İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2016-2018 yılı girişimcilik verilerini açıkladı. Buna göre, yeni doğan işveren girişimlerin toplam işveren girişimlerine oranı yüzde 13.9'dan yüzde 13.6'ya düşerken, yeni doğan işveren girişimlerin oluşturduğu istihdamın doğduğu yıldaki toplam istihdama oranı yüzde 4.6'dan yüzde 4.9'a yükseldi.

İşveren girişimlerde en yüksek doğum oranı 2018 yılında yüzde 30.8 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti.

Bu sektörü sırasıyla, yüzde 13.2 ile imalat ve yüzde 12.7 ile ulaştırma ve depolama sektörleri takip etti. Hukuki durumlarına göre işveren girişimlerden 2018 yılında doğanlar arasında en yüksek oran yüzde 70.3 ile ferdi mülkiyet oldu. İşveren girişimlerden 2018 yılında yeni doğanların istihdamının yüzde 51.8'i ferdi mülkiyetlerde oluşturuldu.

Ölen işveren girişimlerin toplam işveren girişimlere oranı yüzde 10.9'dan yüzde 11.5'e yükselirken, ölen işveren girişimler nedeniyle kaybedilen istihdamın ölüm yılındaki toplam istihdama oranı yüzde 3.4'ten yüzde 3.8'e yükseldi. İşveren girişimlerde en yüksek ölüm oranı yüzde 32.2 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti.

Bu sektörü sırasıyla yüzde 14.8 ile imalat ve yüzde 10.8 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri sektörleri takip etti. Hukuki durumlarına göre, işveren girişimlerden 2016 yılında ölenler arasında en yüksek oran yüzde 74.7 ile ferdi mülkiyet oldu. 2016 yılında ölen işveren girişimlerde istihdam kaybının yüzde 62.3'ü ferdi mülkiyetlerde gerçekleşti.

SAHİBİ KADIN OLANLARIN YÜZDESİ 19.3 OLDU

TÜİK verilerine göre, sahibi kadın olan ferdi mülkiyet işveren girişimlerin oranı 2018 yılında yüzde 19.3 oldu. Hukuki durumu ferdi mülkiyet ve sahibi kadın olan işveren girişimlerin oranı yıllar itibariyle artma eğilimi gösterdi. Sahibi kadın olan ferdi mülkiyet işveren girişimlerin oranının en yüksek olduğu büyüklük grubu ise 1-4 çalışana sahip girişimler oldu.

Toplam istihdam içinde 2018 yılında işveren olarak çalışanların payı ise yüzde 4.5 olarak. Hanehalkı işgücü anketi sonuçlarına göre Türkiye genelinde işveren olarak çalışanlar içinde kadınların oranı bir önceki yıla göre 0.1 puan azalış ile yüzde 8.7 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörlerde işveren olarak çalışanların yaş gruplarına göre dağılımında, tarım dışı sektörde en yüksek pay yüzde 36.2 ile 35-44 yaş grubunda gerçekleşti.

Eğitim durumuna göre tarım dışı sektörlerde işveren olarak çalışanlar arasında ilkokul mezunlarının oranı yüzde 28.2, ilköğretim, ortaokul ve dengi meslek okul mezunlarının oranı yüzde 15.2 olarak gerçekleşti.

Ayrıca tarım dışı sektörlerde çalışan işverenlerin yüzde 15.2'sini genel lise, yüzde 29.3'ünü ise yüksekokul veya fakülte mezunları oluşturdu. Önceki yıl ile karşılaştırıldığında tarım dışı sektörlerde çalışan işverenler arasında ilkokul mezunlarının payı 0.1 puan azalırken, yüksekokul veya fakülte mezunlarının payı 0.8 puan arttı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri