Buna göre; geçici sonuçlara göre 2018 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43,5'i hizmet sektöründe, yüzde 36,1'i ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 37,5'ini oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 27,5 oldu.

CİRODA EN YÜKSEK PAYI TİCARET SEKTÖRÜ ALDI

Ticaret sektörü ciroda yüzde 43,2'lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 15,7 iken sanayi sektörünün ciro payı yüzde 33 oldu.

Girişim sayısı, istihdam ve cironun sektörlere göre oransal dağılımı, 2018

SANAYİ SEKTÖRÜNDE CİRODA EN YÜKSEK PAYI İMALAT ALDI

Sanayi sektöründe, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, (NACE) Rev. 2 kısım ayrıntısında ciroya göre imalat yüzde 85,4'lük paya sahip oldu. İmalatı yüzde 10,9'luk payla elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı takip etti. Madencilik ve taşocakçılığı yüzde 2,2'lik, su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri ise yüzde 1,5'lik paya sahip oldu.

Cironun sanayi sektöründe kısımlara göre oransal dağılımı, 2018

HİZMET SEKTÖRÜNDE CİRODA EN YÜKSEK PAYI ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA ALDI

Hizmet sektöründe cironun yüzde 37,8'i ulaştırma ve depolama, yüzde 14,1'i idari ve destek hizmet faaliyetleri, yüzde 12,2'si konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 10,9'u ise mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, yüzde 10,8'i bilgi ve iletişimde gerçekleşti.

Hizmet sektöründe ciroda en yüksek payı ulaştırma ve depolama aldı

İMALAT SANAYİNDEKİ GİRİŞİMLERİN YÜZDE 56,7'Sİ DÜŞÜK TEKNOLOJİ FAALİYETLERİNDE YER ALDI

Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 51,1'ini, cironun yüzde 36,8'ini oluşturdu.

İmalat sanayinde temel göstergelerin teknoloji düzeyine göre oransal dağılımı, 2018

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri