Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde (ÖÇKB) her biri 10 bin metrekarelik alanlardan oluşan 7 jeotermal sondaj kuyusu açılmasına ilişkin planlanan faaliyet için yatırımcı firma, 10 Nisan'da Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazıyla talepte bulundu.

Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda, talep edilen alanın, ÖÇKB sınırları içerisinde ve 1. derece doğal sit alanında olduğu belirtildi. Ayrıca bölgenin "orman", "kamping alanları" ve "hassas zon" tanımlı alanlarda kaldığı ifade edildi.

Fethiye-Göcek ÖÇKB Karasal Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi sonuçlarına göre, talep alanlarında, endemik bitki birliklerinin yayılım gösterdiği habitatların bulunduğu da belirlendi.

Bu kapsamda yapılması planlanan faaliyetin, mutlak koruma gerektiren "hassas zon" tanımlı alanda kalması, mevcut flora, fauna, ekosistem ile endemik bitkilerin bütünlüğüne zarar verecek olması nedeniyle Bakanlıkça uygun bulunmadığı bildirildi.