurul üyesince onaylanıp onaylanmadığı,
• Rapordaki bilgi ve bulguların çalışma gücü kayıp oranı verilmesinde açık, kesin ve
ayrıntılı olup olmadığı,
• Teşhis ve tanının ilgili yönetmelik eki cetvellerle uyumlu olup olmadığı,
• Çalışma gücü kayıp oranının yönetmelik eki cetvellere uygun olup olmadığı,
• Balthazard formülünün doğru uygulanıp uygulanmadığı,
• Raporun sürekli olup olmadığı hususunda konulan veya konulmayan, açıklamanın
yönetmelik hükümlerine uyup uymadığına bakar.